Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Výstava Otto Wichterle směřuje ke špičkám rakouské vědy

Česká centra, 2. června 2015

Výstavou Otto Wichterle: Příběh kontaktní čočky připomínají Česká centra v zahraničí význačné jubileum českého chemika a vynálezce. Série akcí odstartovala již v roce 2013. Rozsáhlá mezinárodní zahraniční prezentace se koná pod záštitou prof. Jiřího Drahoše, předsedy AV ČR. Osobnost Otto Wichterleho si v uplynulém období mohli návštěvníci připomenout na Slovensku, v Bulharsku, Itálii, či ve Španělsku, doposud nejdále se výstava dostala do Japonska, v červnu letošního roku zavítá k rakouským sousedům.

Faktografická výstava Český center věnovaná životu a dílu slavného českého vynálezce přitahuje pozornost (nejen) odborné zahraniční veřejnosti. Díky spolupráci Českého centra Vídeň a rakouského centra technologií  Softwareparku Hagenberg se s ní Rakušané seznámí při příležitosti Mezinárodního roku světla IYL 2015.

„Wichterle je osobnost uznávaná v celém světě, Rakousko pochopitelně není výjimkou, což dokládá také zájem renomované odborné instituce o prezentaci této výstavy ve vlastních prostorách“, řekl Martin Krafl, ředitel Českého centra Vídeň a iniciátor spolupráce. „Díky tomu zhlédnou výstavu všichni ‚obyvatelé‘ unikátního vědeckého prostoru čítající zástupce 12 vědeckých institutů, 65 soukromých firem a účastníci 23 stipendijních pobytů.“

Ředitel Českého centra Vídeň odhaduje, že výstavu během jejího trvání zhlédne minimálně 3 000 návštěvníků. Slavnostní zahájení se neobejde bez náležitých poct, vždyť záštitu vídeňské prezentaci poskytuje Jan Sechter, velvyslanec ČR v Rakousku. Přítomni budou i ředitel Softwareparku Hagenberg Univ. Prof. Dr. Erich Peter Klement, člen představenstva oční kliniky Všeobecné nemocnice v Linci Prim. Univ. Prof. Dr. Siegfried Priglinger a jeden z blízkých kolegů Otto Wichterleho Ing. Jiří Michálek z ÚMCH AV ČR. Slavnostní večer završí přednáška na téma „Dějiny kontaktních čoček“ Rainera Pippiga, odborníka na optiku firmy Optometrist Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG.

ČESKÁ VĚDA DO VÍDNĚ

České centrum Vídeň se hodlá vědeckým prezentacím věnovat v daleko větší míře, ředitel Martin Krafl vkládá do započaté spolupráce naděje a věří, že se propojení se  Softwareparkem Hagenberg bude do budoucna rozvíjet. Ostatně, první signál je dost výrazný:  O projekt se zajímá i Hospodářská komora Horních Rakous.

DALŠÍ ZASTÁVKA: CURYCH

České centrum Vídeň na prezentaci Wichterleho díla v Rakousku naváže na podzim ve švýcarském Curychu, kam výstava dále poputuje. Od poloviny září bude až do začátku ledna příštího roku vystavena v kampusu Hönggerberg ve světě velmi uznávané Spolkové vysoké technické školy ETH Zürich.

Jsem přesvědčen, že díky originální komiksové formě výstava vyvolá zájem Rakušanů i Švýcarů, kteří o tom, že jsou celosvětově používané měkké kontaktní čočky českým vynálezem, mnohdy ani netuší,“ uvádí Martin Krafl. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

V rámci doprovodného programu uvidí návštěvníci animovaný film Zuzany Bahulové.  Výstavu o životě a díle O. Wichterleho budou mít možnost zhlédnout i děti, které se zúčastní třídenní „Technické univerzity v přírodě“ v Hagenbergu. 20. 7. 2015 se v jejím rámci koná odpolední workshop firmy MERKUR.

Cílem workshopu je ukázat dětem hravost a důvtip dětské stavebnice s dlouholetou tradicí, která umožnila objev celosvětově používané měkké čočky. „Technická univerzita v přírodě je v Horních Rakousích velmi populární a navštěvují ji děti, které budou možná jednou ve zdejším Softwareparku pracovat. Zájem o ni dokazuje skutečnost, že červencový workshop firmy Merkur je již na začátku června beznadějně zaplněn,“ uzavírá Martin Krafl, ředitel Českého centra Vídeň.

 

Kontakt pro novináře:

Česká centra
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030         
EM: jungwirthova@czech.cz  
     


ČESKÁ CENTRA

 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

Česká centra pro oblast vědy a vzdělávání

  • V oblasti školství, vědy a výzkumu se zaměřují na rozvoj spolupráce s univerzitami, vysokými školami a odbornými institucemi.
  • Propagují úspěchy české vědy v zahraničí, aktivně podporují výuku a šíření českého jazyka ve světě.
  • Zaměřují se na aktivní podporu výuky mateřského jazyka dětí českého původu žijících v zahraničí. Ve spolupráci s Českou školou bez hranic iniciují výuku češtiny dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: