Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

České centrum Tel Aviv navrhuje ocenění pro Yehudu Bauera

Česká centra, 10. června 2015

České centrum Tel Aviv na cenu Gratias agit navrhuje Yehudu Bauera, známého izraelského historika českého původu, který se specializuje na historii holocaustu, genocidy, antisemitismu a židovského hnutí odporu za holocaustu.

Yehuda Bauer se zásadně zasloužil o zkoumání a připomínku holokaustu, stejně jako o rozvoj dobrých česko-izraelských vztahů. „Nedávno se s Yehudou Bauerem při své návštěvě Izraele potkal i pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a ocenil jeho přínos,“ uvedl Lukáš Přibyl, ředitel Českého centra Tel Aviv.

 V roce 2015 si navíc bude Česká republika v souvislosti se 70. výročím od konce druhé světové války připomínat také 70 let od lednového osvobození koncentračního tábora Osvětim, který se ve většinové paměti stal symbolem holocaustu a tzv. konečného řešení židovské otázky. ČR tuto událost připomene i pořádáním mezinárodní setkání.

Nominaci Yehudy Bauera na cenu Gratias agit za rok 2015 plně podporuje i Zastupitelský úřad Tel Aviv. 

YEHUDA BAUER (1926)

Světově uznávaný izraelský historik českého původu, který se specializuje na historii holocaustu, genocidy, antisemitismu a židovského hnutí odporu za holocaustu. Jako emeritní profesor židovských studií působí na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.

Narodil se 6. dubna 1926 v Praze v česko-německé rodině židovského původu. V den nacistické okupace českých zemí, 15. března 1939, se mu i s rodiči, přesvědčenými sionisty, podařilo uprchnout vlakem do Polska a přes Rumunsko lodí do Palestiny.

Během studia na střední škole se rozhodl pro studium historie. V roce 1946 získal stipendium na univerzitě ve skotském Cardiffu. V době války o nezávislost o dva roky později svá studia přerušil, aby mohl bojovat za nově vzniklý stát Izrael. Svou doktorskou práci na téma britského mandátu v Palestině pak obhájil v roce 1960 již na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde také zahájil svou kariéru vyučujícího. Byl rovněž hostujícím profesorem na Brandeis University, Yale University a Richard Stockton College.

V roce 1998 byl oceněn Izraelskou cenou a o tři roky později byl zvolen členem Izraelské akademie věd. Je vědeckým poradcem památníku Yad Vashem a Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (International Holocaust Remembrance Alliance, dříve ITF). V rámci Mezinárodního fóra pro prevenci genocidy působí jako poradce vlády Švédského království.

Byl rovněž zakládajícím editorem Journal for Holocaust and Genocide Studies a podílel se na vydání Encyklopedie Holocaustu vydané Yad Vashem v roce 1990. Je dále autorem desítek odborných monografií, z nichž byly do češtiny přeloženy Úvahy o holocaustu (2009), jako řečník je zván na mezinárodní odborné i politické konference a setkání po celém světě, mj. se takto zúčastnil i mezinárodní Konference k osudu majetku obětí holocaustu, kterou Česká republika v rámci svého předsednictví v Radě EU uspořádala v Praze a Terezíně v roce 2009.

Jehuda Bauer hovoří česky, slovensky, hebrejsky, anglicky, francouzsky a polsky.

 

 

Kontakt pro novináře:
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz

 


ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: