Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

„Maluj, co vidíš!“: Výstava kreseb Helgy Hoškové-Weissové v Etty Hillesum Centrum

Česká centra, 11. dubna 2013

V Etty Hillesum Centrum v nizozemském Deventeru se od 27. dubna do 5. června uskuteční výstava terezínských kreseb malířky a spisovatelky Helgy Hoškové-Weissové, která jako jedna z mála přežila hrůzy druhé světové války. Vystaveny budou její kresby, které Českému centru v Haagu pro tuto výstavu zapůjčila německá nadace. Slavnostní zahájení výstavy proběhne za osobní účasti paní Hoškové.

Helga Hošková-Weissová se narodila roku 1929 do židovské rodiny. V roce 1938, v počátcích nacistické perzekuce Židů, kdy bylo malé Helze devět let, si začala vést deník, do kterého zaznamenává svůj každodenní život. Roku 1941 byla Helga Weissová společně s rodiči deportována do koncentračního tábora Terezín. V té době ji její otec řekl: „Maluj, co vidíš!“ A tak se také stalo. Helga v Terezíně zaznamenávala pomocí kreseb veškeré dění okolo sebe a doplňovala jimi svůj deník. Věta „Maluj, co vidíš!, tvoří i název výstavy.

V roce 1944 byla společně se svou matkou deportována do koncentračního tábora Auschwitz a následně do Freiburgu. V polovině dubna 1945 byla poslána do koncentračního tábora Mauthausen, kde byla 5. května osvobozena americkou armádou. Poté se vrací do Prahy, svého rodného města, kde žije dodnes.

Mezi léty 1950-1960 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nejdříve v ateliéru Emila Filly a studia zakončila v ateliéru Aloise Fišárka. V období sovětské okupace Československa jí nebylo umožněno vystavovat a na několik let přestala tvořit. Po roce 1989 se Helze Hoškové-Weissové podařilo vystavovat v různých zemích Evropy i ve Spojených státech. Ve své tvorbě podává svědectví o krutých životních zkušenostech ze svého dětství z koncentračních táborů.


Deníkové zápisky, které si Helga Weissová zapisovala do školního sešitu, se dočkaly i knižní podoby. Autorská práva byla prodána do šestnácti jazyků. Tyto zápisky, spolu s kresbami, se podařilo zachovat především díky tomu, že strýc Helgy školní sešit schoval do jedné z terezínských zdí.  Zajímavostí je, že jako první byl deník vydán v nizozemštině v překladu Edgara de Bruina v červnu roku 2012 a okamžitě získal mimořádný ohlas.  

Díky výstavě v Etty Hillesum Centrum, která potrvá do 5. června, se návštěvníci budou moci seznámit s kresbami, které Helga Hošková-Weissová nakreslila v terezínském ghettu. Její drobné malby charakterizují nezřídka zdánlivě nedůležité detaily a zajímavě pojatá dějovost. Kresby byly reprodukovány  v mnoha zahraničních publikacích a několika dokumentárních filmech.

Výstavu iniciovalo České centrum. Při zahájení vernisáže bude promítnut krátkometrážní dokument Miloše Zvěřiny Helga L-520, který vychází právě z jedinečných kreseb.

„Autentické příběhy z druhé světové války se těší v Nizozemsku velkému zájmu. Již loňské nizozemské vydání autorčiných deníků doprovázela mimořádná publicita. Její příběh stejně jako příběhy jejích vrstevníků nesmí být zapomenut a musí být 
poselstvím a varováním pro další generace“, uvedla Hana Schenková z Českého centra v Haagu. Slavnostní vernisáž se uskuteční za účasti Helgy Hoškové-Weissové, která přijíždí na pozvání Českého centra.

www.czechcentres.cz
www.hague.czechcentres.cz

Tisková zpráva ke stažení:

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová. 

Česká centra pro oblast výtvarného umění:

  • Iniciujeme a podporujeme projekty českých umělců v zahraničních galeriích
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představujeme současnou výtvarnou scénu s propojením na místní umělce a instituce
  • Realizujeme kurátorské cesty a cesty novinářů ze zahraničí do ČR.
  • Podporujeme rezidenční pobyty českých umělců do zahraničí
  • Jsme partnery Ceny Jindřicha Chalupeckého a řady dalších prestižních ocenění.
  • Podporujeme českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizujeme doprovodné programy (diskuse, workshopy…)

Kontakty pro novináře:

Česká centra - ústředí        
Petra Jungwirthová, odd. komunikace          
M:+420 725 890 030           
E: jungwirthova@czech.cz       

České centrum Haag
Hana Schenková, pověřena řízením
M: + 420 234 668 585     
E: cchaag@czech.cz

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: