Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Prestižní londýnská Victoria and Albert Museum of Childhood představí „Red Ballon 86“ Hany Vojáčkové

Česká centra, 14. května 2013

České centrum Londýn ve spolupráci s V&A Museum of Childhood představují unikátní projekt české umělkyně Hany Vojáčkové Red Balloon 86. Série velkoformátových stylizovaných fotografií a video instalací je osobní odezvou autorky na černobylskou katastrofu v roce1986.

Výrazné barvy a pečlivě inscenované snímky připomínají snové ilustrace dětských knih a zároveň zdařile dokumentují pochmurnou atmosféru místa. Právě efektní provázání dětské fantaziea reality dospělého světa na pozadí závažného ekologického a společenského tématu motivovalo londýnské muzeum k zařazení výstavy do svého programu. České centrum Londýn, které se prezentaci současné české fotografie systematicky věnuje,věří, že tato zatím první spolupráce s hojně navštěvovaným Museum of Childhood přiláká početné publikum a nové příznivce českého umění.

RED BALLOON 86
K práci naprojektu Red Balloon 86 inspirovaly Hanu Vojáčkovou archivní televizní záběry malého chlapce, který v ulicích města Pripjať utíká za fotbalovým míčem. Snímky byly natočené krátce před nukleární katastrofou v roce 1986, která učinila okolí Černobylu neobyvatelným. V zimě roku 2009 se Haně Vojáčkové podařilo do uzavřené černobylské zóny získat výjimečn ýpřístup. V tichém a opuštěném prostoru pak dokumentovala pozůstatky každodenního života 80. let 20. století. Nábytek, látky a hračky ji silně připomínaly vlastní dětství, což ovlivnilo i výsledný fotografický koncept překračující rámec pouhé dokumentace. Skrze fantaskní příběh přízračného chlapce s červeným balónkem bloudícího pustým městem nabízí Vojáčková možnost hlubší identifikaces oběťmi katastrofy skrze vlastní dětství, vzpomínky a prožitky.

HANA VOJÁČKOVÁ
Hana Vojáčková se narodila v Praze v roce 1979. V současnosti žije a tvoří v Londýně, kde absolvovala postgraduální studia na vyhlášené designové škole Central Saint Martins College of Art and Design. Její tvorba bývá pravidelně představována v rámci skupinových i samostatných výstav ve Velké Británii a dalších zemích.

V&A MUSEUM OF CHILDHOOD
Muzeum je součástí umělecko-průmyslového Victoria and Albert Museum, jehož sbírky prezentuje. Kromě stálé expozice hraček a dalších objektů spadajících do období od 17.století do současnosti pořádá muzeum krátkodobé výstavy, přednášky a tvůrčí dílny pro děti. Ročně jej navštíví přes 400 000 lidí.

http://www.museumofchildhood.org.uk
www.czechcentre.org.uk
www.czechcentres.cz

Tisková zpráva ke stažení:Kontakt pro novináře:
ČESKÁ CENTRA - ÚSTŘEDÍ
Petra Jungwirthová, odd. komunikace
M: +420 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz

ČESKÉ CENTRUM LONDÝN
Renata Clarková, České centrum
T: +420 234 668 318
E:clarkova@czechcentre.org.uk

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra pro oblast výtvarného umění

  • Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách, veletrzích a realizují doprovodné programy s designéry. Jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový zboží, Czech Grand Design, Bienále Brno), vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže. 
  • Organizují výstavy, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě. 
  • Iniciují a podporují projekty českých umělců v zahraničních galeriích. 
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představují současné výtvarníky s propojením na místní umělce a instituce. 
  • Podporují českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizují doprovodné programy jako např. diskuse, workshopy apod.

Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: