Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Unikátní sbírka českých koláží míří do Rakouska

Česká centra, 12. únor 2013

Jedinečná sbírka koláží českých autorů, již od konce 90. let systematicky buduje společnost Pražská plynárenská, se péčí Českých center poprvé představí hned na dvou výstavách v Rakousku. Rozsáhlou expozici více než 80 děl předních českých výtvarníků 20. a 21. století budou milovníci umění moci zhlédnout v nádherném prostředí Saly Terreny kláštera v Klosterneuburgu severně od Vídně; menší část sbírky pak bude prezentována na tamním zastupitelském úřadě a jeden ze současných autorů zastoupených ve sbírce PP, a.s., Michal Cihlář, se představí v Českém centru Vídeň.

Výstava Česká koláž v klášteře Klosterneuburg potrvá od 22.2. do 26. 6. 2013; vernisáž se koná dne 21.2.Výstava na Velvyslanectví České republiky ve Vídni proběhne ve dnech 8.2.-1.3.2013; vernisáž je ve čtvrtek 7.2.2013.  Doprovodná výstava Michala Cihláře, zástupce současné generace umělců věnujících se koláži, se uskuteční v galerii Českého centra Vídeň. 

 Sbírka koláží Pražské plynárenské je ojedinělá nejenom v českém, ale i ve světovém kontextu. Se svými takřka 500 exponáty zhruba šedesáti autorů je největší sbírkou svého druhu na světě, ovšem neméně pozoruhodná je i kvalita děl. Mezi základní díla kolekce patří vrcholné práce Jindřicha Štyrského a Toyen z poloviny 30. let, vytvořené jen několik let poté, co se koláž v českém umění díky surrealismu poprvé objevila. Klenotem je i soubor kolážovaných objektů Jiřího  Koláře s názvem Dvanáct ročních období; Jiří Kolář je dnes suverénně nejslavnější postavou dějin české koláže, již v šedesátých letech pozvedl k novým výšinám formálního výrazu i intelektuálního náboje. Kromě něj jsou ve sbírce zastoupeni i další umělci, jejichž jména jsou dnes skutečnými pojmy: Adolf Hoffmeister, Libor Fára, Vladimír Fuka, Emil Juliš, Běla Kolářová, Ladislav Novák, Jan Švankmajer a další. 
Obě výstavy jsou historicky první společnou akcí Pražské plynárenské a Českých center. Spolupráci inicioval Martin Krafl, ředitel Českého centra Vídeň. 

Genezi prezentace popisuje následovně: „Jedinečnou sbírku koláží Pražské plynárenské znám a obdivuji již několik let. Už před svým odjezdem do Vídně jsem měl v úmyslu ji v Rakousku vystavit, neboť zde představena nikdy nebyla. Bylo však třeba najít vhodného partnera a odpovídající prostory. Když jsem před rokem navštívil okouzlující klášter Klosterneuburg nedaleko Vídně, projekt byl na světě. Jsem rád, že se pro něj Pražská plynárenská nadchla!“ 

Pražská plynárenská je jednou z dosud nemnoha českých společností, jež se rozhodly systematicky a informovaně investovat do kvalitních uměleckých děl domácích autorů. Za dvě desetiletí se tak podařilo vytvořit unikátní soubor uměleckých děl náležejících do jediného, byť velmi různorodého žánru; sbírka se neustále rozrůstá. Od roku 2005 pro její prezentaci firma provozuje vlastní prostor – Galerii Smečky. Jiří Hamšík, předseda správní rady Nadačního fondu Galerie Smečky, k tomu dodává: „Naše společnost pravidelně představuje svou sbírku na výstavách ve vlastní galerii, současná výstava je již třicátá šestá. Kromě výstav koláží doplňujeme dramaturgii o výstavy dalších uznávaných tvůrců, jako např. Vladimíra Jiránka, Jiřího Trnky nebo Josefa Lady. Díla ze sbírky zapůjčujeme renomovaným galeriím doma i v zahraničí, např. nyní jsou díla Běly Kolářové vystavena v  Galerii Raven Row v Londýně.  První samostatnou reprezentativní výstavu v zahraničí jsme uspořádali v roce 2011 v Pražském domě v Bruselu a měla velký ohlas. Nyní se díla představí, i díky dobré spolupráci s  Českými centry, v Rakousku. Do budoucna předpokládáme výstavy i v dalších zemích. Jsme rádi, že se nám daří propagovat české umění ve světě.“ 

Česká centra v oblasti výtvarného umění 

  • Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách, veletrzích a realizují doprovodné programy s designéry.
  • Jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový zboží, Czech Grand Design, Bienále Brno), vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže.
  • Organizují výstavy, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě.
  •  Iniciují a podporují projekty českých umělců v zahraničních galeriích. 
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představují současné výtvarníky s propojením na místní umělce a instituce.   Podporují českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizují doprovodné programy jako např. diskuse, workshopy apod.

 

Tisková zpráva ke stažení zde:

Více informací: 

www.czechcentres.cz/prague; www.czechcentres.cz; www.komiksfest.cz

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová

 

Kontakty pro novináře:
ČESKÁ CENTRA - ÚSTŘEDÍ
Petra Jungwirthová, odd. komunikace
M: +420 725 890 030


ČESKÉ CENTRUM VÍDEŇ
Tschechisches Zentrum Wien
Herrengasse 17
A - 1010 Wien
T: +43-1-535 23 60

 Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: