Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Telemost propojil Prahu a Soul

Česká centra, 5. prosince 2013

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 propojil České centrum Praha a České centrum Soul virtuální telemost, díky němuž mohli být návštěvníci osobně přítomni slavnostnímu křtu knihy Říše světla korejského spisovatele Kim  Jong-Ha. Účastníci slavnostní události mohli v de facto světové premiéře vyslechnout úryvek z nové knihy Říše světla v korejském originále a vzápětí v českém překladu Tomáše Horáka. Po neformální tematické diskusi vedené Jaroslavem Olšou, velvyslancem ČR v Korejské republice, následoval slavnostní křest za účasti významných hostů, mezi kterými nechyběl Milan Gelnar, ředitel nakladatelství Argo, nebo Yoon Jong-suk, konzul Velvyslanectví Korejské republiky v České republice.

Román korejského spisovatele Kim Jong-Ha představuje v pořadí druhou publikaci z celkem deseti titulů moderní korejské literatury, které budou v průběhu čtyř let vydávány nakladatelstvím Argo. Kniha s názvem Říše světla je dílem světoznámého spisovatele Kim Jong-Ha, který v Česku touto knihou debutuje. Děj románu dramaticky popisuje složité vztahy mezi dvěma zeměmi rozděleného Korejského poloostrova. Autor, dopisovatel časopisu NY Times, je odborníky považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů jihokorejské literatury současnosti.

Při příležitostí vydání českého překladu proběhl paralelní křest v jihokorejském Soulu a v Praze. Mimořádné události se účastnila řada významných hostů: Milan Gelnar, ředitel nakladatelství Argo, Tomáš Horák, překladatel, Jaroslav Olša, velvyslanec ČR v Korejské republice a Yoon Jong-suk, konzul Velvyslanectví Korejské republiky v České republice. Akce byla přenášena v přímém přenosu telemostem do Prahy. Účastníci byli svědky mimořádné události – živého propojení s autorem knihy napříč kontinenty.

KIM JONG-HA
Jihokorejský prozaik Kim Jong-Ha se narodil roku 1968 v provincii Kangwondo v rodině vojáka korejské armády. Z důvodů otcovy služby prožil dětství na různých místech Koreje a teprve na začátku osmdesátých let se rodina trvale usadila v hlavním městě Soulu. Kim vystudoval management na prestižní univerzitě Yonsei, po jejímž dokončení pracoval jako učitel korejštiny v jazykové škole.
Spisovatelskou dráhu zahájil v polovině devadesátých let 20. století. Pozornost čtenářů i kritiky si získal už jeho první román Mám právo se zničit, který získal ocenění nakladatelského domu Munhakdongne. Následovaly příznivě přijímané povídkové sbírky Předvolání a Co se stalo s mužem, který uvízl ve výtahu. Těžiště jeho tvorby ale spočívá především v románech, mezi které patří i Říše světla z roku 2006. Během své dosavadní kariéry získal prakticky všechna významnější korejská literární ocenění, jeho díla byla adaptována pro film, televizi, divadlo i muzikál. V současnosti žije se svou manželkou v jihokorejském Pusanu.

ŘÍŠE SVĚTLA
Je sedm hodin ráno a hlavní hrdina Kim Jonghaova románu Říše světla se probouzí do zdánlivě všedního dne. Jen úporná bolest hlavy jako by byla předzvěstí čehosi neblahého. Na Jihu usazený severokorejský agent Kim Kijong (vlastním jménem Kim Songhun) je ředitelem malé firmy zabývající se dovozem a distribucí filmů. Poté, co se stal jeho nadřízený v Pchjongjangu obětí čistky, přerušilo s Kijongem severokorejské vedení všechny kontakty a on byl ponechán vlastnímu osudu v dravé kapitalistické společnosti. Díky svým schopnostem (tak si to alespoň sám myslí) se relativně dokázal prosadit a zařadit se mezi střední vrstvy. Má vlastní byt vybavený moderní elektronikou, automobil střední třídy a nic netušící manželku a dceru. Onoho rána jej však v práci čeká nemilé překvapení v podobě telefonátu a následného e-mailu, přikazujících bez dalšího vysvětlení neodkladný návrat na Sever. Po deseti letech nečinnosti jej to uvrhává do nejistoty. Byla odhalena jeho identita, nebo se nevědomky dopustil nějaké chyby? Ocitá se v obtížném dilematu. Má opustit rodinu i pracně vybudované konzumní pohodlí a vrátit se do své vlasti, kde jej čeká v lepším případě nesvoboda bez drobných každodenních radostí, oblíbené hudby, knih a filmů, v horším případě přísný trest, věznění a možná i smrt? Poslední den pobytu, kdy se marně snaží zjistit bližší důvody odvolání, je pro něj příležitostí k bilancování dosavadního života a k ohlédnutí za dalekosáhlými změnami, kterými prošla během jeho pobytu jihokorejská společnost, jejíž je cizorodou součástí. Rozehrává se kolem něj neznámá hra, která má spád, ale naprosto mu uchází její smysl i pozadí, a otazníků spíše přibývá.

Kniha v českém překladu Tomáše Horáka vyšla 26. 11. 2013, 341 stran, 298 Kč.Kontakt pro novináře:
ČESKÁ CENTRA
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030   
EM: jungwirthova@czech.cz                   

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.                 
 

Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: