Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Jan Švankmajer: Surrealistický večer v Bruselu

Česká centra, 8. dubna 2013

České centrum v Bruselu ve spolupráci se Zastoupením hl. města Prahy v Bruselu a Cinéma Nova připravilo surrealistický večer s Janem Švankmajerem. Autor navštíví Brusel při příležitosti zahájení výstavy Skupiny česko-slovenských surrealistů „Jiný vzduch“ konané v Pražském domě. Uvedení filmu „Přežít svůj život“ ve středu 10. dubna 2013 od 19:00 v Cinéma Nova bude předcházet autorské čtení poezie Jana Švankmajera a surrealistického básníka Josefa Jandy s průvodním slovem dalšího z českých surrealistů Bruna Solaříka.

Jan Švankmajer (nar. 1934) patří k předním představitelům české filmové a výtvarné scény posledních čtyřiceti let. Jeho dílo je v dominantní míře určováno filozofií a tvůrčími postupy surrealismu. Švankmajerova filmová tvorba je neoddělitelně spjata s jeho ostatními výtvarnými projevy. Je uznáván jako jeden z nejlepších světových animátorů a v současnosti patří k patrně nejrespektovanějším českým filmovým tvůrcům. Je považován za vizionáře, který obor významně obohatil a jehož práce inspirují studenty animace po celém světě.

Film „Přežít svůj život (teorie a praxe)“ bude promítán v českém znění s francouzskými a anglickými titulky a má, slovy samotného Švankmajera, podobu „komedie, které se nikdo nesměje“. Jak je v autorově tvorbě běžné, i v tomto snímku lze najít mnoho symbolických odkazů na základní motivy surrealismu, a to v prvé řadě na sny a umění snít, dále sexuální symboly a základní motivy psychoanalýzy - incest či Oidipův komplex. Samotný příběh je založen na kombinaci reality a snu, které se vzájemně prolínají a ovlivňují.

„Jan Švankmajer má v Belgii velké množství obdivovatelů. Kde jinde, než v kolébce surrealismu dokáží ocenit jeho snové filmy. Jsme rádi, že pan Švankmajer představí i svou poezii a další díla v rámci výstavy ´Jiný vzduch´“, uvedla Kristina Prunerová, ředitelka Českého centra v Bruselu.

Na filmovou projekci Jana Švankmajra navazuje výstava Skupiny česko-slovenských surrealistů „Jiný vzduch v kostce“ (Other Air in a Nutshell), ve které jsou kromě Jana Švankmajera zastoupena díla celé řady dalších významných představitelů tohoto uměleckého směru.

Jiný vzduch v kostce / 1990–2012
Retrospektivní výstava Skupiny česko-slovenských surrealistů

Leonidas Kryvošej, Přemysl Martinec, Kateřina Piňosová, Martin Stejskal, Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer a dvacet dalších spolutvůrců současného surrealismu představí v reprezentativním výběru bezmála sto děl z uplynulého dvacetiletí činnosti Skupiny česko-slovenských surrealistů. Období po roce 1989 prokazuje, že surrealistická obrazotvornost směřuje k určité syntéze neřízeného myšlení a kritického vědomí, k autentickému propojení imaginativních a rozumových složek tvůrčího procesu.

Retrospektivní expozice JINÝ VZDUCH (1990–2012) samovolně sleduje určitý časový rytmus: před dvaceti lety totiž v pražské galerii Mánes proběhla výstava Surrealistické skupiny v Československu TŘETÍ ARCHA, která tehdy mapovala vlastní činnost mezi lety 1970–1991. Jiný vzduch navazuje právě rokem 1991 s cílem dokumentovat kontinuitu surrealismu započatou roku 1934 založením Skupiny surrealistů v ČSR.

Výstava v prostorách Pražského domu v Bruselu (avenue Palmerston 16, 1000 Brusel) je přístupna veřejnosti od 12. dubna do 17. května, vždy ve všední dny od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hodin.

www.czechcentres.cz

Tisková zpráva ke stažení: 


ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra v oblasti výtvarného umění

  • Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách, veletrzích a realizují doprovodné programy s designéry. 
  • Jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový zboží, CzechGrand Design, Bienále Brno), vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže. 
  • Organizují výstavy, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě.
  • Iniciují a podporují projekty českých umělců v zahraničních galeriích.
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představují současné výtvarníky s propojením na místní umělce a instituce.
  • Podporují českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizují doprovodné programy jako např. diskuse, workshopy apod. 

Kontakty pro novináře:

Česká centra - ústředí
Petra Jungwirthová, odd. komunikace
M: +420 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz

České centrum Brusel
Kristina Prunerová, ředitelka ČC Brusel
M: + 420 234 668 314
E: prunerova@czech.cz

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: