Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Mezinárodní trienále grafiky Vídeň 2013

Česká centra, 16. dubna 2013

České centrum Vídeň představí v rámci Mezinárodního trienále grafiky Vídeň 2013 tvorbu významného českého umělce Ondřeje Michálka, jehož práce byly mnohokrát oceněny České republice i v zahraničí. Retrospektiva Michálkova díla v galerii Českého centra Vídeň uvede nejvýznamnější vývojové etapy Michálkovy tvorby. Výstavu zahájí Georg Lebzelter, kurátor Mezinárodního trienále grafiky Vídeň 2013. Rakouská veřejnost se však s Michálkových dílem může setkat rovněž na výstavě In.Print.Out ve vídeňském Künstlerhausu nebo ve Slovenském kulturním institutu ve Vídni. První dvě z uvedených výstav budou pro veřejnost otevřeny od dubna letošního roku, výstava ve Slovenském kulturní institutu ozvláštní květnový program.

„TISKY – PŘÍBĚHY – - MINI-RETROSPEKTIVA“: Ondřej Michálek v galerii Českého centra Vídeň 18. 4. 2013 – 8. 5. 2013
Michálkovy nejvýznamnější vývojové etapy charakterizuje technický experiment, stejně jako trvalý důraz na obsah, nehájená tajemství a odtajněné jinotaje. Název výstavy Tisky – Příběhy / Prints – Stories uvedená východiska přiznává a současně zdůrazňuje. Michálkovy grafiky na nás nepůsobí narativním vyprávěním, nýbrž vizuálními metaforami, které jsou originální, střídmé a výstižné. Nejde v nich o reálné obsahy. Umělci záleží na tom, zda se introspektivní vizualita jeho grafických příběhů otiskne v duši vnímatele a má-li jeho sdělení smysl.

„…Každý výtvarný umělec tvoří jinak. Jinak doluje nápady z té chatrné zásoby vlastního vědění, představ, pocitů a tušení, jinak nechává věci stát se, jinak z nich vybírá, když se mu ve šťastné chvíli podaří imaginaci spustit tak, že jedna představa vyvěrá z druhé, jakoby samy sebe viděly v nekonečném měnícím se zrcadle….“ říká o své tvorbě.

Ondřej Michálek zůstal věrný grafice, ale i na jejím zdánlivě malém prostoru dokázal pro sebe najít terén, který ho nikdy nijak neomezuje. Spíše naopak: v pochopení sounáležitosti tiskové matrice a obtisku a v peripetiích jejich vzájemného vztahu nalezl svůj celoživotní umělecký program.

„IN.PRINT.OUT“: 19. 4. 2013 – 12. 6. 2013
V pořadí druhá výstava konaná ve vídeňském Künstlerhaus nazvaná „IN.PRINT.OUT" představí aktuální trendy mezinárodního grafického umění v novém kontextu s dočasnými díly, instalacemi a prostorovými grafickými experimenty. Celá přehlídka je složena ze dvou částí: v přízemí galerie se nachází bezmála stovka děl mezinárodních umělců, která byla vybrána v rámci spolupráce s Mezinárodním trienále grafiky Krakov, doplněná o instalace a prostorové grafické experimenty. Expozice v prvním poschodí představí historickou a současnou plakátovou grafiku s díly Ondřeje Michálka, Šimona Brejchy a Pavla Nogy. Tato přehlídka vznikla v rámci partnerství s International Print Network (IPNet).

Na realizaci této výstavy se dále podílely instituce: Muzeum plakátů Wilanow ve Varšavě (Muzeum Plakatu w Wilanowie), Curyšská univerzita umění (der Zürcher Kunsthochschule der Künste / Rote Fabrik), Bienále Brno, Grafický vzdělávací institut Vídeň (Graphischen Lehranstalt Wien) a Vídeňská knihovna (Wienbiblitohek). Výstava je doplněna o další projekt pod názvem GELD MACHT SICHT BAR.

„ViseGrafiken+“ : 23. 5. – 21. 6. 2013
Třetím zajímavý projektem přibližujícím tvorbu Ondřeje Michálka je výstava současné grafiky ViseGrafiken+. Kurátorkami této česko-slovenské přehlídky jsou Silvia Kružliaková ze Slovenska a Marta Sylvestrová z České republiky. Výstava vznikla ve spolupráci Českého centra Vídeň a Vysoké školy uměleckoprůmyslové ve Vídni (Universität für Angewandte Kunst in Wien), zároveň představuje výsledek spolupráce kulturních institutů zemí V4 ve Vídni. Grafické práce budou v prostorách Slovenského kulturního institutu vystaveny od 23. 5. 2013 do 21. 6. 2013. 

Odborné přednášky v angličtině 2. 5. 2013 a 7. 5. 2013
Pro odborníky i veřejnost zabývající se fenoménem tiskové techniky jsou v rámci Trienále připraveny dvě přednášky Ondřeje Michálka. Autor se v nich zaměří na pojetí techniky vnímané nikoli pouze jako neutrální prostředek reprodukce obrazu, nýbrž jako úzké propojení s osobním autorovým pojetím a projekcí do samotného významu díla. Přednášky proběhnou v angličtině v prostorách Českého centra Vídeň a Künstlerhaus.

Plakát – Symposium o médiu na hranici mezi uměním a reklamou KÜNSTLERHAUS, 24. – 25. 5. 2013 Karlsplatz 5, A - Vídeň
Připravované symposium otevře otázky týkající se důležitých aspektů často citlivého vztahu mezi uměním a komercí. Jeho součástí bude diskuze na téma "krize plakátů" jako média, která je zapříčiněna rostoucí převahou elektronického zprostředkování obrazu či textu. S pomocí případových studií budou představeny klíčové události plakátového umění v posledních dvou uplynulých století. Českou republiku reprezentuje kurátorka Marta Sylvestrová. Zástupkyně České republiky, která má na svém kontě řadu významných výstav a projektů zde vystoupí spolu s dalšími respektovanými odborníky, Stephanem Bundim ze Švýcarska, Paulem Coldwellem z Velké Británie nebo Christianem Maryškou z Rakouska. Celkem se zde představí desítka evropských odborníků.

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

www.czechcentres.cz

Tisková zpráva ke stažení:Česká centra v oblasti výtvarného umění

  • Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách, veletrzích a realizují doprovodné programy s designéry. 
  • Jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový zboží, Czech Grand Design, Bienále Brno), vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže. 
  • Organizují výstavy, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě.
  • Iniciují a podporují projekty českých umělců v zahraničních galeriích. 
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představují současné výtvarníky s propojením na místní umělce a instituce. 
  • Podporují českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizují doprovodné programy jako např. diskuse, workshopy apod. 


Adresy a kontakty

Ondřej Michálek „TISKY – PŘÍBĚHY – MINI-RETROSPEKTIVA“:
ČESKÉ CENTRUM VÍDEŇ Herrengasse 17, A – 1010 Vídeň

VERNISÁŽ: středa, 17. 4. 2013, 19.00 hodin
Trvání výstavy: 18. 4. - 8. 5. 2013

Další informace:
www.ondrejmichalek.cz
www.k-haus.at

IN.PRINT.OUT
KÜNSTLERHAUS
Karlsplatz 5, A - Vídeň

Vernisáž: 18. 4. od 19.00 hodin
Trvání výstavy: 19. 4. - 12. 6. 2013

Další informace:
www.k-haus.at 
www.ondrejmichalek.cz
http://www.simonbrejcha.cz/

ViseGrafiken+ ve Slovenském kulturním institutu ve Vídni
SLOVENSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Wipplingerstrasse 24-26, 1010 A - Vídeň

Vernisáž: 22. 5. od 18.30 hodin
Trvání výstavy: 23.5. -21 .6.2013

Další informace:
http://www.mzv.sk/sivieden
www.ondrejmichalek.cz

Přednášky v angličtině
2.5.2013, 18.00 hodin, KÜNSTLERHAUS
Karlsplatz 5, A – Vídeň

Další informace:
www.k-haus.at
www.ondrejmichalek.cz

7. 5. 2013, 18.30 hodin, ČESKÉ CENTRUM VÍDEŇ
Herrengasse 17, A – 1010 Vídeň

Další informace:
www.k-haus.at
www.ondrejmichalek.cz

Plakát – Symposium o médiu na hranici mezi uměním a reklamou
KÜNSTLERHAUS
Karlsplatz 5, A – Vídeň
24. – 25. 5. 2013

Další informace:
www.k-haus.at

Seznam přednášejících:
Stephan Bundi (CH), Paul Coldwell (UK), Bernhard Denscher (A), Marek Freudenreich (PL), René Grohnert (D), Sergius Kodera (A), Julia König (A), Christian Maryška (A), Peter Stasny (A), Marta Sylvestrová (CZ)

Kontakty pro novináře:
Česká centra - ústředí
Petra Jungwirthová, odd. komunikace
M: 725 890 030 
E: jungwirthova@czech.cz 


České centrum Vídeň
Martin Krafl, ředitel ČC Vídeň
IP: + 420 234 668 565
E: krafl@czech.cz 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: