Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

INOVAČNÍ HVĚZDA V ČESKÝCH CENTRECH

Česká centra, 17. května 2014

Česká centra se soustřeďují na vyhledávání tuzemských inovativních a výzkumných počinů s potenciálem uspět v zahraničí. Jedním z nástrojů pro naplnění záměru je propojení s organizátory soutěží v oblasti vědy a výzkumu. V letošním roce dochází k užší spolupráci se společností Česká inovace, o. p. s., organizátorkou soutěže „Česká inovace“. V kategorii Inovační hvězda zvítězil výrobce unikátního designového vozidla ELBEE pro tělesně postižené osoby odkázané na invalidní vozík. Produkt byl k vidění 13. 5. 2014 v Brně, pražská veřejnost se s designovým vozíkem seznámí ve dnech 15. – 17. 5. 2014 v Českém centru Praha. Prezentaci připravila Česká centra s podporou Svazu průmyslu a dopravy.

VĚDA, VÝZKUM A INOVACE V ČESKÝCH CENTRECH

Koncepce Českých center pro rok 2014 akcentuje čtyři klíčové oblasti a jednou z nich je Věda, výzkum a inovace. V průběhu uplynulých šesti měsíců se úsek strategie a rozvoje soustředil na zmapování témat jednotlivých soutěží v daném oboru.  Vymezené strategii odpovídalo celkem 13 oborových soutěží, maximální soulad se záměrem vykázala finální pětka organizátorů: Asociace inovačního podnikání, Asociace malého a středního podnikání, Britská rada, Technologická agentura a Česká inovace, o. p. s.

Výsledky půlroční rešerše nás přivedly ke spolupráci s vytipovanými partnery, odehrávající se v různých rovinách. Česká inovace, o. p. s., představuje populární formou svým způsobem nadčasové projekty, typické vysokou mírou originality. Výrobce vozíku Elbee získal ocenění Inovační hvězda. To byl impuls k naší spolupráci,“ uvedl Jan Špunda z Českých center.

ČÍM JE UNIKÁTNÍ?

Ojedinělost vozu Elbee spočívá především ve způsobu nástupu řidiče do vozidla. K tomu slouží dálkově ovládané přední odklopné dveře s rampou. Díky nim je možné invalidním vozíkem najet přímo do vozu, pohodlně jej zafixovat a dveře s nájezdovou rampou ovladačem uzavřít. Dopravní prostředek je určen těm vozíčkářům, kteří nechtějí být závislí na další osobě při nasedání a vysedání nebo které přesedání obtěžuje. „Česká centra se v rámci strategie oborových činností podílejí na prezentaci kreativních a jedinečných projektů nejen ve své zahraniční síti, ale také prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR,“ uvedl Zdeněk Lyčka, ředitel úseku strategie a rozvoje.  „Pražská premiéra vozidla Elbee, realizovaná s podporou Svazu průmyslu a dopravy ČR
v Českém centru Praha, je prvním krokem na cestě do zahraničí. Již nyní společně s výrobcem definujeme příležitosti k uplatnění ve vybraných teritoriích a způsoby možné prezentace,“
dodal.

PRAŽSKÁ PREMIÉRA

Svého prvního zákazníka získal designový Elbee v tomto týdnu v Brně. Navazující pražská přehlídka představuje premiéru v hlavním městě. 15. 5. 2014 proběhne v Českém centru Praha  krátká  prezentace vítězů všech kategorií soutěže Česká inovace.  „Uvedení Elbee na trh předcházel více než desetiletý vývoj. Nápad na jeho výrobu se zrodil už v roce 2003. Prototyp speciálu pro vozíčkáře byl ve spolupráci s designérem Pavlem Huškem vytvořen o čtyři roky později a dolaďování všech podrobností trvalo celých sedm let,“ vzpomíná Ladislav Brázdil ml., projektový manažer a jednatel společnosti. Přestože výrobce počítá s masovější produkcí v řádu tisíců vozidel ročně, každé vozidlo představuje svým způsobem originál.

Speciální vůz ve spolupráci s designérem Pavlem Huškem zkonstruovala společnost ZLKL, s. r. o. (Závody lehkých konstrukcí Loštice).

 

DVA DNY V  ČESKÉM CENTRU PRAHA

15. – 17. 5. 2014

Zájemci si mohou vůz prohlédnout ve dnech 15. – 17. 5. 2014 v Českém centru Praha, Rytířská 31. Výstavní prostor je zpřístupněn v pátek od 11 do 18 hod., v sobotu se galerie uzavře o hodinu dříve, tedy v 17 hod.

 

Kontakt pro novináře:
Česká centra     
Petra Jungwirthová (tisková mluvčí) 
M: +420 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz

 ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: