Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

7. ročník festivalu Jeden svět v Bruselu zahájí pozoruhodný dokument

Česká centra, 3. května 2013

Výběr 13 dokumentů z letošního programu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět bude od 21. do 29. května promítán bruselskému publiku. Jeden svět v Bruselu zahájí snímek Úžasný Ázerbájdžán! režisérky Liz Mermin, která přijede svůj film osobně představit. Slavnostního zahájení 21. května od 20:00 v centru umění Bozar se zúčastní také Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, která přehlídku organizuje. Spolupořadateli festivalu jsou České centrum Brusel a Stálé zastoupení ČR při EU.

Dokument Úžasný Ázerbájdžán! (Amazing Azerbaijan!) přináší jedinečný vhled do poměrů v zemi, o níž většina obyvatel Evropy tuší jen málo. Díky jejím bohatým zásobám ropy je evropská zahraniční politika ochotna přimhouřit oči v otázkách lidských práv, která jsou v této zemi opomíjena. Zručné ovlivňování orgánů EU a další praktiky vládnoucí dynastie prezidenta Ilhama Alijeva vešly ve známost pod označením „kaviárová diplomacie“. Čelní osobnost boje za dodržování lidských práv v Ázerbájdžánu, právník a aktivista Intigam Alijev v březnu v Praze během Jednoho světa převzal cenu Homo Homini, jíž společnost Člověk v tísni oceňuje přínos v prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Festivalové projekce se budou konat v Evropském parlamentu, Goethe institutu a na Stálém zastoupení ČR. Po projekcích budou následovat panelové debaty s účastí politiků, lidskoprávních aktivistů a mezinárodních nevládních organizací. K dokumentu Dejte nám peníze (Give Us the Money) bude diskutovat Šimon Pánek, k filmu Všichni spolu (Berg Fidel) tematizujícímu vzdělávání dětí přijede jeho režisérka Hella Wenders. Českou dokumentární tvorbu reprezentuje film Pevnost (Fortress) režisérů Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské, jenž je sondou do reality mezinárodně neuznaného území Podněstří v Moldávii.

Vítězný film Jednoho světa v Bruselu vybere ze sedmi soutěžních snímků šestičlenná porota, ve které letos zasednou: Alfiaz Vaiya z Human Rights Without Frontiers, Jacqueline Hale z Open Society Institute, belgická novinářka Catherine Vuylsteke, Catherine Absolom z International Federation for Human Rights, Elena Zacharenko z International Rehabilitation Council for Torture a Seynabou Bengaz z World Organisation Against Torture.

Jeden svět v Bruselu se letos uskuteční již posedmé s cílem oslovit úředníky evropských institucí a iniciovat jejich diskusi na významná společenská témata s lidskoprávními aktivisty a neziskovými organizacemi. Festival se koná pod záštitou pana Martina Povejšila, stálého představitele České republiky při EU.

Program:
http://www.jedensvet.cz/2013/jeden-svet-v-bruselu

Více informací na:
www.czechcentres.cz

Tisková zpráva ke stažení:ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra v oblasti filmové tvorby

  • Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách. 
  • Zprostředkovávají spolupráci a vytvářejí síť dlouhodobých partnerství se zahraničními filmovými organizacemi. 
  • Jsou stálým partnerem prezentace české filmové tvorby v zahraničí. 
  • Podporují účast českých filmů na mezinárodních festivalech. 
  • Propagují filmy prostřednictvím širokého spektra zahraničních kontaktů, na webových stránkách, e-newsletterech, sociálních sítích.

Kontakty pro novináře:
Česká centra - ústředí
Petra Jungwirthová, odd. komunikace
M: +420 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz

České centrum Brusel
Kristina Prunerová, ředitelka ČC Brusel
IP: + 420 234 668 314
E: prunerova@czech.cz

Člověk v tísni
Adéla Pospíchalová 
M : +420 777 787 968
E: adela.pospichalova@clovekvtisni.cz


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: