Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

České centrum Vídeň představí Františka Kupku rakouské veřejnosti

České centrum Vídeň, 11. prosince 2012

 

 

JINÁ SKUTEČNOST
Výstava přibližující život a dílo slavného českého malíře začíná  14. prosince 2012 v prostorách galerie Českého centra Vídeň.
 
Málokteré jméno českého původu zaznamenává tak silnou světovou odezvu jako František Kupka.  Jedním z důvodů je i fakt, že abstraktní malířství představuje jedno z klíčových témat dějin umění 20. století.  František Kupka patří k trojici jeho zakladatelů spolu s Robertem Delaunayem a Vasilijem Kandinským. České centrum Vídeň ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravilo výstavu přibližující Kupkův život a dílo.  Vernisáž výstavy je spojena s projekcí dokumentárního filmu „František Kupka. Symfonik barev a malíř kosmu“ režisérky Daniely Gébové. Snímek zachycuje genezi tvorby a reálie umělce.

František Kupka patří k průkopníkům abstraktní malby. Jeho malířské, silně futuristické vize, začínají rezonovat až později skrze vědecké i psychologické objevy, díky nimž byla hloubka jeho díla odhalována.  Vlastní tvorbou zasahoval do vývoje výtvarného umění několik desetiletí.  Zásadní okamžik jeho vstupu na mezinárodní uměleckou scénu představuje Podzimní salón roku 1912. Vystavením  Amorfy, Dvoubarevné fugy a Amorfy, Teplé chromatiky se dostává do povědomí jako zakladatel a průkopník abstraktního umění vůbec. Kupka rozvinul umělecký směr orfismus.  Malíř byl ještě za svého života chápán jako prototyp modernity. Jeho dílo bylo ceněno, a to i finančně. Vedle výše uvedených děl je významně reflektován rovněž cyklus Vertikální kresby. Slavné dílo Tvar modré byl v aukci vydražen na 55, 75 mil. Kč. Kupkův obraz se tak zařadil na první místo v žebříčku nejdražších děl českého umění prodaných v aukci. Jedno z nejslavnějších děl Amorfa – Dvoubarevná fuga, byl hlavním inspiračním zdrojem autorů navrhujících oblečení české reprezentace sportovců LOH 2012 v Londýně.

Kupkovy samostatné výstavy byly uspořádány v Praze,  Paříži, Tokiu a řadě dalších metropolí.    Vrcholná díla jeho tvorby jsou zastoupena v předních světových galeriích a nejvýznamnějších soukromých sbírkách.

 „Věřím, že výstava o Kupkovi rakouské publikum zaujme. Navíc si návštěvníci mohou prohlédnout originály Kupkových děl v  prestižní vídeňské galerii Albertina,“ sdělil Martin Krafl, ředitel Českého centra Vídeň.

Putovní, panelovou výstavu mohli zhlédnout návštěvníci výstavní síně Krajského úřadu v Hradci Králové či v Pardubicích. Během jara 2013 se plánuje její uvedení ve Francii, Holandsku. Závěrečnou zastávkou má být Poslanecká sněmovna v Praze.

"Výstava je spojena prezentací Královéhradeckého kraje, kde se František Kupka narodil a zanechal zde své neopomenutelné stopy. Akce je součástí projektu na propagaci našeho regionu, na který se podařilo získat finance z Evropské unie," uzavírá Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje. 

Prezentace Královéhradeckého kraje se v Českém centru Vídeň uskuteční 15. 1. 2013.

Další informace:
http://kupka.kralovehradeckyregion.cz
http://www.tschechischeszentrum.atTisková zpráva ke stažení zde:


Kontakt pro novináře:
Petra Jungwirthová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 237
M:+420 725 890  030

Ivana Síglerová  – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
GSM: +420 725 890 029

ČESKÁ CENTRA – ústředí,  Praha
Václavské nám. 49, odd. komunikace
E: komunikace@czech.cz

České centrum Vídeň:
Iva Růžičková
T: +43 1 5352360-16
E: ruzickova@czech.cz
Česká centra pro oblast výtvarného umění:

Iniciujeme a podporujeme projekty českých umělců v zahraničních galeriích.

Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představujeme současnou výtvarnou scénu s propojením na místní umělce  a instituce. 

Realizujeme kurátorské cesty a cesty novinářů ze zahraničí do ČR.

Podporujeme rezidenční pobyty českých umělců do zahraničí.

Jsme partnery Ceny Jindřicha Chalupeckého a řady dalších prestižních ocenění

Podporujeme českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizujeme doprovodné programy (diskuse, workshopy…)


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: