Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Výstavy o Janu Husovi budou k vidění i v Praze

Tisková zpráva, 8. 7. 2015, Česká centra - ústředí

V pondělí 6. 7. 2015 odstartoval Rok Jana Husa v Polsku. V sídle Polské akademie věd proběhl rozsáhlý seminář o reformátorovi „Ač bylo pondělí, sál byl plný, mezi panelisty jsme měli jak renomované historiky zabývající se zde Husem, tak teology, protestantské i katolické (včetně krakovského biskupa Ryśe). Debata měla vysokou úroveň, dostavila se i Polská tisková agentura PAP a publikovala rozsáhlou zprávu“, řekl Petr Janyška, ředitel Českého centra Varšava, které celou událost organizuje. Zároveň byla ve Varšavě zahájena výstava o Janu Husovi, jejíž základ tvoří výstava Muzea husitství v Táboře. „Výstavu jsme přeložili do polštiny a přidali panely o vztahu Husa k Polsku“, dodal ředitel Českého centra ve Varšavě.   

Výstava obohacená o rozsáhlý doprovodný program potrvá celý rok. „Hus tu je málo známý a více informací o něm znamená zviditelnění Česka a české historie. Skutečnost, že polský papež Jan Pavel II. v r. 1999 poprvé za církev vyjádřil politování nad smrtí Jana Husa, je v tomto kontextu významná. Výstavu nabízíme řadě institucí, zájem projevila již města Krakov, Katowice, Gdaňsk a Wroclaw. Hus nám umožní proniknout více do protestantských kruhů, které mají o výstavu velký zájem“, dodal Petr Janyška a uvedl, že v historické příloze deníku Gazeta Wyborcza vyšel třístránkový článek o Janu Husovi.

Mohutná vlna připomínkových akcí se však zdaleka netýká pouze Polska. Česká centra připravila hned dvě tematické výstavy, ochuzeni tedy nezůstanou ani obyvatelé a návštěvníci Prahy.

První z nich je z dílny Husitského muzea v Táboře s názvem JAN HUS 1415 A 600 LET POTÉ a podtitulem Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století.

Putovní výstava k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa přibližuje jeho život a dílo v kontextu historie“, řekl Zdeněk Lyčka, ředitel Úseku strategie a rozvoje Českých center.  „Cílem je vyzvednout osobnost tohoto velkého českého učence, rektora Karlovy univerzity, reformátora církve a statečného člověka. Výstavu tvoří 14 textově-obrazových závěsných panelů v česko-anglické jazykové mutaci, které putují po českých centrech v zahraničí.“  

Návštěvníci výstavních prostor Českého centra Praha však mohou současně zhlédnout také výstavu obrazů akademického malíře Jana Tichého nazvanou „Na břehu Rýna“. Při jejich tvorbě se umělec nechal inspirovat Husovým osudem.  “Název se vztahuje k poslednímu místu života Mistra Jana Husa, k místu, kde byl souzen, veden k hranici, kde zemřel, a kde byl rozptýlen jeho popel. K vytvoření této kolekce obrazů a kreseb mě vedl Husův osud a pozvání do Kostnice, kde jsem mohl poznat všechna autentická místa“, prohlásil Jan Tichý, držitel řady cen. V roce 2002 získal Ocenění nejvyšší kvality na Středoevropském bienále kresby. Na 9. Mezinárodním bienále kresby Plzeň 2014 převzal Cenu IAA - Europe, kterou uděluje Mezinárodní asociace výtvarného umění talentovaným evropským umělcům. Dílo Jana Tichého inspirované Janem Husem je v současné době vystaveno v Kostnici.

 

Kontakt pro novináře: 

Česká centra
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030 
EM: jungwirthova@czech.cz                                               

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturní scénu. Síť Českých center působí ve 22 metropolích a velkých městech na třech kontinentech. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová. 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: