Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká centra ve světě připomínají nedožité osmdesátiny Václava Havla

Česká centra, 9. září 2016

Česká centra připomenou nedožité osmdesátiny Václava Havla (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011). Vzpomínkový cyklus zahrnuje výstavy, divadelní představení, filmové projekce, přednášky, besedy s pamětníky. Díky spolupráci se zastupitelskými úřady se o Havlově výročí hovoří v celé Evropě a Americe. V některých zemích se téma objevilo již na jaře. Hlavní část vzpomínkových akcí je plánována na podzim letošního roku. Většina programů se koná ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.


V ZAHRANIČÍ  OD JARA 

První kulturní aktivita připomínající nedožité Havlovy osmdesátiny odstartovala v Rumunsku a Moldavsku na jaře letošního roku. Sympaticky kontroverzní výstava přiblížila bývalého prezidenta očima významných českých výtvarníků. Šéf Českého centra Bukurešť a kurátor výstavy František Zachoval se zasadil o netradiční, ale po všech stránkách zajímavé otevření celého tématu. Následovaly další jarní akce na Slovensku a na Ukrajině. České centrum Kyjev spoluorganizovalo v rámci týdne trvajících oslav premiéru Havlovy hry Asanace a České centrum Bratislava odstartovalo celoroční program sestávající z veřejných čtení z Havlových knih. Slovenská série akcí vyvrcholí v říjnu. 

NOVÁ VLNA OD ZÁŘÍ

Další část oslav začíná v září a velká část akcí se koná i v říjnu. Vše se odehrává ve formě rozmanitých kulturních událostí. Na pořadu jsou divadelní představení, filmové projekce, výstavy, přednášky, besedy s pamětníky. Nedílnou součástí Havlovy reminiscence je panelová výstava, kterou připravila Česká centra ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Knihovnou Václava Havla nazvaná Václav Havel: Politika a svědomí. Autor Jan Hron (ÚSTR) zvolil koncepci vycházející z Havlových myšlenek obsažených v jeho známých textech. Na jaře byla k vidění v Praze, v průběhu letošního roku se zaměřuje na návštěvníky v Berlíně, Bernu, Bratislavě, Miláně, Mnichově, New Yorku, Sofii, Soulu, Stockholmu, Tokiu a ve Varšavě. 

ROZSÁHLÁ AKCE VE VÍDNI 

České centrum Vídeň pod vedením ředitele Martina Krafla využilo uměleckých souvislostí: Jevištěm dramatika a disidenta Václava Havla se v letech 1975-1986 stal vídeňský Burgtheater pod egidou ředitele Achima Benninga. Od 21. 9. až do 17. 4. 2017 zhlédnou návštěvníci rakouského Divadelního muzea  výstavu kurátorky Anny Freimanové (KVH).  Koncepce pracuje s  výběrem  fotografií, scénářů, kostýmů, dokumentů a videozáznamů Havlových her ve vídeňském Burgtheateru v dobách disentu. V rámci doprovodného programu jsou plánovány besedy s režiséry (například  Achimem Benningem, tehdejším ředitel Burgtheateru), herci a kurátorkou výstavy. 

BRATISLAVA, BUDAPEŠŤ, BRUSEL

Na podzim začnou akce také v dalších Českých centrech. Na maďarské publikum čeká hravý program v rámci divadelního festivalu Na Havla!, který probíhá ve spolupráci s budapešťským Národním divadlem. Festival uvede hru Audience v maďarském činoherním zpracování, Antiwords (Spitfire Company) a oceňovanou hru Velvet Havel (Divadlo Na Zábradlí). Dvoudenní festival zaměřený speciálně na Havlovu divadelní tvorbu a činnost v oblasti lidských práv proběhne v Amsterdamu pod taktovkou Českého centra Haag.  Slavné Odcházení přijde v říjnu do Madridu, a to díky inscenaci divadelního souboru The Zombie Company. Během listopadu se v Bruselu uskuteční konference ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU, European Partnership for Democracy aKnihovnou Václava Havla, Havel jako myslitel a jeho vliv na uspořádání česko-německých vztahů je tématem center v Německu (Mnichov a Berlín). Odkaz lidských práv se promítá do programů organizovaných Českým centrem Sofie. Ve Stockholmu připomenou Havlovy divadelní hry v rámci populárního letního programu Mětského divadla.  S  respektem je Václav Havel přijímán zejména v USA, čehož využilo České centrum New York a ve spolupráci s partnery připravilo koncepci rozsáhlého programu NYC konference forum 2000. Je plánována na  listopad letošního roku. Další chystané akce proběhnou ve Varšavě a v Bratislavě. V této slovenské metropoli navíc vyvrcholí programový cyklus, a to  vystoupením Martina C. Putny. Český myslitel odhalí Havlovu osobnost z pohledu undergroundu -  filozofie uceleného pohledu na svět. 

ZÁJEM TAKŘKA GLOBÁLNÍ 

Veškeré uvedené akce představují vyvrcholení více než ročního úsilí, příprav a dramaturgie.  Cílem je nejen vlastní připomenutí Havlovy osobnosti, ale též události významné z hlediska mezinárodních vztahů. Tradičním partnerem těchto tematických událostí je Knihovna Václava Havla a Ústav pro studium totalitních režimů. Díky iniciativě a spolupráci ředitelů center v zahraničí se také podařilo navázat spolupráci s významnými světovými institucemi (Národní galerie Bukurešť, Divadelní muzeum ve Vídni (Rakousko),  Václav Havel Library Foundation (USA), Columbia University (USA), George Washington University (USA), Státní univerzita a Divadelní škola v Miláně (Itálie), Hanns-Steidel-Stiftung a Intitut für Zeitgeschichte (Německo). Do realizace vzpomínkových akcí k nedožitým osmdesátinám Václava Havla se zapojila takřka všechna Česká centra. Jak je jednotliví ředitelé uchopí a jak kreativně se rozhodnou  představit „osobnost V. H.“ zůstává v jejich režii. V průběhu roku 2016 se díky Českým centrům uskuteční  ve světě více než 40 akcí  věnovaných tématu Václav Havel.

Kontakt pro novináře: 
Oddělení komunikace a marketingu

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí 
Českých center: M: 725 890 030, 
E: jungwirthova@czech.cz;komunikace@czech.cz; 
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.

Tisková zpráva ke stažení zde:ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. 
Od července 2016 je generálním ředitelem Jan Závěšický. Podle analýzy Economic ImpacT v roce 2015 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.
 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: