Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

V New Yorku začíná 5. ročník filmového festivalu, letos s masivní evropskou účastí

Česká centra, 4. dubna 2013

Ve dnech 10. – 21. dubna 2013 proběhne  v New Yorku významný  festival evropských filmů DISAPPEARING ACT V.Česká centra i letos zajistila výraznou prezentaci české filmové tvorby. Festivalpředstaví více než dvacet současných evropských filmů ze čtyřiadvaceti zemí.

České centrum New York vespolupráci s evropskými kulturními instituty, zastupitelskými úřady afilmovými organizacemi připravilo další ročník evropského filmového festivalu Disappearing Act, který se koná od 10. do 21. dubna 2013. Letošní pátý ročník proběhne v České národní budově adalších dvou významných filmových institucích: IFC Center a Museum of theMoving Image.  Jedná se  o oficiální projekt asociace EUNIC (European Union National  Institutes for Culture), jejímuž newyorskému clusteru České centrum New York předsedá. Kurátorkou, producentkou a autorkou konceptu festivalu je Irena Kovářová: „Cílem programu festivalu je představit newyorskému publiku evropský film v celé jeho šíři, ale zejména výběr nejzajímavějších a zároveňprovokujících autorských děl."

Česká národní budova je odpočátku hlavním festivalovým zázemím a letos poprvé expanduje také mimo Manhattan. Pavla Niklová, ředitelka Českého centra New York dodává: „Festival je jedinou ucelenou přehlídkouevropských filmů v New Yorku, takže i z toho důvodu se nám podařiloproniknout do newyorských médií a zaplnit promítání. Je to výsledek skvěléspolupráce s kolegy z jiných evropských kulturních institutů azastupitelských úřadů."

Festival tradičně představuje snímky, které si vydobyly respektované pozice namezinárodních festivalech a u odborné veřejnosti, ale z velké části zůstaly utajeny americkému publiku. Díky festivalu Disappearing Act se tyto snímky mohou dostat do širšího povědomí expertů i veřejnosti.

Českou filmovou tvorbu reprezentuje film Poupata režiséra Zdeňka Jiráského a slovensko-český film Až do města Aš režisérky Ivety Grófové. Uveden bude také třídílný německý film Dreileben (režiséři Christian Petzold, Dominik Graf a Christoph Hochhäusler), který slavil úspěchy na filmových festivalech v Berlíně, Torontu a New Yorku, nebo film režiséra Rubena Östlunda Play. Slavný  režisér se zahájení festivalu osobně zúčastní.

www.czechcentres.com
https://www.facebook.com/pages/Disappearing-Act/529045513782246
disappearingactblog.wordpress.com
http://www.eunic-online.eu/node/1068

Tisková zpráva ke stažení:

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

Česká centra v oblasti filmové tvorby

  • Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách.
  • Zprostředkovávají spolupráci a  vytvářejí síť dlouhodobých partnerství se zahraničními  filmovými organizacemi.
  • Jsou stálým partnerem prezentace české filmové tvorby v zahraničí.  
  • Podporují účast  českých filmů na mezinárodních festivalech.
  • Propagují filmy prostřednictvím širokého spektra zahraničních kontaktů, na webových stránkách, e-newsletterech, sociálních sítích.

 Kontakty pro novináře:

Česká centra - ústředí        
Petra Jungwirthová, odd. komunikace         
mobil: 725 890 030          
e-mail komunikace@czech.cz       

České centrum New York
Jan Žahour, zástupce ředitele         
IP: + 420 234 668 434     
e-mail zahour@czech.cz  

www.czechcentres.cz
, www.czechcenter.com

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: