Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

OSTRAVA NA LONDÝNSKÉM FESTIVALU ARCHITEKTURY

Česká centra, 8. června 2016

Přední český fotograf Viktor Kolář zahájí ve čtvrtek 9. června v galerii prestižní britské univerzity Architecture Association School of Architecture (AA) výstavu Ostravské příběhy – od industrializace ke kultuře. Výsledek společného projektu studentů AA, Českého centra Londýn, PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava a spolku Provoz Hlubina.

Právě před rokem se kurátoři a studenti z AA vypravili poprvé do Ostravy, aby prozkoumali unikátní fenomén, který ve světovém měřítku představují bývalé železárny Dolní Vítkovice, a vypracovali projekt, který v rámci Londýnského festivalu architektury představí jejich revitalizaci britské laické a odborné veřejnosti. Výsledný investigativní film D.O.V. zasazený do kontextu fotografií Viktora Koláře, reflektujících Ostravu a její obyvatele od 60. let po současnost, zobrazuje radikální proměnu industriálního města v centrum kultury.

OSTRAVSKÉ PŘÍBĚHY: OD INDUSTRIALIZACE KE KULTUŘE

FILMOVÁ STUDIE: D.O.V

Průmysl v Evropě upadá a dřívější chlouba země, jako například dnes již zavřené železárny v Dolních Vítkovicích, mají dvě možnosti: demolici či přeměnu na zábavní park. Dva studenti z londýnské univerzity Škola architektury Architektonické asociace (Architectural Association School of Architecture), Veronika Janovcová a Timothy O’Hare, odhalují formou rozhovorů vrstvy nostalgie a romantiky kolem bývalého závodu a zobrazují společenské a politické síly, které stojí za přeměnou místa zosobňujícího důležité evropské industriální dědictví na vzdělávací a kulturní centrum. Výsledný patnáctiminutový film vychází z díla a názorů na moderní architekturu Charlese a Raye Eamesových a zobrazuje složitou, avšak urgentní přeměnu města a společnosti, přičemž mapuje konflikty mezi zájmy veřejnosti a hlavních aktérů.

TEREZA PORYBNÁ, ředitelka Českého centra Londýn

„Téma Ostravy a jejích postindustriálních proměn jsme v rámci programu Českého centra chtěli uchopit již několik let, přičemž nás zajímalo i srovnání s vývojem britských průmyslových měst a vůbec pohled zvenčí. To se nyní díky spolupráci se studenty a pedagogy AA podařilo. Zařazení projektu do skvělého programu London Festival of Architecture jen podtrhuje jedinečnost tohoto specifického kulturního dědictví i současné ostravské scény.“

VANESSA NORWOOD, Architecture Association School of Architecture

„Důl Hlubina a železárny Dolní oblast Vítkovice v Ostravě jsou úžasným komplexem industriální architektury obrovských rozměrů, který se dramaticky přeměňuje z průmyslové zóny v kulturní.  Naše spolupráce s Českým centrem nám umožnila proniknout do místního kontextu tohoto globálně ambiciózního projektu. Je pro nás ctí přivézt Ostravu do Londýna prostřednictvím dokumentace studentů AA Veroniky Janovcové a Timothyho O´Hareho, jejichž film D.O.V. bude promítán po boku tvorby českého fotografa Viktora Koláře.“

VIKTOR KOLÁŘ: CASE STUDY OSTRAVA

Fotografická výstava Viktora Koláře Case Study Ostrava je první konfrontací Kolářových černobílých fotografií, které dnes patří ke klasickým hodnotám českého umění, s jeho barevnými snímky vznikajícími teprve v posledních letech. Kurátor Marek Pokorný z ostravské galerie PLATO představuje obecnější proměnu autorovy poetiky a reflexe světa, přičemž výsledný soubor 37 fotografií je především zprávou o konkrétním městě a jeho obyvatelích a proměnách, kterými v průběhu několika bouřlivých desetiletí prošli.

VIKTOR KOLÁŘ (1941) se celý svůj život, kromě krátkého období emigrace v letech 1968 – 1973, věnuje fotografii svého rodného města Ostravy. Po vzoru Henri Cartier-Bressona na černobílé dokumentární fotografii zachycuje rozhodující momenty, kdy se na zlomek sekundy perfektně setkají všechny prvky kompozice. Ve své slavné sériii Ostrava Kolář využívá hluboké tóny, textury, světlo a kontrast k vytvoření melancholického, silného pohledu na krajinu a obyvatele Ostravy v průběhu několika bouřlivých desetiletí, čímž si po pádu komunistického režimu, během kterého se fotografii profesionálně nemohl věnovat, získal pozici jednoho z nejdůležitějších současných fotografů.

Ostravské příběhy: Od industrializace ke kultuře je nejen úspěšným projektem partnerské spolupráce mezi českými a britskými organizacemi a institucemi (projekt se představí v roce 2016 také v Ostravě), ale i projektem, který významně přispívá k hlavnímu tématu letošního Londýnského festivalu architektury, kterým je komunita. Ta ostravská, která stojí za proměnou Dolních Vítkovic, je zářným příkladem občanské angažovanosti při spoluvytváření budoucnosti města.

www.czechcentres.cz

Organizátoři projektu: České centrum Londýn, Architecture Association,  

PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava,
Provoz  Hlubina

ČESKÁ CENTRA (ČC) 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly
a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve
22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než
2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a  oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Z toho bezmála 50 uskutečněných akcí patří do kategorie ARCHITEKTURA. Od srpna 2015 vede Česká centra Zdeněk Lyčka.

Podle analýzy Ekonomic Impact v roce 2015 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

Kontakt pro novináře:

Oddělení komunikace a marketingu 

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; 

komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: