Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Nové osobnosti ve vedení Českých center

Česká centra, 19. listopadu 2013

Českému centru Milán a Českému centru Mnichov budou šéfovat noví ředitelé, Radka Neumannová a Ondřej Černý. Oba s sebou přinášejí řadu zkušeností z oblasti kultury a jejího managementu i neotřelé akademické zájmy. Radka Neumannová se ujímá vedení Českého centra Milán od listopadu letošního roku, Ondřej Černý nastupuje do úřadu ředitele Českého centra Mnichov od 1. ledna 2014.

Mgr. Radka Neumannová (1976) studovala obor teorie kultury (kulturologie) na FF UK a mezinárodní politické vztahy na VŠE. Účastnila se odborných seminářů zaměřených na management kulturních institucí a uměleckého plánování (např. semináře Michael M. Kaisera, prezidenta Centra Johna F. Kennedyho ve Washingtonu, USA). Působila v neziskových organizacích a kulturních institucích. V roce 2010 založila zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Indii s působností pro Austrálii, které vedla do podzimu 2012. V agentuře CzechTourism řídila marketingové projekty věnované propagaci domácího cestovního ruchu. Ředitelkou Českého centra Milán je jmenovaná od listopadu 2013.

Představy o budoucí činnosti definuje Radka následovně: „Ráda bych aby se milánské České centrum stalo pod mým vedením otevřenou a kreativní platformou schopnou iniciovat i podporovat společné bilaterální projekty, s cílem zlepšit odezvu a povědomí o současné české kulturní scéně v Itálii.“

Mezi hlavní aktivity Českého centra Milán by měla patřit podpora prezentace českého designu a posílení budování jeho image se snahou zařadit jej mezi světovou špičku, která se v Miláně prezentuje. Hodlá dále rozvíjet projekty v oblasti filmu, literatury a současného umění. České centrum Milán se tak může stát otevřenou institucí pro sdílení informací, projektů a know-how pro české i italské umělce.

PhDr. Ondřej Černý (1962) vystudoval obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK. V letech 1987 – 1990 pracoval v oddělení dokumentace Divadelního ústavu. V letech 1990-95 působil jako redaktor nově založeného časopisu Svět a divadlo. Od 1. ledna 1996 do března 2007 byl ředitelem Divadelního ústavu a ředitelem dvou ročníků Pražského quadriennale. 1. dubna 2007 byl jmenován ředitelem Národního divadla, v jehož čele stál až do 7. září 2012. Od ledna 2013 je zástupcem vedoucího řešitelského týmu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Institutu umění – Divadelním ústavu. Příležitostně překládá z němčiny současné divadelní hry a přednáší na katedře kulturologie FF UK a katedře Arts managementu VŠE. Nárazově spolupracuje s Pražským divadelním festivalem německého jazyka, na jehož dramaturgické profilaci se dříve výrazně podílel. Je korespondenčním členem Saské akademie umění, členem umělecké rady AMU a Rady Národního muzea.

Vizi budoucího směřování centra Ondřej Černý popisuje následovně: „Svou misi v mnichovském Českém centru vyhlížím s pokorou a respektem, ale i s velkou radostí a vzrušením. Považuji ji za vyvrcholení svého dlouholetého profesního zájmu o německou kulturu a kulturní diplomacii, zájmu, který mne vždy doprovázel při mé práci jak v Divadelním ústavu, tak v Národním divadle.“

www.czechcentres.cz

České centrum Milán
bylo založeno v roce 2010 v centru metropole poblíž jedné z hlavních tříd. Disponuje reprezentativními prostory. Každoročně se zde uskutečňují výstavy, besedy s českými umělci, koncerty a prezentace.
www.czechcentres.cz/milan

České centrum Mnichov
zahájilo svou činnost v roce 2000. Disponuje galerijním prostorem, ve kterém vystavovala řada významných českých umělců. Sídlí na tzv. Muzejní lince spojující hlavní německá muzea a galerie.
www.czechcentres.cz/munich  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí 3 kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Tisková zpráva ke stažení:

 

Kontakt pro novináře:
Česká centra - ústředí
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: +420 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: