Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Podzimní setkávání s literaturou v zahraničních Českých centrech

Česká centra, 8. listopadu 2013

Díky aktivitám Českých center se návštěvníci v Evropě i zámoří mohou seznamovat s českou literaturou a jejími tvůrci. Jaroslav Rudiš v Berlíně a Haagu, Ivan Klíma v New Yorku, Josef Urban v Moskvě, Martin Ryšavý na knižním veletrhu v Sofii, Jakuba Katalpa ve Španělsku či rozsáhlá Noc literatury ve světě… Od začátku letošního roku se podařilo realizovat více než dvě stě setkání s autory, jejichž tvorbu oceňují odborní recenzenti i široká veřejnost. Ceněny jsou též překlady české literatury do cizích jazyků. Na konec letošního roku připravila Česká centra ve světě bohatou řadu literárních aktivit.

Propagace české literatury a knižní kultury v zahraničí je nedílnou součástí aktivit Českých center ve světě. Jejich prvořadým cílem je širší prezentace českých autorů. Od začátku letošního roku se uskutečnilo více než 200 aktivit zahrnujících autorská čtení, literární prezentace, překlady souborné literární tvorby i účast na významných literárních veletrzích.

Z „VIA HRABAL“ K NOVÉ EVROPSKÉ LITERATUŘE
Projekt Českých center VIA HRABAL vznikl při příležitosti 100. výroční narození Bohumila Hrabala. V průběhu roku 2013 cestuje prostřednictvím sítě Českých center po Evropě. S komplexní prezentací Hrabalova díla se mohli setkat návštěvníci v Paříži, Mnichově a Bratislavě. Finální zastávkou roku 2013 je Haag odkud by měl začátkem příštího roku putovat do Madridu, Salcburku a Vídně. Pozoruhodnou přehlídku zahrnující vzpomínky současníků, fotografie z rodinného archivu i ukázky Hrabalova díla připravila Česká centra ve spolupráci se sdružením Serpens.

Českého spisovatele Ivana Klímu uvede České centrum New York. Kniha Moje šílené století konfrontuje zkušenosti dvou zhoubných diktatur. Ověnčena řadou cen, považována za tzv. „ čtenářský hit“, se nyní dostává do rukou americkému publiku. Setkání se spisovatelem se uskuteční 11.11. 2013.

Jaroslav Rudiš se řadí k celoevropsky uznávaným autorům. České centrum Haag je i letos partnerem literárního festivalu Crossing Border. Letos podpoří účast známého českého spisovatele. Ten, spolu s výtvarníkem Jaromírem 99 představí nizozemské veřejnosti společné dílo Alois Nebel. (14.11. – 17.11.2013)

V rámci mezinárodního literárního festivalu Book City Milano přestaví České centrum Milán tvorbu mladé básnířky Kateřiny Rudčenko. (21. 11. 2013)

O čem mohou romští autoři vyprávět? To je otázka, kterou do názvu svého pořadu vetklo České centrum Berlín. Návštěvníci neobvyklé literární akce mají příležitost virtuálně procestovat Evropou se všemi dobrými i tragickými událostmi, které ovlivnily romské autory v jejich tvorbě. (26.11. – 28.11.2013)

TELEMOST PRAHA-SOUL
Korejské publikum zaujme prezentace českého nakladatelství Argo. Při příležitosti zahájení edice moderní korejské literatury proběhne slavnostní křest knihy Ju-Huo-Ha Republika tě potřebuje! Celá událost bude přenášena telemostem v Českém centru Praha 5. 12. 2013 ve 14 hodin.

SVÁTEČNÍ TÝDEN ČTENÍ VE VÍDNI
Literární večer s Jaroslavem Rudišem proběhne v rámci Svátečního týdne čtení ve Vídni. Český autor v rozhovoru s rakousko-polským spisovatelem Radkem Knappem představí svůj román Potichu v německé verzi v prostorách sídla Rakouské společnosti pro literaturu. České centrum Vídeň připravilo v této souvislosti výstavu Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás neznámí (vernisáž 20. 11.) Projekt je zaměřen na výzamné literární osobnosti, pro které byla Praha domovem, třebaže psali německy: Franz Kafka, Adalbert Stifter, J.M. Rilke.

ČESKÉ KNIHY NA BUCH WIEN
Ve dnech 21. - 24. 11. 2013 se v Rakousku koná další ročník knižního veletrhu. Česká literatura se zde zviditelnění formou knižní výstavy německých překladů současné české literatury nakladatelství Braumüller a výstavou knih německých překladů současné české literatury. Program české účasti využívá možnosti představit publiku dvojici prozaiků Emila Hakla a Markétu Hejkalovou. Oba autoři přečtou návštěvníkům úryvky z knih Pravidla směšného chování a Kouzelník z Pekingu.

KONEC ROKU PATŘÍ POLSKU
Od října letošního roku vychází v Polsku souborné dílo Milana Kundery. Třebaže samostatně knihy v zemi v minulosti vycházely, vydání souborného díla je pro Poláky novinkou, o kterou se postaralo nakladatelství W.A.B. Spolupráci s nakladatelstvím podporuje i České centrum Varšava, které se s koncem roku zasazuje o další významný počin: v prvním prosincovém týdnu zajistilo účast na Wroclavském knižním veletrhu (6. – 8. 12. 2013). Do českého stánku vydavatelství Czeskie klimaty, přijede spisovatel M. Šmaus. Opět vyjdou noviny věnované české a slovenské literatuře jako příloha deníku Gazeta Wyborcza.

www.czechcentres.cz

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra pro oblast literatury

  • Pořádají veřejná čtení spisovatelů, prezentují knihy vydané v cizích jazycích ve spolupráci s místními institucemi a partnery. 
  • Podporují českou účast na mezinárodních knižních veletrzích. 
  • Iniciují překlady české literatury do cizích jazyků. 
  • Realizují literární projekty s mezinárodní účastí. 
  • Svými aktivitami ročně zacílí více než 650 000 zahraničních návštěvníků. 

 

Tisková zpráva ke stažení: 

 

 Kontakt
Česká centra - ústředí 
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí 
M: 725 890 030 
E:jungwirthova@czech.cz

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: