Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Tajemná souznění

Česká centra, 10. září 2015

Česká centra na Evropském dni jazyků zaujmou pozoruhodným doprovodným programem:

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 proběhne v Praze Speak-dating u příležitosti Evropského dne jazyků.Akci, která má připomenout potřebu překonávání jazykových bariér, organizují evropské kulturní instituty v Praze sdružené v EUNIC a  Zastoupení Evropské komise v České republice. Letos poprvé událost ozvláštní Česká centra, a to vynikajícím doprovodným programem, který představí dílo Pavla Sterce, letošního finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ojedinělá šestikanálová zvuková instalace nazvaná „Kulturní konstanta/ Jazykové kontinuum Jíst chleba, pít vodu“ (2015), naplní prostory Galerie Lucerna v době od 16 – 19 hodin.

 

ČESKÁ CENTRA PARTNEREM „EVROPY“

Odpověď na otázku proč právě Česká centra jsou partnerem události tohoto charakteru je jasná: Koncepce Českých center pro rok 2015 akcentuje dvě klíčové oblasti  VĚDA, VÝZKUM, INOVACE a ĆESKY JAZYK . V průběhu uplynulých šesti měsíců se úsek strategie a rozvoje Českých center  soustředil na mapování otázek na téma jazyk, výuka češtiny, překonávání jazykových bariér a nebo také to, zda je vůbec potřeba dbát na to, aby se čeština neztratila  v globalizaci, celosvětové jazykové unifikaci, digitální ani žádné jiné revoluci.  „Význam národních jazyků ve sjednocené Evropě je třeba stále připomínat,“ říká Zdeněk Lyčka, pověřený řízením Českých center. „Nejde nám samozřejmě o staromilský obrozenecký výkřik v éře všeobecného rozmachu angličtiny, usnadňující komunikaci napříč kontinenty. To však neznamená rezignaci na mateřský jazyk, který zůstává jedním z posledních individuálních rysů každého národa,“ vysvětluje Zdeněk Lyčka a dodává, že právě toto je jeden z důvodů, proč se instituce zaměřená na prezentaci ČR v zahraničí rozhodla zapojit se do rozsáhlé akce s názvem Evropský den jazyků, organizované evropskými kulturní instituty v Praze sdružené v EUNIC a  Zastoupením Evropské komise v České republice  

 

NEPŘESLECHNUTELNÝ „DOPROVOD“  EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ

Pavel Sterec je odborníky vnímán jako konceptuální umělec, sám se však s tímto zařazením  příliš neidentifikuje. V rozhovoru pro Novinky.cz uvedl: „… já sám sebe jako konceptualistu nevnímám, pracuju někde na rozhraní…“ Stercova tvorba „na rozhraní“ však vždy byla a je zajímavá a není tedy náhodou, že umělec je již podruhé nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Nabídka na spolupráci přišla od Českých center v roce 2015. „Chtěli jsme propojit hlavní témata, kterými se Česká centra zabývají. Pro rok 2015 se jedná o kategorii ‚věda-výzkum-inovace‘ a ‚čeština‘. Doprovodná akce tohoto typu vytváří dokonalý soulad strategických a programových priorit. I toto byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli vyzvat ke spolupráci umělce, který ve svém díle zpracovává také expertní vědění“, sdělila Taťána Ondrašíková, koordinátorka doprovodného programu Českých center.   Pavel Sterec se zabýval chetitštinou, indoevropským jazykem, který rozluštil český lingvista Bedřich Hrozný. „ Začal jsem spolupracovat se srovnávacími lingvisty a ústavem fonetiky. Došli jsme k tomu, že uděláme zvukovou instalaci, která může ukázat různé vývojové větve chetitštiny a demonstrovat příbuznost indoevropských jazyků. Vědci nejsou zvyklí pracovat s podobnou prezentací, nikdo je k tomu na škole nevede, a tak věřím, že to pro ně může být užitečné. Navíc jim kladu otázky, se kterými se ve svém okruhu nesetkávají. Zároveň je pro mě důležité zůstat umělcem, nebýt ‚jen‘ popularizátorem vědy, ale je to tenká, často nezřetelná hranice“, popisuje Sterec své dílo s názvem Kulturní konstanta/ Jazykové kontinuum: Jíst chleba, pít vodu (2015) vycházející z hlasové změti, na jejímž konci zazní zvuk „pyramida“. Ojedinělé dílo vzdává hold profesoru Bedřichu Hroznému, jemuž se před sto lety podařilo rozluštit chetitský jazyk.  

 

PREMIÉRA V NOVÉM PROSTORU

Palác Lucerna, jeden z nejvýznamnějších koncertních a filmových domů v Evropě, se v rámci rozšíření koncepce činnosti začne od října 2015 v prostorách nové Galerie Lucerna věnovat
i prezentaci současného vizuálního umění ve všech jeho podobách. První akci, ještě před samotným otevřením galerie, představuje uvedení Stercovy zvukové instalace, s níž se návštěvníci mohou seznámit díky inciativě Českých center. „Palác Lucerna se v úzké spolupráci s kulturními instituty na oslavách Evropského dne jazyků podílí již tradičně a nechává svými zdmi znít cizí jazyky. Tento rok je možné vyzkoušet si jich devatenáct! Máme radost, že se letos podařilo propojit akci s netradiční Stercovou instalací a to hlavně díky flexibilitě týmu nově se rodící Galerie Lucerna/Prostoru pro současné umění." uvedla Taťána Ondrašíková.  

 

DEVĚT MINUT

Zvuková instalace ve formě vícehlasé recitace je inspirovaná Hrozného asociativní a intuitivní metodou práce s jazykem a kombinuje chetitštinu s jinými indoevropskými jazyky. Tato metoda je v mnohém podobná avantgardním postupům práce s jazykem v oblasti umění. (voiceband českého divadelníka E. F. Burian nebo letristické experimenty francouzsko-rumunského vizuálního umělce jménem Isidore Isou.) Černobílé video bez zvuku (2 min.) doplňuje 9 minut trvající zvukovou instalaci. Video vychází z dokumentárních filmů o Bedřichu Hrozném z 50. let 20. století od režisérů Alana Františka Šulce a Josefa Kořáně, uložených v Národním filmovém archivu v Praze.

 

NA PROJEKTU SPOLUPRACOVALI:

Zvuková instalace vznikla ve spolupráci s Janem Bičovským z Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Radkem Skarnitzlem z Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jejich studenty

Autor: Pavel Sterec

Zvukový technik: Stanislav Abrahám
Technická podpora: Institut intermédií

Projekt vynikl za finanční podpory Českých center.

 

Kontakt pro novináře:

Česká centra
Petra Jungwirthová,
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030         
E: jungwirthova@czech.cz               
                              


 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturní scénu. Síť českých center působí ve 22 metropolích a velkých městech na třech kontinentech.

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: