Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká centra povede Zdeněk Lyčka

Česká centra, 18. srpna 2015

Na základě výsledků výběrového řízení pověřil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek řízením Českých center od 17. srpna 2015 Zdeňka Lyčku.

Do dvoukolového výběrového řízení, které probíhalo v průběhu června, se přihlásilo třináct kandidátů. Sedmičlenná výběrová komise složená ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR přihlížela při svém výběru zejména k jejich dosavadní profesní zkušenosti, osobnímu vystupování, orientaci v oblasti agendy, předložené koncepci fungování Českých center, jazykovým předpokladům a dalším dovednostem a znalostem. Po půlročním působení Zdeňka Lyčky vyhodnotí MZV fungování Českých center pod novým vedením a rozhodne o dalším postupu.

PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka doposud působil jako ředitel Úseku strategie a rozvoje Českých center a zástupce generální ředitelky. V minulosti zastával post velvyslance ČR v Dánsku, ředitele Českého centra ve Stockholmu či ředitele odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ČR.

Úvodní foto: © Michael Kratochvíl

Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: