Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

TRANSFIGURING / JEDEN POHLED NA SOUČASNÉ MAKEDONSKÉ UMĚNÍ

Česká centra, 21. listopadu 2014

Nová výstava současného umění Makedonie vznikla při příležitosti 20. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Makedonií a Českou republikou. V  galerii v Rytířské ulici bude k vidění tvorba mladých makedonských umělců zachycující esenciální proces „proměny“ prostřednictvím malby, kresby, fotografie či videa. Výstava je pro veřejnost otevřena od 28. 11. 2014 do 10. 1. 2015. Nejrozsáhlejší přehlídku makedonské tvorby v ČR připravila Česká centra ve spolupráci s Národní galerií ve Skopji, Velvyslanectvím České republiky ve Skopji  a Velvyslanectvím Makedonie v České republice.

JEDEN POHLED

Průřez tvorbou mladých makedonských umělců mohou spatřit návštěvníci, kteří v listopadu a prosinci zavítají do výstavních prostor Českého centra Praha. Kurátorka výstavy Ana Frangovská se rozhodla vyzvat ke spolupráci jedenadvacet umělců. Autoři se ve svých dílech snaží o zachycení momentu „proměny“ odehrávající se v různých rovinách vlastního vnímání. Každý umělec volí vlastní cestu, nástrojem k sebevyjádření může být prostorová instalace, kresba, digitální tisk nebo malba. Zdánlivá nesourodost je ve skutečnosti záměrem. Roztříštěnost se ve výsledku sama „promění“ v celek. Kurátorka výstavy Ana Frangovská patří k výrazným osobnostem moderního umění, která má na svém kontě více než osmdesát výstav. Od roku 2006  působí jako kurátorka Národní galerie ve Skopji.  Nevšední koncepci popisuje slovy:  „V teorii umění se vždy objevovaly pokusy označit umění jako transformaci. Počínaje Danteho teorií chápání umění jako artefaktu, který naplňuje určitý význam spojený s uměleckým záměrem, až k Shustermanovi, který vidí transfiguraci jako otázku transformace vnímání.“ Reciproční výstava mladé makedonské tvorby navazuje na přehlídku dvojice českých umělců Petry Jovanovské a Jiřího Kovandy, která se letos na podzim konala ve Skopji.

 VŠEDNOST ZKOUMÁNÍ

Obsah pojmu transfigurace může být vysvětlován jako přeměna jedné věci v jinou, změna, metamorfóza, transmutace, modifikace. Tyto proměny jsou všudypřítomné. Každodenní prací umělců se snadno podřizují tvořivým průzkumům bez ohledu na to, zda se jejich zkoumání dotýká osobního, sociálního nebo myšlenkového mapování platformy trans/figurace.

 TRANSFIGURACE „ODKUDKAM“

Kořeny tzv. „zdrojové transfigurace“ lze hledat v Bibli. Za skutečnou transfiguraci s křesťanským významem je považována proměna Ježíše Krista před zraky apoštolů, která je metaforou pro uměleckou až mysteriózní přeměnu předmětů v umělecká díla. Dobrým příkladem transfigurace v umění je rozhodnutí umělce nebo kritiků prohlásit něco za umělecké dílo, a to díky ontologické či epistemologické povaze díla. Skupina mladých výtvarníků vychází z této premisy, ale ve skutečnosti jde o trochu dál. Nechává proběhnout transfiguraci v několika rovinách: v niterné (osobní pocit, introverze), estetickéa vizuální transformační (formální popis) a percepční (výsledek pozorování). Výsledkem je koncepčně pojatý odkaz, nová interpretace a redefinice historických uměleckých příkladů i apel na potřebu akcentovat sociální změny, ve kterých má svou nezastupitelnou roli dominance sociálních sítí jako prostředku komunikace.

Vystavující umělci: Jovan Shumkovski, Gjorgje Jovanovic, Irena Paskali, Velimir Zhernovski, Mirna Arsova, Marija Sotirovska, Igor Toshevski, Nada Prlja, Igor Sekovski, Antoni Maznevski, Boris Shemov, OPA, Iskra Dimitrova, Aleksandar Spasoski, Atanas Botev, Zhaneta Vangeli, Vana Uroshevic, Aleksandar Stankovski, Dijana Bogdanovska, Blagoja Manevski, Slavica Janeshlieva

 

 

INFORMACE O VÝSTAVĚ

TRANSFIGURING / JEDEN POHLED

Místo konání: České centrum Praha,
Rytířská 31, 110 00   Praha 1 

Kurátorka a autorka úvodního textu:
Ana Frangovská

Organizátor výstavy: Česká centra

 Slavnostní zahájení výstavy:          
27. 11. 2014 v 18 hodin.

 

Otevírací doba:

Výstava je otevřena
pondělí – pátek: 11 – 18 hodin,
sobota, neděle: 11 – 17 hodin.
Vstup volný.

 

Kontakt pro novináře: 

Česká centra
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030       
EM: jungwirthova@czech.cz                                   
 

  Tisková zpráva ke stažení zde: 

 
 Česká centra pro oblast výtvarného umění:
 
  •  V roce 2013 jsme realizovali více než 300 akcí z oblasti výtvarného umění.
  • Iniciujeme a podporujeme projekty českých umělců v zahraničních galeriích.
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představujeme současnou výtvarnou scénu s propojením na místní umělce a instituce.
  • Realizujeme kurátorské cesty a cesty novinářů ze zahraničí do ČR.
  • Podporujeme rezidenční pobyty českých umělců do zahraničí.
  • Jsme partnery Ceny Jindřicha Chalupeckého a řady dalších prestižních ocenění.
  • Podporujeme českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizujeme doprovodné programy (diskuse, workshopy…). 
 
 
ČESKÁ CENTRA
 
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.
 
 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTNEŘI: