Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká centra připomínají výročí Jana Husa dvěma výstavami

Česká centra, 23. července 2015

Život a dílo Mistra Jana Husa inspiruje. V současnosti je námětem desítek výstav, akcí a doprovodných programů. Díky spolupráci s Českými centry však zdaleka nejde jen o „domácí“ událost. Na jaře letošního roku odstartovaly rozsáhlé připomínkové akce konané ve vybraných metropolích sítě Českých center. Mohutná vlna připomínkových akcí zasáhla Budapešť, Německo, Nizozemsko, ale také Polsko nebo Japonsko! Česká centra připravila při této příležitosti hned dvě tematické výstavy. Ochuzeni nezůstanou ani obyvatelé a návštěvníci Prahy. První s názvem „Na břehu Rýna“ začíná 24. 7. 2015. Kresby Jana Tichého jsou v Českém centru Praha v Rytířské ulici vystaveny do 21. 8. 2015.

POCTA „TICHÉHO“ JANA
Název výstavy „Na břehu Rýna“ se vztahuje k poslednímu místu života Mistra Jana Husa. Její kontemplativní charakter podtrhuje autentičnost místa, na kterém byl Jan Hus souzen, kudy byl veden na hranici a kde byl rozptýlen jeho popel.„K vytvoření této kolekce obrazů a kreseb mě nevedl pouze osud Mistra Jana Husa, ale hodně mi pomohlo pozvání na symposium v roce 2013, pozvání do Kostnice, které uspořádali Jaromíra a Otokar Kirstein a Miroslav Lipina. Mohl jsem nejen poznat a procházet autentická místa spojená s Mistrem Janem, ale v tomto prostředí přímo kreslit a malovat, a tak se připravit pro větší obrazy na toto téma“, prohlásil Jan Tichý.

JAN TICHÝ
Jan Tichý se narodil v roce 1962 v Kolíně. Po maturitě na místním gymnáziu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde působil v ateliérech prof. Jiroudka a doc. Karmazína. Během studií AVU, která dokončil v roce 1989, strávil jeden rok na Královské akademii Antverpyv Belgii.Věnuje se převážně malbě krajin. V roce 2002 získal Ocenění nejvyšší kvality na Středoevropském bienále kresby. Na 9. Mezinárodním bienále kresby Plzeň 2014 převzal Cenu IAA - Europe, kterou uděluje Mezinárodní asociace výtvarného umění talentovaným evropským umělcům.  

600 LET POTÉ
Další z uvedených výstav připravilo Husitské muzeum v Táboře s názvem JAN HUS 1415 A 600 LET POTÉ a podtitulem Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století. „Putovní výstava k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa přibližuje jeho život a dílo v kontextu historie“, řekl Zdeněk Lyčka, ředitel Úseku strategie a rozvoje Českých center. „Cílem je vyzvednout osobnost tohoto velkého českého učence, rektora Karlovy univerzity, reformátora církve a statečného člověka. Výstavu tvoří 14 textově-obrazových závěsných panelů v česko-anglické jazykové mutaci, které putují po českých centrech v zahraničí.“  Celý projekt je financován z programu NAKI Ministerstva kultury (projekt č. DF12P01OVV026).

Výstava JAN HUS 1415 A 600 LET POTÉ byla doposud k vidění v Budapešti a v Bratislavě. Na podzim letošního roku poputuje také do Haagu a do Sofie. Od 24. července do 21. srpna 2015 ji mohou spatřit návštěvníci Českého centra Praha.  Vedle uvedených výstav probíhají od června v celé Evropě koncerty, přednášky a výstavy jejichž cílem je připomenout osobnost českého iniciátora nového pohledu na křesťanskou církev.

Organizátorem nebo spoluorganizátorem akcí jsou Česká centra.

 

www.prague.czechcentres.cz

Otevírací doba v červenci a srpnu

PO – PÁ          11–18

VSTUP ZDARMA

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

 

Úvodní foto: Na břehu řeky Rýna (2014, olej plátno)


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: