Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká kulturní krajina v centru Prahy

Česká centra – 2. března 2017

Začátek blížící se jarní sezóny bude mít v pražské Rytířské ulici vskutku přírodní charakter. V Galerii Českých center se od 2. 3. 2017 do 31. 3. 2017 koná nová výstava s názvem Česká kulturní krajina. Zaměří se na téma Kulturní krajina, její krása, ochrana a udržitelnost. Soubor barevných fotografií Jana Šmída doplní „živá expozice“ lesa a mechových obrazů. Dominantu expozice tvoří originál díla Jakuba Hlaváčka: mapa České republiky instalovaná do prostoru galerie. Nový projekt Českých center odhaluje krásu a bohatost přírody. 

KULTURNÍ KRAJINA V CENTRU PRAHY

Kulturní krajina je typem krajiny vzniklé kombinací činnosti přírody a člověka. Jednoduše lze říci, že vzniká všude tam, kde žije člověk. Představuje výsledek zásahu člověka do krajiny s cílem přeměnit ji ke svému prospěchu. Opakem je třeba poušť, prales nebo vysokohorské oblasti.  Dnes je však vnímána také jako předmět ochrany přírodního prostředí a památkových hodnot. Nový výstavní projekt Českých center přibližuje krásu české krajiny, současně však poodhaluje rizika ohrožení plynoucí z lidské činnost a ovlivňování životního prostředí. Hlavní otázka zní: co všechno nám příroda nabízí, co z její krásy může vzniknout?  Například dřevěné hodiny, krásné šperky, ruční papír…

Organizátoři přizvali ke spolupráci Jana Šmída, českého fotografa, který má na svém kontě řadu výstav zaměřených na českou krajinu. Působivé, velkoformátové fotografie přírody tvoří hlavní část výstavy.  Expozici doplňují „kousky živého lesa“, mechové obrazy a netradiční model České republiky. Jedná se o velkou dřevěnou desku znázorňující mapu České republiky. Originální dílo je  instalováno na závěsných lanech v prostoru.

Doprovodný program sestává z přednášek, workshopů, promítání filmových dokumentů. V průběhu konání výstavy zde bude zpřístupněna  tematická prodejní galerie. Záměrem projektu je otevřít v Galerii Českých center prostor pro vzájemné setkávání, komunikaci a networking napříč celou Českou republikou.

JAKUB HLAVÁČEK, ŘEDITEL ÚSEKU STRATEGIE A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE:

„Nová výstava Českých center umožňuje téměř bezprostřední kontakt s přírodou, přímo v centru Prahy.  Zaměřuje se na dialog s krajinou, ale může mít také přenesené významy a metafory. Maketa mapy znázorňuje rozsáhlost tématu, které se zdaleka netýká jen Prahy, zasahuje celou Českou republiku.“

JAN ZÁVĚŠICKÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER:

„Výstavní prostory v Galerii Českých center budeme nadále využívat především pro prezentaci české i reciproční zahraniční umělecké scény. Kromě toho chceme iniciovat také projekty vzájemně propojující kulturu, kreativitu, národní identitu, obchod a proexportní aktivity naší země. V Galerie Českých center nabídneme prostor začínajícím i renomovaným umělcům, kreativním startupům i tradičním obchodním značkám, turisticky atraktivním místům i méně známým lokalitám.  Naší snahou bude ukázat, že naše země má co nabídnout, vznikají zde zajímavé nápady a naši lidé mají v zahraniční konkurenci co nabídnout.“

GALERIE ČESKÝCH CENTER

Původní pojmenování prostor  (České centrum Praha)  bylo v lednu 2017 změněno na Galerii Českých center. „Naší záměrem není konkurovat prestižním uměleckým galeriím a institucím. Galerie v Praze má doplňovat a prezentovat naši hlavní činnost v zahraničí, otevírat prostor pro vzájemnou diskuzi, networking a spolupráci při prosazování dobrého jména České republiky ve světě“ dodává generální ředitel Jan Závěšický.

FOTOGRAF JAN ŠMÍD

Absolvent pedagogické fakulty. Fotografování se začal věnovat na začátku roku 2009. Jako autodidakt se rozhodl zaměřit na panoramatickou krajinářskou fotografii. Fotografuje zejména českou krajinu, jeho nejoblíbenější lokalitou jsou Jeseníky, kde má své kořeny. V poslední době se v jeho tvorbě stále častěji objevují i zahraniční motivy včetně fotografií polární záře.

Většinu snímků vytváří z dílčích fotografií (někdy i z desítek či stovek podkladových snímků), které v počítači spojuje do jednoho záběru. Tento postup vyžaduje nejen technické znalosti z oblasti exponometrie a skladby obrazu, ale zejména schopnost důkladně si plánovanou fotografii promyslet předem a následně pořídit dílčí snímky tak, aby na sebe přesně navazovaly (nebo se přesně překrývaly) a v konečném skladbovém postprocesu tvořily jeden harmonický a technicky dokonalý celek.

V současné době vede Jan Šmíd workshopy specializované na skládanou krajinářskou fotografii vysokého rozlišení, provozuje vlastní fotografickou školu IFŠ a pořádá zahraniční fotoexpedice. Jeho fotografie v posledních měsících výrazně uspěly na mezinárodních fotografických soutěžích (např. v Tokiu či Londýně).

……………………..

Partneři  projektu Česká kulturní krajina:

Lesy ČR, s. p. http://www.lesycr.cz
Ruční papírna Velké Losiny http://www.muzeumpapiru.cz/cz/
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  http://www.ochranaprirody.cz/
Aquatest, a.s. http://www.aquatest.cz/
Český caterintg  http://www.ceskycatering.cz/ 

GALERIE ČESKÝCH CENTER, Rytířská 31 

Otevírací doba:
PO–PÁ   11–18
SO          11–17 

VSTUP VOLNÝ

www.czechcentres.cz

Česká centra

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech.  V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Od července 2016 je generálním ředitelem Jan Závěšický.

Podle analýzy Economic Impact přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

Kontakt pro novináře:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; 

komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251. 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: