Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Noc literatury letos poprvé v Bruselu

Česká centra, 14. května 2013

16. května 2013 mezi 19. a 22.hodinou proběhne na sedmi místech v centru Bruselu první bruselská Noc literatury. Ukázky z tvorby předních evropských spisovatelů budou číst spisovatelé belgičtí, a to ve francouzštině a holandštině. Na každém místě budou čteny dva texty dvou evropských autorů ve dvou jazycích.  Českou republiku reprezentuje Marek Šindelka. České centrum Brusel je spoluorganizátorem akce.

Čtení dvou textů v jednom jazyce bude trvat třicet minut, poté budenásledovat čtení dvou ukázek v jazyce druhém. Načasování celé akce je naplánováno tak, aby měl každý návštěvník možnost poslechnout si celé dvě ukázky ve svém jazyce, a pak se pohodlně přesunout na další místo a pokračovatv poslechu dalších ukázek opět ve svém jazyce. V pauze mezi čteními budou spisovatelé k dispozici k debatě. Vstup na celou akci je zdarma.

ČESKOU REPUBLIKU ZASTUPUJE MAREK ŠINDELKA
Česká republika bude zastoupena mladým českým autorem Markem Šindelkou. Jeho dílo budou číst Luc Baba ve francouzštině a Maud Vanhauwert v holandštině. Čtení ukázky z povídky Polaroid proběhne v prostoru La Bellone v centru Bruselu (rue de Flandre 46 1000 Bruxelles). Společně s Markem Šindelkou zde bude čten iitalský autor Stefanno Benni.

EVROPŠTÍ AUTOŘIV BRUSELU
Na první bruselské Noci literatury zazní ukázky z tvorby těchtoevropských autorů:
Claire Angelides (Kypr), Benno Barnard (Nizozemí), Stefano Benni (Itálie), Marek Bieńczyk (Polsko), Hakan Günday (Turecko), Erling Jepsen (Dánsko), Lojze Kovačič (Slovinsko), Joseph Pearce (Belgie, Valonsko), Marek Šindelka (Česká republika), Emil Tode (Estonsko), Michel Torrekens (Belgie, Vlámsko), Juan Gabriel Vasquez (Španělsko), Delphinede Vigan (Francie) a Agnė Žagrakalytė (Litva). V rámci projektu všakaktivně vystoupí také belgičtí spisovatelé. Návštěvníci si tak mohou poslechnout úryvky v podání Luca Baby, Benna Barnarda, Saskie de Coster, Oliviera Dombreta, Hakana Gündaye, Edgara Kosmy, Jeroena Olyslaegerse, Josepha Pearce, Koena Peeterse, Marca Reugebrinka, Daniela Simona, Marianne Sluszny,Maud Vanhauwaert nebo Antoine Wauters.

NOC LITERATURY SE ZRODILA V PRAZE
Projekt Noc literatury vzniklv Praze, kde se v roce 2012 zúčastnilo čtení na 20 místech více než 100 000 lidí. Akce měla velký úspěch i v jiných evropských městech.Na základě tohoto poznatku se EUNIC in Brussels rozhodl uskutečnit Noc literatury i v Bruselu. Letos se Noc literatury koná ve více než 20 evropských městech.

Místa konání v Bruselu:
Passa Porta, Maison des Littératures européennes ; Librairies Tropismes et Le Wolf; Musée des Lettres et Manuscrits; Bibliothèque des Riches Claires; La Bellone; Cercle des Voyageurs.

Kontakt pro novináře:
Česká centra -ústředí
Petra Jungwirthová, odd. komunikace
M: +420 725 890 030
E:jungwirthova@czech.cz

České centrum Brusel
Kristina Prunerová, ředitelka ČC Brusel
M: + 420 234 668 314
E:prunerova@czech.cz

http://www.czechcentres.cz/
http://brussels.czechcentres.cz/

Tisková zpráva ke stažení: 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra pro oblast literatury
- Pořádají veřejná čtení spisovatelů, prezentujeme knihy vydané v cizích jazycích ve spolupráci s místními institucemi a partnery.
- Podporují českou účast na mezinárodních knižních veletrzích.
- Iniciují překlady české literatury do cizích jazyků.
- Realizují literární projekty s mezinárodní účastí.

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: