Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

TRANSPOESIE 2014: Česká báseň udává tón

V Bruselu začne čtvrtý ročník přehlídky evropské poezie Transpoesie. Celkem bude vystaveno třicet evropských básní od třiceti evropských autorů, česká básnická tvorba je zastoupena dílem předního autora Petra Hrušky. Básně jsou instalovány na vývěsních plochách v metru, autobusech, tramvajích a letos poprvé i na zastávkách. U zrodu této mezinárodní literární události stálo České centrum Brusel. Rozsáhlý projekt je organizovaný v rámci EUNIC Brussels a začíná v úterý 23. 9. 2014 a potrvá do 24. 10. 2014.

BÁSNĚ SPATŘIT

V září a říjnu zaplní vozy bruselské hromadné dopravy třicet evropských básní v původním jazyce a ve francouzském a nizozemském překladu. Netradiční „přehlídka“ básní začíná ve čtvrtek 25. 9. 2014 literárním setkáním evropských básníků v bruselském kulturním centru BOZAR. 26. 9. 2014 se v Belgii slaví Evropský den jazyků. Při této příležitosti se chystá slavnostní zahájení výstavy básní, konané tradičně v galerii Anspach. Přehlídka velkoformátových panelů s básnickými texty s překlady do nizozemštiny a francouzštiny potrvá do 24. 10. 2014. Doprovodný program počítá také s literárními večírky.  Cílem projektu je zviditelnění současné evropské poezie s ambicí připomenout evropské jazyky v plné šíři a rozmanitosti.


STŮJ!VERŠ!

O tom, že česká literatura je v Bruselu žádaná ví hodně Kristina Prunerová, ředitelka Českého centra Brusel.  „Prezentaci české literatury v Belgii vnímám jako jednu z priorit“, uvedla.  „V rámci své programové koncepce se snažím představit současnou českou literaturu v plné šíři, připomínat slavná jména a výročí českých literátů a zároveň představovat mladé, talentované české autory. Nezaměřuji se „jen“ na prózu či beletrii, ale využívám i formátů, které atraktivní formou přibližují českou básnickou tvorbu. Jedním z nich je právě Transpoesie, která umožňuje představit zdánlivě opomíjenou literární oblast opravdu masově“, dodává.

Městskou hromadnou dopravu využívá téměř 500 000 cestujících denně. Ti všichni budou mít příležitost „nahlédnout“ do tvorby básníků z celé Evropy. Českou republiku v předchozích letech zastupovali Radek Malý, Jan Jílek a Petr Váša. Letos se tady vůbec poprvé představí přední český básník Petr Hruška. Báseň Nocleh pochází ze sbírky Auta vjíždějí do lodí (Host, Brno, 2007). Do francouzštiny ji přeložila Milena Fučíková, do nizozemštiny Jana Beranová.

O účast v projektu je rok od roku stále větší zájem. Letošního čtvrtého ročníku se účastní 30 básníků. Jedná se o doposud nejsilnější zastoupení od roku vzniku tohoto projektu. České centrum Brusel se letos významně podílí na grafickém designu celého projektu a spolupracuje s českým grafikem Jiřím Troskovem.


V KOSTCE

Historie projektu „Poetry on the Underground“, jemuž se Transpoesie podobá, spadá do Londýna roku 1986. Před více než dvaceti lety se zde poprvé konala akce inspirovaná americkou spisovatelkou Judith Chernaik Poems on the Underground.  Myšlenka publikování básní v metru se dále rozvíjela
0v mnoha evropských i mimoevropských městech. Pořadatelem Transpoesie je EUNIC, síť evropských národních institutů pro kulturu, která vznikla v roce 2006. EUNIC má 32 členů z 27 zemí, které sídlí ve více než 150 zemích s více než 2000 pobočkami a místními partnery. Členové pracují v odvětvích, jako je umění, jazyk, mládež, vzdělávání, věda, mezikulturní dialog a rozvoj. http://www.eunic-online.eu 

Partneři: Bozar, Passa Porta a galerie Anspac, Stálé zastoupení EK v Belgii, Městská část Brusel 1000 a Libris Agora.Kontakt pro novináře:
Česká centra
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030   
EM: jungwirthova@czech.czČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.


Česká centra pro oblast literatury:

  • Pořádají veřejná čtení spisovatelů, prezentují knihy vydané v cizích jazycích ve spolupráci s místními institucemi a partnery.
  • Podporují českou účast na mezinárodních knižních veletrzích. 
  • Iniciují překlady české literatury do cizích jazyků.
  • Realizují literární projekty s mezinárodní účastí.
  • Svými aktivitami ročně zacílí více než 650 000 zahraničních návštěvníků.
Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: