Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká účast na Mezinárodním veletrhu knihy v Sofii 2013

Česká centra, 10. prosince 2013

Tři současné české autory, výstavu ilustrací a dětských knížek představí České centrum Sofie na letošním vydání největší knižní akce v Bulharsku. Jako představitelé současné české beletrie jsou pozváni Markéta Hejkalová, Radka Denemarková a Martin Ryšavý, kteří se osobně zúčastní literárních čtení v rámci programu knižního veletrhu. Malí čtenáři budou mít možnost nahlédnout do světa české ilustrace pro děti prostřednictvím výstavy 11 světů, doplněné knihami jednotlivých výtvarníků.

41. vydání Mezinárodního veletrhu knihy v Sofii se koná od 10. do 15. prosince v Paláci kultury v hlavním městě Bulharska. Největší místní fórum knihy překvapí návštěvníky svým rozsahem – více než 200 vystavovatelů, desítky bulharských a zahraničních spisovatelů, akce na třech scénách a čtyři patra plné knih. Pořadatelem každoročního fóra je asociace Bulharská kniha. Novinkou  mezinárodního veletrhu je první vydání Mezinárodního literárního festivalu v Sofii, letos věnované literatuře Balkánu. Palác kultury bude místem setkání autorů, čtenářů
a představitelů sedmi balkánských států, jejímž záměrem je ukázat jak literatura překonává hranice.

Literární čtení ve 3. patře Paláce kultury, pořádané Českým centrem  Sofie bude moderovat literární kritička Liza Boeva, úryvky z textu přečte známý a oblíbený bulharský herec Ichak Finci. Setkání se zúčastní nejen pozvaní čeští autoři, ale také překladatelé a bulharští vydavatelé jejich knih.

10. 12, 17:00, Markéta Hejkalová, prezentace bulharského vydání knihy Důkazy jejího života (vyd. Ergo, 2013, překlad: Margarita Kjurkčieva)
14. 12., 13:00, Radka Denemarková, prezentace bulharského vydání knihy Peníze od Hitlera (vyd. Elias Canetti, 2013, překlad: Jordanka Trifonova)
14. 12., 14:00, Martin Ryšavý, prezentace knihy Vrač (kniha doposud nebyla vydaná v bulharštině, překlad úryvků: Margarita Mladenova)

Pro malé milovníky literatury České centrum v Sofii připravilo výstavu 11 světů/ Současná česká ilustrace pro děti, která představí tvorbu jedenácti současných českých autorů ilustrací. Kromě různých uměleckých přístupů a stylů jednotlivých autorů se návštěvníci seznámí s aktuálními trendy ve vydávání dětských knih v České republice. Připravené panely jsou doplněné expozicí prezentovaných dětských knížek. Jedním z hlavních cílů Českého centra v Sofii je propagovat a přiblížit současnou českou dětskou literaturu bulharským vydavatelům a překladatelům. Výstava 11 světů se bude konat od 10. do 15. prosince 2013 v Paláci kultury v Sofii.  Prezentaci české literatury na veletrhu finančně podpořilo také Ministerstvo kultury ČR.

Více informaci o Mezinárodním veletrhu knihy v Sofii:
České centrum Sofie, http://sofia.czechcentres.cz/, ccsofia@czech.cz T: +359028155430Asociace Bulharská kniha: http://www.abk.bg/

Kontakt pro novináře:
Česká centra
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030   
EM: jungwirthova@czech.cz                          

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra pro oblast literatury
- Pořádají veřejná čtení spisovatelů, prezentují knihy vydané v cizích jazycích ve spolupráci s místními institucemi a partnery.
- Podporují českou účast na mezinárodních knižních veletrzích.
-  Iniciují překlady české literatury do cizích jazyků.
- Realizují literární projekty s mezinárodní účastí.
- Svými aktivitami ročně zacílí více než 650 000 zahraničních návštěvníků.

 

              


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: