Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Němcovy Dějiny světla ve finále překladatelského pitche v Londýně

Česká centra, 3. června 2015

Dějiny světla Jana Němce, českého vítěze Ceny Evropské unie za literaturu, se probojovaly do finále překladatelského pitche, ve kterém bude osm překladatelů soupeřit se svými překlady děl současných evropských autorů o pozornost odborné poroty sestavené z šéfredaktorů nakladatelství Granta a And Other Stories, a literární agentky Kerry Glencorse. Melvyna Clarkea, který Němcovu knihu překládá, tak čeká nelehký úkol ‚prodat‘ během tříminutového pitche téměř 500 stran textu o českém fotografu Františku Drtikolovi, a získat tak šanci na jeho publikaci.  Originální formát překladatelského pitche, který tvoří i herecký přednes úryvků z knih, má za cíl nezvykle interaktivní formou zviditelnit ‚nové literární hlasy‘ britským profesionálům.

„Překladatelé jsou neocenitelnými ambasadory národních literatur. Je to právě jejich expertíza, která často obrátí pozornost nakladatelů k novému dílu či autorovi. V rámci již 7. ročníku Evropské noci literatury jsme proto chtěli dát prostor právě jim a pomocí inovativního formátu inspirovaného filmovým průmyslem seznámit britské nakladatele s tím nejnovějším a nejzajímavějším ze současné evropské literární produkce. Velmi si vážíme důvěry britských partnerů v čele s English PEN, kteří nám v uplynulých měsících pomohli ideu literárního pitche rozvinout a realizovat. Věříme, že to bude první z mnoha dalších ročníků“, říká Tereza Porybná, ředitelka Českého centra Londýn.

Překladatelský pitch Evropské noci literatury
4. 6. 2015, Free Word Centre, Londýn

Překladová literatura tvoří ve Velké Británii pouhá 4 % publikací. Překladatelský pitch, iniciovaný Českým centrem v rámci Evropské noci literatury, se proto zaměřuje přímo na prezentaci připravovaných překladů britským nakladatelům a literárním profesionálům.

Jeho cílem je podpora a propagace evropských autorů, kteří zatím nebyli publikováni v angličtině, a zároveň poskytnutí aktivní platformy pro literární překladatele. Max Porter, šéfredaktor nakladatelství Granta prohlásil: „Překladatelské pitche jsou skvělá věc, ohromně prospěšná pro všechny zúčastněné. Pro vydavatele znamenají neocenitelnou příležitost naslouchat, otevřeně reagovat a sdělovat jakým výzvám a požadavkům čelí moderní literatura publikovaná v překladu z hlediska nakladatele.“

Z 61 projektů z 20 evropských zemí odborná porota vybrala spolu s Janem Němcem také Pierra Autin-Greniera z Francie, Jana Van Loy z Belgie, Vladimíra Zareva z Bulharska, Krisztinu Tóth z Maďarska, Verenu Rossbacher z Německa,  Vonne von der Meer z Nizozemska a dánského spisovatele Jespera Wung-Sung. Vítězný projekt získá podporu od literárního centra Free Word a anglické pobočky PEN, což zahrnuje grant PENu v hodnotě £250 na překlad ukázky z knihy a onlinové zveřejnění rozhovoru s překladatelem. Neocenitelná je však pro překladatele možnost osobně prezentovat své projekty předním britským nakladatelům a literárním agentům.

Evropská noc literatury (ELN), pořádáná Českým centrem ve spolupráci s místními partnery, je každoroční literární přehlídkou, která do Velké Británie přivádí nejlepší autory z celého Evropy. Sedmý ročník ELN 2015 se sestává z devíti akcí včetně překladatelského pitche. www.europeanliteraturenight.co.uk

Jan Němec: DĚJINY SVĚTLA
Rozsáhlý román Dějiny světla věnovaný slavnému českému fotografovi Františku Drtikolovi vzbudil po svém vydání v roce 2014 mimořádnou pozornost jak u čtenářů tak u kritické obce. Autor za něj získal Cenu Evropské unie za literaturu, Cenu Česká kniha 2014 a byl nominován na cenu Magnesia Litera za prózu a Cenu Josefa Škvoreckého.

Organizátorem Překladatelského pitche je České centrum v Londýně ve spolupráci s anglickou pobočkou PEN, literárním centrem Free Word, Britskou asociací překladatelů (Translators Association) a Sítí pro začínající překladatele  (The Emerging Translators Network).

 

Kontakt pro novináře:

Česká centra
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030         
EM: jungwirthova@czech.cz                                              

 

České centrum Londýn
Renata Clarková
T: 234 668 318,
EM: clarkova@czechcentre.org.uk

 


ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

Česká centra pro oblast literatury

  • Pořádají veřejná čtení spisovatelů, prezentují knihy vydané v cizích jazycích ve spolupráci s místními institucemi a partnery. 
  • Podporují českou účast na mezinárodních knižních veletrzích. 
  • Iniciují překlady české literatury do cizích jazyků.
  • Realizují literární projekty s mezinárodní účastí.
  • Svými aktivitami ročně zacílí více než 650 000 zahraničních návštěvníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: