Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

České centrum Tokio oslaví 10 let svého působení

Česká centra, 8. prosince 2016

České centrum Tokio letos v prosinci oslaví významné výročí. Během deseti let svého působení zde uskutečnilo více než 350 kulturních akcí propagujících Českou republiku. Japonské publikum zajímá převážně vážná hudba, české výtvarné umění a český film. Na špici však stojí Alfons Mucha, tvorba Jana Švankmajera nebo slavný Krteček. Velkou kulturní událostí nacházejícího období je Rok české kultury v Japonsku, iniciovaný Velvyslanectvím ČR v Tokiu. Spolu s Českými centry se na realizaci podílí Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. m. Prahy.
12. prosince 2016 se v Českém centru Tokio koná slavnostní ceremoniál, který připomene 10 let působení centra.

10 LET 

České centrum Tokio bylo založeno v roce 2006. Prvním ředitelem byl Petr Holý, jehož ve funkci vystřídala v roce 2013 Eva Takamine. Nová ředitelka navázala na práci svého předchůdce. V průběhu deseti let se v japonském teritoriu uskutečnilo 350 událostí propagujících české osobnosti i obory. Podle místní statistiky se Japonci vůbec nejvíce zajímají o českou hudbu, film – a české sklo. Díky činnosti Evy Takamine se do popředí dostává také výtvarné umění, móda a design. Představily se tu i významné české osobnosti: Pavel Šporcl, Jiří Mádl, Jana Boušková, Olga Sommerová, Jan Švankmajer, Jiří Strach, Emil Viklický, Kateřina Šedá nebo ikona českého sportu Věra Čáslavská. Za 10 let se zde vystřídalo více než tisíc delegátů z České republiky.

MUCHU MILUJÍ

Ve spolupráci s  předním japonským sběratelem díla Alfonse Muchy panem Toshiyuki Ogatou (Alfons Mucha Ogata Collection) proběhla v nedávné době (21.9. - 31. 10. 2016) ve výstavním sále Českého centra Tokio výstava „Alfons Mucha pro svou vlast“. Zahrnovala dílo, které bylo věnováno české tématice například v podobě grafických předloh k prvním československým poštovním známkám, československým bankovkám. K vidění byly návrhy obalů pro celou řadu spotřebních předmětů, reklamní plakáty, litografie. Všechny vystavené exponáty (6 litografií, desítky pohlednic a bankovek, stovky známek a publikací byly originály, včetně původního článku z Lidových novin z roku 1928 o slavnostním otevření výstavy Slovanské epopeje v Praze. Výstava přilákala stovky návštěvníků.

Podobnou odezvu měly v minulosti projekty přibližující tvorbu Jana Švankmajera nebo Oldřicha Kulhánka. Masivní úspěch zaznamenala historicky první asijská retrospektivní výstava Josefa Koudelky v National Museum of Modern Art v Tokiu v roce 2013. České centrum Tokio ve spolupráci s předním japonským kritikem fotografie K. Iizawou připravilo doprovodný program.

Čeští návštěvníci si dnes ještě mohou vybavit česko-japonskou výstavu Things will never be the same zaměřenou na česko - japonský design, malbu a komiks umělců Yusuke Nakamury, Ayako Takagi a Jiřího Votruby. Výstava byla součástí pražské přehlídky Designblok 2007 těsné poté, co dorazila ze svého japonského turné organizovaném Českým centrem Tokio.

KRTEČEK JE BAVÍ

Ovace, a to zdaleka nejen u dětských návštěvníků, zaznamenává Krteček Zdeňka Milera. Japonci „Mogura kun“ opravdu milují. Ostatně, svůj podíl na tomto úspěchu měla také výstava originálních ilustrací Zdeňka Milera, která proběhla v roce 2008 v Arima Toy Museum, Hyogo a díky Českému centru Tokio hned dvakrát. V roce 2008 a 2009.

ČESKÝ FILM

V oblasti filmové tvorby se Českému centru Tokio letos podařilo navázat spolupráci s tokijským filmovým klubem Shingeijutsu. Vznikl cyklus „Perly České nové vlny“. První série promítání proběhla v říjnu a listopadu 2016. Další se chystá na prosinec. Nejsou to však jen filmy 60. let. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Tokiu byl za přítomnosti režiséra Jana Hřebejka dvakrát promítán jeho nejnovější film „Učitelka“ a sál o kapacitě 600 míst byl zcela zaplněn.

VÝSTAVY A VELETRHY

K efektivním nástrojům prezentace Česka v Asii patřila česká účast na Mezinárodním knižním veletrhu v Tokiu (2015) nebo spolupráce s partnery zemí Evropské unie v rámci evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Úspěšným příkladem je také historicky první Český festival pořádaný v centrálním Tokiu letos v září, na kterém spolupracovalo České centrum se Zastupitelským úřadem, CzechTourismem a dalšími partnery. Jednalo se o akci, která nabídla přehled české přítomnosti v Japonsku v podobě českého zboží na stáncích, přiblížila českou literaturu, nabídla poslech hudby, účast na workshopu či informace o cestování do ČR.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH

K nejvýznamnějším projektům posledních deseti let lze zařadit rozsáhlou výstavu českých filmových plakátů v prestižním National Film Center tokijského muzea moderních umění MOMAT. V roce 2013 a 2014 putovala i do kjótského moderního umění MOMAK, zhlédli ji také tokijští milovníci umění. Vzbudila mimořádný zájem, připoutala pozornost 16 000 diváků.

Dalším významným počinem byla výstava českého skla v prestižním muzeu SUNTORY v Tokiu. Více než 170 exponátů sklářské tvorby v Českých zemích od období renesance po současnosti s názvem „The Radiance of Stillness and Motion: Bohemian Glass“ bylo zapůjčeno ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Následovaly prestižní „zastávky“ v další městech a muzeích: Aichi Prefectural Ceramic Museum a Kobe City Museum. Každou zhlédlo na desetitisíce návštěvníků. Japonci totiž milují průzračnost skla, obdivují hru světla, stínů a efektů, které splynou s okolím, aniž by ho narušily. Další významnou roli hraje i prezentace úspěchů české vědy. V únoru letošního roku se zde uskutečnila výstava zaměřená na problematiku dětí s onkologickým onemocněním. Akce se konala v rámci celoevropského projektu Den dětské onkologie.

EVA TAKAMINE, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA TOKIO:

„Mám radost z toho, že se nám podařilo zorganizovat na několika významných místech Tokia a Jokohamy také projekt Fakultní nemocnice v Praze-Motole, výstavu fotografií onkologicky nemocných dětí ‚Můj Nový život‘. Jejím dalším místem bude příští rok krajská dětská nemocnice v Saitama prefektuře. Oceňujeme i spolupráci s prestižní Bunka Fashion Graduate University Tokyo, kde příští rok proběhne módní přehlídka prací studentů ateliéru designu, oděvu a obuvi UMPRUM v Praze v rámci Fashion Week.“

ROK ČESKÉ KULTURY V JAPONSKU

Celý příští rok 2017 bude v Japonsku hodně spjat s českou kulturou. V souvislosti s 60. výročím obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou byl rok 2017 vyhlášen Rokem české kultury v Japonsku.

MARCEL SAUER, OBCHODNÍ RADA, VELVYSLANECTVÍ ČR V JAPONSKU: 

„Rok české kultury je koncipován jako přehlídka českého výtvarného umění, filmů a hudby, jejímž vrcholem je Muchova Slovanská epopej, která bude v roce 2017 poprvé vystavena v zahraničí, a to v Japonsku. Akce Rok české kultury vznikla z inciativy Velvyslanectví ČR v Japonsku s cílem využít této významné kulturní události a upozornit na řadu českých kulturních podniků, které během roku 2017 proběhnou a doplnit je řadou výstav, koncertů a projekcí, které japonské veřejnosti poskytnou informaci o ČR a její kulturní scéně.“

Centrální kulturní událostí roku 2017 bude výstava vrcholného díla Alfonse Muchy - Slovanská epopej. Japonsko se tak stává první zemí světa, kde budou všechna díla tohoto cyklu vystavena. Výstava bude probíhat v termínech od 8. března do 5. června 2017 v Tokiu. Pořadateli na japonské straně jsou National Art Center Tokio, NHK a NHK Promotions Inc. a na české straně Magistrát hl. města Prahy, Galerie hl. m. Prahy, MZV a Česká centra.

Česká centra
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech.  V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Od července 2016 je generálním ředitelem Jan Závěšický.
Podle analýzy Economic ImpacT v roce 2015 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.
www. czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:  Oddělení komunikace a marketingu
Petra Jungwirthová
, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz;
komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.   

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: