Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Natura viva – Viva la Natura: příroda v centru velkoměsta

Česká centra, 2. června 2015

Od 5. června do 31. července 2015 se v Českém centru Milán koná výstava současného českého umění "Natura Viva - Viva la natura". Odvážný projekt odhaluje sílu přírody v samotném srdci milánské metropole. Výstavu připravilo České centrum v Miláně ve spolupráci s galerií Go Green Art a s kurátorkami Barbarou Gerny a Michaelou Brachtlovou.

BUDOVA, KTERÁ MÁ DUŠI

Výstava "Natura Viva – Viva la Natura" byla navržena speciálně pro budovu Českého centra v Miláně, jejíž architektura se pro umělce stala zdrojem inspirace. Strohá městská architektura tak na dva měsíce splyne s přírodou v harmonický celek díky vybraným dílům mladých českých umělců.  Ti si kladou  za cíl představit přírodu jako mocnou i zranitelnou a poukázat na její sílu a přirozenou schopnost obnovy ekosystému.  Projekt iniciovalo České centrum v Miláně s ohledem na probíhající EXPO 2015 a jeho tematické zaměření, ve kterém příroda a přírodní zdroje hrají klíčovou roli, s cílem podpořit debatu o vztahu člověka a přírody. Lidstvo od nepaměti přírodu přetváří k vlastnímu užitku. Tento proces však nemůže být nekonečný.

ŠESTICE MLADÝCH

České centrum tak ve spolupráci s Galerií Go-Green-Art představí šest českých umělců: Ondřeje Bílka, Lindu Čihařovou, Jaroslavu Kadlecovou, Šarku Klimešovou, Kateřinu Michálkovou a Petra Zinkeho. Hlavním inspiračním zdrojem je pro mladé umělce Světová výstava EXPO Milán. Autoři se zabývají otázkou ekologie, zejména tím, jak se ekologie, práce s přírodními a recyklovatelnými materiály odráží v tvorbě současných českých umělců. Mezi vystavenými objekty budou k vidění práce Kateřiny Michálkové, Ondřeje Bílka, Lindy Čihařové a dalších.

OČIMA UMĚLCŮ

Ondřej Bílek (*1988) se zaměřuje na realistické ztvárnění animálních motivů, které jsou vytržené z kontextu prostředí. Autor se pokouší symbolikou mrtvého nebo holého zvířete poukázat na zranitelnost a křehkost vztahů přírody. Linda Čihařová (*1982) zkoumá ve svých pracích křehké a paradoxní vztahy mezi člověkem a přírodou. Touha po harmonickém soužití s ekosystémy se dostává do rozporu s modelem života v městském prostředí. Člověk se vědomě z přírody vyčleňuje, ale nepřestává po ní toužit.  Jaroslava Kadlecová (*1987) se intenzivně věnuje tématu recyklace a využívá ve svých výtvarných dílech umělohmotné materiály, často odpady a odřezky, které vznikají například při výrobě hraček. Šárka Klimešová (*1989) připravila fiktivní pracovní plochu s instalací vzorků hlíny a fotografiemi lomu, odkud vzorky pocházejí. Její práce reprezentuje systematický přístup k průzkumu a citlivého využití zdrojů, které poskytuje příroda. Kateřina Michálková (*1990) se dlouhodobě věnuje městské a přírodní vedutě a přetváření krajiny a městského prostředí. Autorka často reaguje na specifické prostředí galerie, kam své objekty instaluje. Petr Zinke (*1966) se zamýšlí nad odrazem přírody v naší mysli a popření zažitých představ o vnímání prostoru.

 

Kontakt pro novináře:

Česká centra
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030     
EM: jungwirthova@czech.cz                                               

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: