Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česko-italská kolektivní výstava ART IN-BOX v Miláně

České centrum Milán, 6. ledna 2012

V galerii Českého centra  Milán se uskuteční česko-italská kolektivní výstava ART IN-BOX, jež představuje dvojznačnou hru mezi krabicí a obsahem, ale také mezi velikostí výstavní síně a miniaturností jednotlivých prací. Projekt, který je přístupný veřejnosti 10. - 31. ledna 2012, vytvořila Susanna Horvatovičová.

 Václav Šedý, ředitel Českého centra Milán:

„Myslím si, že forma uměleckých objektů, ready made Marcela Duchampa nebo Fluxus Boxes, nepřestává být aktuální a stává se opětovně středem zájmu nastupující generace nejmladších umělců.
Výsledek práce téměř čtyř desítek českých a italských tvůrců není pouze virtuální tvorbou určenou pro webové stránky, ale výstava v Českém centru překonává skutečné zeměpisné vzdálenosti.
Vzniklé umělecké objekty o daném rozměru se tak stávají dalším stavebním elementem evropské kultury a nabízejí se k tvorbě nové a měnící se kulturní identity příštích generací. Tato výstava naplňuje plně strategii Českého centra Milán otevírat nové cesty k další kulturní spolupráci mezi zúčastněnými zeměmi.“

ART IN-BOX vznikl na podnět kurátorky Susanny Horvatovičové, jako umělecký projekt putující po světě. Česko-italská výstava byla už prezentovaná: v Domě pánů z Kunštátu (Dům umění města Brna, 2010), v Kulturním centru Vltavská v Praze a nakonec v Itálii v La Porta Blu Gallery v Římě (2011).

Do sekce výstavy nazvané "made in Italy" jsou pozváni: Alessio Ancillai, Ennio Alfani, Massimo Arduini, Elise Blue, Michal Blumenfeld, Daniele Contavalli, Natsumi Di Vito Chirico, Cristina Falasca, Alberto Emiliano Durante, Ferdinando Fedele, Uemon Ikeda, Hektor Mamet, Marè, Daniela Mastrangelo, Barbara Mazzeo, Roberto Pace, Alberto Parres, Giuliano Pastori, Carlo Pecoraro, Eugenio Percossi, Polydoro, Pupillo, Elia Sabato, Rakele Tombini, Chiara Tommasi. 

Do sekce “made in Czech Republic” jsou pozváni umělci:  Darina Alster, Michal Cáb & Františka Lachmanová, Marek Číhal, Noam Darom, Jiří David, Jaro Dufek, George Hladík, Ondřej Homola, Petr Krátký, Radim Labuda, Filip Nerad, Tomáš Roubal, Tereza Rullerová & Vít Musil, Milan Salák, Václav Skala, Lucie Skřivánková, Dagmar Šubrtová, Klára Vystrčilová.

 Česko-italská kolektivní výstava ART IN-BOX je koncipována jako celková instalace různých postprodukčních boxů. Instalace se stane tajemným prostorem, symbolem identity mezi formou, obsahem a funkcí, ale i měřítkem dnešního vývoje umění a architektury. Projekt je zaměřen na téma cestování a na koncept sbírky krabic umění. Každý box je dán přesnými rozměry 20x20x20 cm. Sbírka vlastně roste v každém městě, kam výstava putuje.

Koncept výstavy ART IN-BOX je inspirován ready-mady Marcela Duchampa a pozdějšími krabičkami Fluxus Boxes. Skrze historii od M. Duchampa po J. Cornella měla krabička různé formy, od montáže po koláže a tvorbu objektů. Box se později stal multifunkčním prvkem v oblasti reklamy a designu. Do Fluxus Boxes bylo například možné poskládat všechno, objekty, rébus z písmen a reklamy, památky i banální věci denní potřeby.

Podle Teorie systému objektů Jeana Baudrillarda a dnešního vývoje Teorie postprodukční práce kritika Nicolase Bourriauda je společnost “posedlá“ věcmi, a naopak věci jsou manipulované společností. V tomto směru se ART IN-BOX stává hrou mezi konceptuálním a konkrétním objektem, spojuje tradiční techniky s experimentálními médii, videem a postprodukční prací.

 ART IN-BOX není projekt kopírující Fluxus, ani tradiční výstava malby a plastiky. Ukazuje se proměnlivá "magická krabička", která může být nalezená na každém rohu ulice, v urbanistických projektech i v galeriích. Je to jen hra a okouzlující kombinace náhody a nutnosti, kterou používáme v každodenním životě: Post Box - Mailbox  - Artbox -  Eco Box  - Kits Box – White Box - Box In Box – Art In Box.

ČESKÁ CENTRA

Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR. Více na: www.czechcentres.cz, www.milano.czechcentres.cz

 eská centra se vedle tradičních a již známých jmen stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích.

 

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikace komunikace@czech.cz 

Ivana Síglerová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
 
České centrum Milan
Václav Šedý, ředitel
IP: +420 234 668 531

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: