Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Ředitelé zahraničních českých center se sejdou ve Veletržním paláci

Česká centra, 5. září 2014

Ve dnech 31. 8. – 5. 9. 2014 probíhá v České republice setkání ředitelů   českých center. Manažeři z dvaadvadvaceti evropských i mimoevropských metropolí, ve kterých mají centra zastoupení, stráví v České republice pět dní. Vedle navazování a prohlubování kontaktů je hlavním cílem vzájemná výměna zkušeností a navazování konkrétní spolupráce při výstavních a jiných projektech. Letošní setkání je obohaceno o představení aktivit, které se uskutečnily v uplynulém období a vzbudily největší ohlasy ve světě. Prezentace s názvem Donwnload Cz. Centres proběhne 4. 9. 2014 ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci.

TÝDENNÍ ZASEDÁNÍ ZAČALO V PLZNI
Díky každoročnímu setkání ředitelů center, konaném v České republice, se v průběhu let podařilo vytvořit síť kontaktů na úrovni nejvyššího managementu pražských i mimopražských  galerií, společností, firem a zintenzivnit  možnosti prezentace České republiky zahraniční veřejnosti. Letošní porada ředitelů byla zahájena 31. 8. 2014 na zasedání v Plzni, kterého se zúčastnil plzeňský primátor Martin Baxa, ředitel obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 Jiří Suchánek  a řada dalších významných osobností působících v oblastech místního kulturního a veřejného života.

Hlavním cílem dvoudenního plzeňského setkání bylo seznámení s programovou nabídkou vznikající v souvislosti s udělením titulu  Plzeň 2015 / Evropské hlavní město kultury. Z nabízených projektů nejvíce zaujala výstava loutek, prezentace tvorby Ladislava Sutnara a výstava tvorby Jiřího Trnky.  V brzké době by měla začít konkrétní jednání o dalších možnostech prezentace ve světě prostřednictvím center.

DOWNLOAD CZ. CENTRES
Česká centra v zahraničí své jméno již mají. Tuzemský divák se s jejich činností může seznamovat prostřednictvím Českého centra Praha, které svůj program zaměřuje na prezentace výstav určených pro zahraničí.

Loňského roku byl nově zaveden ještě další formát s cílem více zviditelnit práci center a přiblížit ji české veřejnosti. Bezprostředně před zahájením slavnostního večera  konaném letos ve Veletržním paláci proběhne ve  Studiu Hrdinů blesková  reminiscence  nejvýznamnějších českých událostí ve světě s názvem Download.Cz. Centres. Tento osvědčený formát stojí na osobní účasti a prezentačních schopnostech jednotlivých ředitelů.

Studio Hrdinů tedy mimořádně 4. 9. 2014 a pouze 90 minut „hostí“ více než dvě stě významných kulturních počinů prezentovaných v rámci pětiminutových vystoupení osobně jednotlivými řediteli.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČINY ROKU
K událostem, které v uplynulém období nejvíce oslovily zahraniční veřejnost se řadí Via Hrabal, která byla prezentovaná v Paříži a další řadě evropských měst, výstava Alois Nebel. Život podle jízdního řádu v Berlíně, účast českých umělců na největší přehlídce divadelního a scénického umění Fringe 2014 ve Velké Británii, rozsáhlá přehlídka české filmové Czech that Film řazené k nejvýraznějším přehlídkám české filmové tvorby  na území Spojených států amerických nebo APAP, na kterém se díky činnosti Českých center a Českého centra New York mohou prezentovat české divadelní a taneční soubory.

Nemalou pozornost budily výstavní projekty v Bruselu a Madridu, exkluzivní prezentace českého designu Brilliant by Design v Budapešti a dalších metropolích sítě Českých center,  unikátní sbírka fotografií Josefa Koudelky Invaze 68 v Bukurešti. Nizozemští
i němečtí návštěvníci již tradičně oceňují českou architekturu, v Kyjevě je na prvním místě česká literatura, britské publikum se v rozšířené míře zajímá o český design, módu, ale také o scénická umění. Mezi další významné počiny  patřila výstava Petra Síse v Paříži a New Yorku, přehlídka tvorby Jana Švankmajera ve Španělsku, prezentace mladých talentů z oblasti designu v Miláně. O České republice se zásluhou center hovořilo také v Bratislavě, Düsseldorfu, Mnichově, Moskvě, New Yorku, Sofii, Soulu, Stockholmu, Tel Avivu, Tokiu, Varšavě i ve Vídni.

ČESKÁ CENTRA
Agentura Ministerstva zahraničních věcí se specializuje na  celkovou propagaci České republiky v zahraničí. Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Česká centra propojují prezentaci v oblasti kultury, podpory vnějších ekonomických vztahů a cestovního ruchu. Zajišťují informační servis o ČR. Síť Českých center je tvořena dvaadvaceti zahraničními pobočkami. Generální ředitelkou je Vilma Anýžová. Jednotliví ředitelé působí v následujících metropolích: Monika Štěpánová (Berlín, Düsseldorf),  Lenka Zogatová (Bratislava), Kristina Prunerová (Brusel), Michal Černý (Budapešť), René Kubášek (Bukurešť), Ondřej Černý (Mnichov), Hana Schenková (Haag), Ljuba Svobodová  (pověřena řízením ČC Kyjev),  Tereza Porybná (Londýn), Věra Zátopková (Madrid),  Radka Neumannová (Milán), Kateřina Bělská (České centrum Moskva), Jiří Podhola (Český dům Moskva), Jan Žahour (pověřený řízením ČC (New  York), Michael W. Pospíšil (Paříž), Kateřina Churtajeva (Sofie), Michaela Lee (Soul), Alena Schagen (Stockholm), Lukáš Přibyl (Tel Aviv), Eva Takamine (Tokio), Petr Janyška (Varšava), Martin Krafl (Vídeň).

 

 

Kontakt:  

Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
EM: jungwirthova@czech.cz 
T: + 420 725 890 030

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: