Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Slabost pro rozinky: filmy a archiv Ester Krumbachové

8. 12. 2018, Glasgow Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 7. prosince 2018, Česká centra – ústředí

Slabost pro rozinky je vůbec první sólovou výstavou Ester Krumbachové, která ji představuje jako svébytnou umělkyni. Není náhodou, že se tak děje v jedné z nejprestižnějších skotských galerií - v Centru současného umění v Glasgow, kam ročně chodí statisíce lidí. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým centrem Londýn, které tak navazuje na svou dlouhodobou práci ve Skotsku. Za exhibicí stojí české kurátorské duo Edith Jeřábková a Zuzana Blochová z kolektivu ARE.

Ester Krumbachová patří k nejvýznamnějším osobnostem Československé nové vlny 60. let minulého století. Jako kostýmní návrhářka, scénografka, scénáristka, autorka textů a režisérka se významně podílela na filmech například O slavnosti a hostech, Sedmikrásky, Valerie a týden divů, Kladivo na čarodějnice a Vražda Ing. Čerta. V době normalizace byla Krumbachová spolu s mnoha dalšími českými umělci prakticky umlčena a neoficiálně zakázána a byl jí znemožněn přístup do Barrandovských filmových studií. Živila se občasnou prací u filmu, někdy pod cizím jménem, a vydělávala si výrobou náhrdelníků a amuletů. Z moduritu vypáleného v kuchyňské troubě vytvářela základní tvary, které pak doplňovala nejrůznějšími materiály. Tyto práce svědčí o zaujetí alchymií, ezoterikou a transmutací materiálů a zároveň odkazují k jejímu inovativnímu pojetí kostýmní tvorby a scénografie.  V roce 1994 publikovala První knížku Ester obsahující „neúmyslně zapomenuté, úmyslně neodeslané dopisy, smíchané s černými pohádkami.” Její archiv je plný neodeslaných dopisů, z nichž mnohé jsou roztrhané na kousky a vložené do plastových sáčků. Krumbachová některé použila pro svou knihu, nicméně velká část její (ne)komunikace s potenciálními příjemci dopisů stále čeká na zpracování. Také tzv. černé pohádky, často groteskní, potrhlé a sarkastické drobné texty, zůstávají v anglicky mluvícím světě prakticky neznámé a dosud je zcela neobjevilo ani české publikum. V nedávné době se Krumbachová vrátila do veřejného povědomí v souvislosti s darováním své pozůstalosti, která se přeměnila v archiv spravovaný kurátorkami Edith Jeřábkovou a Zuzanou Blochovou. Rukopisy, umělecká díla, fotografie a oblečení z této pozůstalosti postupně pomáhají odhalovat skryté aspekty doby, v níž Ester Krumbachová žila a tvořila a spojují je se současnými tématy jakými jsou – agency, magie, materialismus, feminismus a provázaná povaha reality a smyslových forem vědění.

Francis McKee, ředitel CENTRA SOUČASNÉHO UMĚNÍ V GLASGOW:
Tato výstava je jednou z těch, v nichž kurátorky Zuzana Blochová a Edith Jeřábková přinášejí práci Ester Krumbachové do mainstreamového uměleckého světa. Exhibice odhaluje, jak moc Krumbachová přispěla a co vše dokázala v rámci Československé nové vlny a vyzdvihuje bohatost jejího kreativního života i v době, kdy nemohla oficiálně pracovat, mezi lety 1970 a 1991. Materiál, který je v Glasgow k vidění také ukazuje, jak velký archiv teď v Praze vzniká a jaké nové pohledy může v budoucnu přinést.“

Slabost pro rozinky vychází z jediného filmu, který Krumbachová sama režírovala – Vražda Ing. Čerta. Vybrané dokumenty a předměty z jejího archivu jsou na výstavě prezentovány v širším kontextu prací současných umělců jako jsou ACID PRAWN (Sian Dorrer), Marek Meduna, Sally Hackett a France-Lise McGurn, které na tvorbu Krumbachové přímo reagují. Provázaná spolupráce mezi Are, DorrerMedunou rozostřuje kategorie uměleckého díla, výstavní architektury a designu a dává prostor pro interpretaci kurátorskému sdružení Panel, které sídlí v Glasgow.

Výstava Slabost pro rozinky bude doprovázena promítáním filmů.
Kurátoři výstavy jsou Are a CCA Glasgow ve spolupráci s kurátorským kolektivem Panel. 

Centre for Contemporary Arts Glasgow
8. 12. 2018 – 27. 1. 2019
Zavřeno: 24. 12. – 6. 1. 2019
Otevírací doba: úterý–sobota: 11–18 h, neděle: 12–18 h
Vernisáž a křest knihy Jana Kolského 
Za Zelenou liškou: pátek 7. 12., 19–21 h

Všechny filmy jsou promítány s anglickými titulky

Partneři: Národní filmový archiv, Praha; Státní fond kinematografie; České centrum v Londýně; Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze; Barrandov Studio; BIONAUT; Česká televize; DW Agentura; Glasgow Film Theatre; MAP Magazine a Second Run

S podporou Creative Scotland, Glasgow City Council, Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Českého centra v Londýně

Poděkování Ivo Paikovi, Anje Kirschner, Jarmile Košnářové, Petru Václavovi, Václavu Šedovi –ADES

INFORMACE PRO TISK: 

Více informací: www.czechcentre.org.ukhttp://www.cca-glasgow.com/programme/a-weakness-for-raisins-ester-krumbachova

Fotografie & tiskové informace: Tereza Matysová - comms@czechcentre.org.uk, 0044 7768 935 361

Twitter: https://twitter.com/CzechCentreLnd

Facebook: https://www.facebook.com/londonczechcentre

Instagram: https://www.instagram.com/czechcentrelondon/

…………………………………………………………………………………………………………..

ČESKÁ CENTRA  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018 

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:

Oddělení strategie a marketingové komunikace

Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251   

 


 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: