Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Jedenáctá Noc literatury

10. 5. 2017 (středa), 18.00 – 23.00

PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
ADRIANY KRNÁČOVÉ, PRIMÁTORKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY,
PETRA ŠTĚPÁNKA, STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

 

Tisková zpráva,  Česká centra – ústředí, 9.5. 2017 

 

Ve středu 10. 5. 2017 v 18 hodin začíná Noc literatury.  XI. ročník se ponese v „ duchu“ městských částí Nusle a Michle. Pozvání k „nočnímu čtení“ letos přijali  Soňa Červená, Anna Geislerová, Daniel Bambas, Ivan Lupták nebo Martin Myšička… Celkem 19 herců známých z filmového a divadelního světa. Noc literatury však současně probíhá v dalších třiapadesáti  českých městech. Postupně se připojí i další evropské metropole: Amsterdam, Paříž, Moskva. Dále se čte ve 12 městech na Slovensku (včetně Bratislavy) a v 11 městech v Bulharsku (včetně Sofie). Letos poprvé se přidává také New York. Iniciátorem a hlavním organizátorem dnes již mezinárodní literární události jsou Česká centra. 

 

Literární happening organizují Česká centra ve spolupráci s klastrem Sdružení kulturních institutů zemí EU (European Union National Institutes for Culture), zahraničními velvyslanectvími,  Zastoupením Evropské komise v ČR a nakladatelstvím Labyrint. Každá z devatenácti účastnických zemí představí jednoho svého současného autora v novém českém překladu. Projekt se koná v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v zemi – Světa knihy. Noc literatury navštíví zahraniční autoři, kteří se zúčastní festivalu 11. 5. 2017. S některými z nich se však návštěvníci mohnou setkat již o den dříve, a to v rámci  autogramiád Noci literatury (10. 5. 2017).  

V letošní nabídce atraktivních a běžně nedostupných částech Mětské části Praha 4 nechybí Pražská galerie českého skla, Nuselský pivovar, tramvaj „Modrák“, nebo Státní ústav radiační ochrany. Celkem se jedná o 19 míst. 11. ročník se koná pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hl.m. Prahy a Petra Štěpánka, starosty Městské části Praha 4. 

ADRIANA KRNÁČOVÁ, PRIMÁTORKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY:

 „Těší mě, že se v Praze Noc literatury bude týkat čtvrtí s tak zajímavou historií a současností jako jsou Nusle a Michle, a že se nejen jejich obyvatelé budou v jejím rámci moci podívat na místa normálně nepřístupná. Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se na organizaci Noci literatury podílejí a kteří na některém ze čtení vystoupí. Literatura má schopnost spojovat lidi i národy a její propagace je proto velmi záslužnou činností. Zájem o Noc literatury svědčí o tom, že mnoho lidí považuje knihy a jejich čtení za běžnou součást svého života. Je to velmi pozitivní zjištění.“

 PETR ŠTĚPÁNEK, STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4:

 „Literaturu u nás podporujeme, protože čtení je nejdůležitější dovedností a literatura největším darem civilizovaného člověka. Organizujeme řadu aktivit. Pro děti pořádáme literární soutěž nazvanou Malí velcí spisovatelé, pro dospělé Čtení z cely, tedy koláž dobových textů nebo literárních děl připomínajících dobu bezpráví. Máme sedm ‚knihobudek‘ a jejich síť dále rozšiřujeme. Proto je pro nás Noc literatury logickým pokračováním těchto aktivit a současně vyvrcholením naší snahy připomenout lidem význam knih v minulosti i v současnosti.“

 „BONBONEK“ V PODOBĚ AUTORSKÉHO ČTENÍ

 Organizátoři se rozhodli představit návštěvníkům literárního happeningu knihu Daniely Šafránkové „Bydlim v Nuslích“. Kniha s názvem v ryzí „pražštině“ představuje zpestření  současné české literatury. Příběhy tří osob se odehrávají v různých dobách, spějí však neúprosně k bodu vzájemného setkání. Autorka zde důsledně používá autenticky jazyk. Daniela Šafránková zaujala čtenáře již v roce 2015, a to literárním debutem Anísa s podtitulem americký mini-román.

TRAMVAJ, KTERÁ NESTAVÍ

 Dopravní podnik, partner Noci literatury,  poskytl tramvajový vůz zvaný Tramvaj Modrák (Trasa Nám. Bratří Synků – Vozovna Pankrác). Vůz v jásavém  modrožlutém nátěru, pro který byl často přezdíván „kanárek“, představila společnost ČKD Tatra v r. 1994. „Kanárek“ měl být razantnější modernizací modelu T3. Vůz však nebylo možné s ohledem na odlišnou elektrickou výzbroj spřahovat s jinými vozy, a proto byl vypravován pouze „sólo“.

Po střídavém rozebírání a opětovných kompletacích byl definitivně zrušen v r. 2007.

OSKAR, BIBLIOBUS MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 Kromě atraktivních „pevných“ míst čeká letošní návštěvníky Noci literatury připomenutí malého dárku Městské knihovny. Během Noci literatury mohou návštěvníci vstoupit do bibliobusu Oskar. Tento malý „knižní unikátek“ si návštěvníci mohou nejen důkladně prohlédnout, ale i využít všech jeho běžných knihovnických služeb. 10. 5. 2017 tedy čtenáři mohou knihy nejen „poslouchat“, ale také sami půjčovat.

NOC LITERATURY V ZAHRANIČÍ

 Noc literatury ve světě se z velké části koná v květnu a červnu. Díky spolupráci s partnery se však celkem bude číst ve více než třiceti městech v zahraničí: Amsterdam, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Burgas, Dobrič, Edinburgh, Gabrovo, Lisabon, Kežmarok, Košice, Modra, Moskva, Nitra, New York, Paříž, Pazardžik, Pernik, Považská Bystrica,  Ruse, Senec, Šumen, Sofie, Stara Zagora, Trenčín, Trnava, Varna, Veliko Tarnovo, Žilina. V síti Českých center během necelých dvou měsíců zazní desítky úryvků od více než dvaceti českých autorů. Připraveny jsou ukázky z knih známých českých literátů a básníků v překladech uznávaných bohemistů. Do akce se poprvé zapojuje také České centrum New York. Cíl je daný: Představit americké veřejnosti vybrané české autory. Premiéra vlajkového projektu se uskuteční v pátek 2. 6. 2017.

BARBARA KARPETOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA NEW YORK:

 „Tato unikátní celovečerní akce přiblíží newyorskému publiku klasickou i současnou evropskou literaturu.  Netradiční série veřejných čtení se koná vůbec poprvé. Know how Českých center se tak dostává až přes Atlantik. Na rozdíl od Noci literatury, která se koná na různých místech, newyorská Noc literatury sestává z literárních ‚zastavení‘ ve všech patrech České národní budovy.“

 Projekt v USA podpořilo sedmnáct kulturních institucí, mezi nimi například European Union National Institutes for Culture v New Yorku nebo Delegace Evropské unie. České centrum New York má v plánu v projektu v následujících letech pokračovat, už teď má o něj zájem i EUNIC ve Washingtonu, DC.

Ve dvou evropských městech Noc literatury již proběhla, a to v Budapešti a ve Wroclawi. Fenomenální úspěch zaznamenali organizátoři Noci literatury v Budapešti. V maďarském hlavním městě ji zorganizovala pobočka Českých center a její ředitelka Lucie Orbók. Projektu se zúčastnilo 22 zemí (opět ve spolupráci s místní sítí EUNIC), četla se samozřejmě i česká literatura. Úryvky interpretovali herci předního budapešťského divadla Katona Jószef Színház a při návštěvnosti 6 318 osob během jednoho večera tvořili 60% publika mladí lidé do 30 let.

Lucie Orbók,  ředitelka Českého centra Budapešť:

 Letos již podruhé nalákala současná světová literatura společně s herci věhlasného Divadla Józsefa Katony do budapešťských ulic bezmála 6 000 osob. Četlo se na mnoha zajímavých místech, třeba v prostorách nám Čechům známé Centrální tržnice. Stejně jako loni se projektu zúčastnilo celkem 22 zemí a letošním tématem byla ‚povídka‘.“  

HISTORIE PROJEKTU NOC LITERATURY

 Když v roce 2006 přišel tehdejší generální ředitel Českých center Jan Bondy s nápadem realizovat „přehlídku úryvků světové literatury“, nikdo by nepomyslel, že během několika let se z komorní akce pro pár desítek účastníků stane obří projekt, který každoročně přiláká 8 000 návštěvníků. První čtení se uskutečnilo v Galerii Českých center v Rytířské a dále  na několika vybraných místech. Původně se četlo jen v Praze. V roce 2011 však nastal zlom. Česká centra získala grant Culture. Díky tomu se projekt European Literature Nights  dostal  do dalších šestnácti evropských zemí. Během uplynulých let se z relativně malého projektu stal jeden z nejrozsáhlejších literárních happeningů s mezinárodním přesahem. Za dobu svého konání představil jen v Praze více než 180 knih. Každoročně se zvyšuje počet míst a měst, přibývá zájemců o partnerství ze stran renomovaných institucí. V předchozích letech se četlo například na Malé Straně nebo na Starém Městě. Úspěšná setkání s literaturou proběhla také v Libni, na Smíchově, na Letné, na Žižkově, v Dejvicích a loni v Karlíně.

Realizace literárních projektů s mezinárodní účastí tvoří nedílnou součást programové nabídky Českých center. Instituce ročně uskuteční bezmála 250 literárních akcí a osloví více než 900 000 zahraničních posluchačů.

 

NOC LITERATURY POHLEDEM ÚČASTNÍKŮ
SOUTĚŽ PRO ÚČASTNÍKY LITERÁRNÍHO HAPPENINGU 2017

V rámci 11. ročníku je vyhlášena soutěž o nejzajímavější video na sociálních sítích. Mohou se jí účastnit všichni zájemci ze všech českých „měst Noci literatury“. Příspěvek by neměl přesáhnout délku 30 vteřin a měl by zachytit atmosféru i vjemy autora. Tři nejlepší videa budou oceněna cenami, které věnuje Divadlo na Vinohradech, Nakladatelství Argo, Národní divadlo.

 

Organizátoři Noci literatury

Noc literatury v Praze organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením sítě EUNIC a zahraničními velvyslanectvími. Každá z účastnických zemí představí dílo jednoho svého současného autora. Důležitým partnerem Českých center je Zastoupení Evropské komise v ČR a nakladatelství Labyrint. Čtenářský happening se koná v předvečer Světa knihy. Organizátoři úzce spolupracují nejen s velvyslanectvími jednotlivých zemí, ale také s Městskou knihovnou, kanceláří UNESCO Praha Město literatury. Noc literatury navštíví zahraniční autoři, kteří se zúčastní Světa knihy a 10. 5. 2017 se nimi mohou návštěvníci osobně setkat v rámci autogramiád. 

 

Participující města v České republice:

Benešov, Bílovec, Brandýs nad Labem, Brno, Březnice, Čelákovice, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Dobříš, Havlíčkův Brod, Humpolec, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chotěboř, Chrudim, Chrustenice, Jičín, Jihlava, Kadaň, Kaplice, Karlovy Vary, Kladno, Kroměříž, Kutná hora, Kyjov, Litoměřice, Litomyšl, Mělník, Mladá Boleslav, Náchod, Nové Město na Moravě, Nové Město nad Metují, Nymburk, Olomouc, Opava, Opočno, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Police nad Metují, Prachatice, Příbram, Rožnov pod Radhoštěm, Staňkov, Strakonice, Svijany, Tábor, Třebíč, Třinec, Ústí nad Labem, Vamberk, Vsetín, Vyškov, Znojmo, Žatec, Železná Ruda

 

Instituce:

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Budík, z.s, Žatec, Městská knihovna Nymburk, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní zařízení Kadaň, p.o., Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Městská knihovna Třinec, Městská knihovna Dačice, Městská knihovna Bílovec, Městská knihovna v Chebu, Vědecká knihovna UJEP Ústí nad Labem, Městská knihovna Opočno, Městská knihovna Písek, Městská knihovna Prachatice, Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř, Městská knihovna Humpolec, Farní a Městská knihovna ve Staňkově, Propagace & kulturní program Kladno, Městská knihovna Tábor, Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov, Místní knihovna ve Svijanech, Krajská knihovna Karlovy Vary, Zámecké návrší Litomyšl, Městské divadlo Mladá Boleslav, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Spolek LiPen Litoměřice, Vědecká knihovna v Olomouci, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Knihovna města Olomouce, Moravské divadlo v Olomouci, Český rozhlas Olomouc, Městská knihovna Česká Lípa, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Knihovna Jana Drdy Příbram, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Spolek Lysina Nové město na Moravě, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Společenství soukromých osob z Čelákovic, Městská knihovna Nové Město nad Metují, Městská knihovna Znojmo, Šmidingerova knihovna Strakonice, Městská knihovna Náchod, Městská knihovna Kyjov, Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice, Městská knihovna Benešov, Knihovna města Police nad Metují, Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou, Městská knihovna Vamberk, Městská knihovna Kaplice, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Městská knihovna Dobříš, Městská knihovna Pelhřimov, Městská knihovna Chrudim, Městská knihovna v Českém Krumlově, Městská knihovna v Třebíči, Knihovna Chrustenice, Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Knihovna Kroměřížska a Informační středisko Europe Direct Kroměříž, Městská knihovna Jihlava, Městská knihovna Železná Ruda, Zemské slezské muzeum Opava - památník Petra Bezruče.

 

Více na:

http://www.nocliteratury.cz
http://www.czechcentres.cz/Setkání s autory

Selma Lønning Aarø / Norsko
10. 5., 19–20.00 v Cirqueon, Ctiradova 6

Světlana Žuchová / Slovensko
10. 5., přesný čas na www.nocliteratury.cz v kapli Domova Sue Ryder, Michelská 7

José Luís Peixoto / Portugalsko
10. 5., 20.00 v Domě ochránců přírody, Michelská 5

Karine Tuil / Francie
10. 5., 19.00 v Komerční bance, Nuselská 92

Frida Nilsson / Švédsko
10. 5., 18.30–19.30 v Plynárenském muzeu, U Plynárny 44

Gergely Péterfy / Maďarsko
10. 5., 21.00 v Triloparku, Pod Terebkou 15

Alen Mešković / Dánsko
10. 5., 19.30–20.30 v tramvaji Modrák, zast. Náměstí bratří Synků

Patrick Declerck / Belgie – Valonsko - Brusel
10. 5., 19.30–20.30 v Komorní Fidlovačce, Boleslavova 13


 

Program:

Cirqueon. Selma Lønning Aarø: Už budu!.  Norsko. Vendula Svobodová

Domov Sue Ryder - kaple. Světlana Žuchová: Obrazy zo života M. Slovensko. Claudia Vašeková.

Dům ochránců přírody. José Luis Peixoto: Městečko Galveias. Portugalsko. Lenka Vychodilová.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Joachim Meyerhoff: Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo. Německo. Ivan Lupták.

Pražská Galerie českého skla. Elena Ferrante: Geniální přítelkyně. Itálie. Elisaveta Maximova.

Husův sbor v Nuslích. Robert Seethaler: Celý život. Rakousko. Lukáš Hlavica.

Komerční banka. Karine Tuil: Bezstarostnost. Francie. Daniel Bambas.

Komorní Fidlovačka. Patrick Declerc: Běsi, co mě sužují. Belgie - Valonsko. Jiří Racek.

Státní ústav radiační ochrany. Szczepan Twardoch: Morfium. Polsko.

Michelská synagoga - Církev husitská. Amos Oz: Jidáš. Izrael. Martin Myšička.

Ňáký kafe. Sara Baume: Jasno lepo podstín zhyna. Irsko. Ctirad Götz.

Nuselská radnice. Arturo Pérez-Reverte: Tango staré gardy. Španělsko.

Nuselský pivovar. Sacha Batthyany: A co to má co dělat se mnou?. Švýcarsko. Lukáš Adam.

Plynárenské muzeum. Frida Nilsson: Piráti z ledového moře. Švédsko. Anna Geislerová.

TJ Sokol Nusle. Julian Barnes: Roviny života. Velká Británie. Pavel Šimčík.

Trilopark. Gergely Péterfy: Vycpaný barbar. Maďarsko. Soňa Červená.

Tramvaj Modrák - okružní jízda. Alen Mešković: Ukulele Jam. Dánsko. Filip Kaňkovský.

Základní škola Táborská. Griet Op de Beecková: Pojď sem, ať ti můžu dát pusu. Belgie - Vlámsko. Marie Doležalová.

Základní škola Mendíků. Dola de Jongová: Pole je tento svět. Nizozemsko. Lenka Vlasáková.

 

Česká centra

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech.  V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků.

Od dubna 2017 je pověřena řízením Českých center Monika Koblerová.Podle analýzy Economic Impact přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

www.czechcentres.cz

 

Kontakt pro novináře:

Oddělení komunikace a marketingu
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.  


 

Tisková zpráva ke stažení zde.


Fotografie z tiskové konference: Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: