Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká loutka a divadlo na festivalu Veletrh loutek v Sofii

Česká centra, 16. září 2014

Září v Bulharsku patří mezinárodnímu Veletrhu loutek. V pořadí osmý ročník se letos uskuteční v Sofii od 16. 9. 2014 do 22. 9. 2014. Česká republika zde bude zastoupena hned dvakrát: výstavou s názvem Tradice a současnost české loutky představující vývoj loutkářské tvorby od začátku století a  vystoupením královéhradeckého divadla Drak, které sem přijíždí na pozvání Českého centra Sofie. Pro návštěvníky je připraveno představení režiséra Jiřího Havelky Poslední trik Georgese Mélièse.


JIŘÍ HAVELKA: POSLEDNÍ TRIK GEORGESE M.

V Sofii se koná 8. ročník mezinárodního festivalu loutkářského umění, které pravidelně organizuje Loutkové divadlo v Sofii. Kategorie „česká loutka“ neodmyslitelně patří k dramaturgii rozsáhlé kulturní události. V minulosti se zde představilo plzeňské Divadlo Alfa, letošní scéna patří Divadlu Drak z Hradce Králové a hře Jiřího Havelky Poslední trik Georgese Mélièse.

"Inscenace měla premiéru v říjnu 2013 a bulharské publikum by mohl zaujmout nejenom multimediální přístup a skvělé herecké výkony, ale i hudba kapely Dva, která hru doprovází a která v Bulharsku již koncertovala. V Bulharsku bude hra představena hned ve dvou městech - Montana (18. září) a Sofie (21. září)", uvedla ředitelka divadla Eliška Finková.


ČESKÁ LOUTKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ

Díky aktivitě Českého centra Sofie se podařilo provázat vedení divadla s organizátory festivalu. České loutkářství má ve světovém kontextu unikátní pozici. Kurátoři se rozhodli využít rozsáhlé platformy, kterou festival nabízí a představit české loutkářství komplexně.   „Bulharské loutkářství tradičně čerpá inspiraci z českého prostředí. Řada loutkářů v Čechách studovala, přirozený kontakt posiluje setkávání loutkářů na mezinárodních festivalech. O vystoupení Divadla Drak velmi stál ředitel festivalu, pro kterého byl vždy velkou profesní inspirací Josef Krofta. Vynikající je, že se povedl souběh divadelního představení a velké loutkářské výstavy v prestižních prostorech sofijské galerie. Celou rozsáhlou akci doprovodí ještě loutkářský workshop pro děti, který se uskuteční v prostorách Českého centra v Sofii“, komentuje Kateřina Churtajeva, ředitelka Českého centra Sofie.


TRADICE A SOUČASNOST

České centrum Sofie ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a festivalem Puppet fair Sofie, připravilo výstavu Tradice a současnost české loutky, která se koná v reprezentativních prostorách sofijské Městské galerie od 19. 9. 2014 do 26. 10. 2014.

Výstava je uspořádaná do čtyř celků a představí celkem 55 originálů včetně scénických návrhů, loutek a masek. „Koncepce výstavy vychází z prezentace rozmanitosti české loutkářské kultury – od nejstarších exponátů zastupujících historii českého loutkového divadla, přes nejrůznější typy loutek období modernismu včetně populárních figur Spejbla a Hurvínka, až po proslulé černé divadlo. Akcent výstavy je položen zejména na tvorbu současných českých výtvarníků tvořících pro loutkové divadlo na nejvýznamnějších českých profesionálních loutkových scénách – Divadlo Alfa, Divadlo DRAK, Naivní divadlo Liberec, Divadlo Minor (např. Petr Matásek, Irena Marečková, Ivan Nesveda, Marek Zákostelecký, Robert Smolík),“ říká kurátorka výstavy Nina Malíková.

Exponáty na výstavu poskytli soukromí sběratelé, nezanedbatelnou část fondu tvoří i zápůjčky z českých divadel. Pozoruhodný historický průřez zhlédli návštěvníci ve Francii a Spojených státech amerických, v Bulharsku však bude k vidění zcela poprvé.
 
Geneze výstavy spadá do roku 2011, kdy se Českému centru Sofie podařilo zajistit výstavní prostory renomované Městské galerie.


BEZ HRANIC

Výstavu obohatí atraktivní doprovodný program. Pro nejširší bulharskou veřejnost je připravena výtvarně-loutková dílna určená především dětem. Workshop povedou čeští lektoři ze sdružení Loutky bez hranic.

České centrum v Sofii pro workshop nejenom poskytuje prostory, ale vybere též děti, které se workshopu budou účastnit. Výsledkem workshopu budou nejenom loutky, které si děti samy vyrobí, ale i nápad na představení, které by se s loutkami dalo odehrát. „Jistou obtíží bude jazyková bariéra, věříme ale, že děti jsou přirozeně otevřené komunikaci se svým okolím a výrazně víc než dospělí využívají řeči těla i kontextu a že tedy s našimi tlumočníky workshopy zvládneme.“ uvedla Kateřina Churtajeva.

„Na bienále se již několikrát za sebou představí opravdu kvalitní představení z České republiky. Nejen pro odbornou divadelní veřejnost bude v letošním roce česká účast zajímavá a nepřehlédnutelná. Věřím, že divadelní představení, workshop a výstava se synergicky podpoří navzájem natolik, že si každý v Sofii české účasti a kvality loutkářské tradice všimne“, uzavírá ředitelka Českého centra.


Kontakt pro novináře:
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030
EM: jungwirthova@czech.cz

 



ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová


 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



PARTNEŘI: