Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Kateřina Šedá na NIGHT Plovdiv 2019

Tisková zpráva ze dne 13. 9. 2019, Česká centra – ústředí 13. – 15. 9. 2019 Dančův dům, Hristo Peev 2A, Plovdiv, Bulharsko

V letošním roce je hlavním městem evropské kultury bulharský Plovdiv. Plovdivská organizace Open Art Foundation připravila v rámci celoroční události projekt s názvem Common Groud. Jeho součástí je prezentace tvorby Kateřiny Šedé, která se v Bulharsku představuje vůbec poprvé. Návštěvníci zde zhlédnou dva její dva projekty: Každej pes jiná ves z roku 2007 a Sám k sobě, který připravila „na míru“ pro výstavní sál v Dančově domě. NIGHT Plovdiv patří k nejnavštěvovanějším kulturním událostem v Bulharsku. Účast Kateřiny Šedé se koná za podpory Českého centra v Sofii, Velvyslanectví České republiky v Sofii a Honorárního konzulátu v Plovdivu.

 V průběhu tohoto víkendu se v bulharském Plovdivu uskuteční na 130 kulturních události na 75 místech v nejrůznějších částech města. Chybět zde nebude ani Česká republika. Na pozvání organizátorů sem přijíždí Kateřina Šedá. O výběr umělců z Bulharska, Polska a České republiky rozhodovali organizátoři Night Plovdiv.  

 Vladia Michaylova, kurátorka programu NIGHT Plovdiv 2019: 

„Letošním mottem NIGHT Plovdiv je Common Ground. Prostřednictvím tohoto motta chceme připomenout, jak je důležité být spolu i když je každý z nás odlišný. Jako každý rok i v letošním ročníku je plánováno mnoho události – v roce 2019 jich je přes 120. Nadace Open Arts připravila řadu projektů, které přinesou světovou kulturu do Plovdivu a seznámí publikum s mezinárodní sbírkou současného umění.“

KATEŘINA ŠEDÁ:

„Zpracováním sociálních témat se chceme i nadále věnovat. Podporujeme aktivity i bulharských umělců, například výstava Biomorphs, která poukazuje na neustálé ničení černomořského pobřeží, kterou jsme organizovali spolu s Novou bulharskou univerzitou.“

Kateřina Šedá  zde představí vlastní výtvarné interpretace pojmu „komunita“. Ambicí projektu je na příkladech tvorby mladých umělců z různých zemí i prostředí ukázat proces proměny a schopnost jedince realizovat se mezi ostatními. Představovaná díla mají jednoho společného jmenovatele: zabývají se otázkou vztahu člověka a okolí, řeší existenciální otázky spojené s možností „volby“.

DAGMAR OSTŘANKSÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA SOFIE:

„Projekt Kateřiny Šedé jsme podpořili zejména proto, že sociální umění je opomíjenou části umění v Bulharsku. Druhou akcí, kterou podporujeme v rámci Plovdiv hlavní město kultury je One Dance Week, Mezinarodní festival současného tance, který se koná na začátku října. Účastní se ho Martin Talaga.“

Svým projektem Každej pes jiná ves (2007) zkoumá izolovanost obyvatel Líšně. Její snaha je propojit a seznámit různě rodiny, které mezi sebou nekomunikují i přesto, že žijí společně v jednom sídlišti. Je to sociální experiment pojatý uměleckým přístupem, jehož inspirací jsou různobarevné fasády panelových bloků na okraji Brna.  Ve druhém projektu Sám k sobě (2009) se zaměřuje na obyvatele města Plovdiv. Pomocí netradiční akce se snaží seznámit je navzájem a přivést na jedno společné místo. Dvanáct vybraných rodin z různých čtvrtí tohoto města zapůjčilo ze svých domovů předměty, které použily, aby se vyfotily ve výšce 2019 centimetrů.  Z nich poté autorka postavila jeden společný byt a rodiny vyzvala, aby přišly SAMI K SOBĚ na společnou večeři.

 ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý. 

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí;  M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: