Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Přehlídka současného českého dokumentárního filmu „České dokumenty, prosím!“

Česká centra, 27. března 2017

Třetí ročník přehlídky současného českého dokumentárního filmu „České dokumenty, prosím!” proběhne z iniciativy Českého centra Varšava ve dnech 31. března – 3. dubna 2017 ve varšavském kině Muranów. Během čtyř dnů se uskuteční projekce 7 filmů, v rámci doprovodného programu se budou konat setkání s tvůrci a s polskými hosty i debaty s publikem.

Přehlídku připravilo České centrum Varšava ve spolupráci s Institutem dokumentárního filmu, kinem Muranów a distributorem Gutek Film. Událost podporuje také Hoop Polska Sp. z o.o., patřící k skupině Kofola ČeskoSlovensko a.s. Institut dokumentárního filmu, hlavní český partner festivalu, se zaměřuje na podporu a propagaci českého autorského dokumentárního filmu a jeho prosazení na evropské a mezinárodní úrovni. Předchozí dva ročníky (2014 a 2015), probíhající v kině Muranów ve Varšavě a v kině Nowe Horyzonty ve Vratislavi, přilákaly stovky diváků, české dokumenty byly prezentovány také v Krakově. Třetí edici tvoří nejnovější a nejzajímavější tvorba českých dokumentaristů, oceněná na mnoha festivalech a vyvolávající živou diskusi na sociálních fórech. Přehlídka navštíví také Vratislav a další polská města.

Dokumentární filmy jsou již řadu let skvělou vizitkou toho nejzajímavějšího v současné české kinematografii. Tvůrci českých dokumentů stále dokáží překvapit svěžím a smělým pohledem na realitu. Dramaturgie letošní přehlídky „České dokumenty, prosím!“ se zaměřuje na široký záběr aktuálních témat dotýkajících se české společnosti. Prezentuje autorskou tvorbu, která polskému publiku neotřelou formou nabízí hlubší ponor pod povrch vžitých klišé a stereotypů a současně má často univerzální přesah. Vybrané filmy zároveň poukazují  i  na – z pohledu polského diváka velmi překvapivé – méně známé aspekty českého charakteru a myšlení.

Tři filmy prezentované během přehlídky se týkají osudů Češek, jejichž biografie přesahují běžné životní scénáře. Zkáza krásou (pol. Zgubne piękno, rež. Helena Třeštíková a Jakub Hejna) portrétuje významnou československou filmovou hvězdu Lídu Baarovou, která se kvůli svému vztahu s německým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem stala nepřítelkyní národa a symbolem kolaborace. Magický hlas rebelky (pol. Magiczny głos buntowniczki, rež. Olga Sommerová) o Martě Kubišové není jen příběhem pozoruhodné ženy, umělkyně a disidentky, ale především nepatetickou oslavou tvůrčí a osobní svobody. Zákon Helena (pol. Prawo Helena, rež. Petra Nesvačilová) je portrétem policistky, které se podařilo v 90. letech poslat do vězení několik desítek lidí v kauze tzv. Berdychova gangu – včetně Berdycha samotného. Film je výjimečný velmi osobním pohledem mladé režisérky a její silnou, univerzální výpovědí o postavení ženy v  brutálním světě mocenských struktur.

Představí se i filmy, které se dotýkají "nepohodlných" témat. Danielův svět (pol. Świat Daniela, rež. Veronika Lišková) je citlivým filmovým portrétem české pedofilní komunity a životních radostí i strastí její členů. Příběh zakázané lásky a neustálého boje za smíření se sebou samým je zároveň výrazem touhy po širší společenské akceptaci. Každodenní xenofobii dokumentuje FC Roma (rež. Rozálie Kohoutová a Tomáš Bojar), kronika stejnojmenného děčínského fotbalového klubu okresního přeboru, složeného převážně z romských hráčů.

Součástí přehlídky jsou i dva filmy přímo se dotýkající české národní identity. Ve filmu Česká pivní válka (pol. Czeska wojna piwna, reż. Jan Látal), „národně obrozeneckém dokumentu o pivu jako zhoubě i zachránci českého národa“, tvůrci vyprávějí příběhy tří „bojovníků“, z nichž se každý svým osobitým způsobem snaží vyhrát bitvu o zlatavý mok. Amerika (pol. Ameryka, rež. Jan Foukal) se věnuje trampingu, v Polsku neznámému fenoménu. Hlavní protagonisté se vydávají na vandr do tradičních míst trampů, starých bezmála sto let. Únik do imaginární Ameriky se postupně proměňuje v univerzální příběh přátelství, hudby a snů o svobodě.

Festivalu se na pozvání Českého centra ve Varšavě a za podpory Institutu dokumentárního filmu zúčastní tvůrci a žurnalisté, kteří budou diskutovat s publikem:

Jakub Hejna - spolurežisér filmu Zkáza krásou (pol. Zgubne piękno) 

Tomáš Bojar - spolurežisér filmu FC Roma 

Petra Nesvačilová - režisérka filmu Zákon Helena (pol. Prawo Helena).

Teresa Drozda - novinářka rozhlasu RDC ve Varšavě

Více informací: http://warsaw.czechcentres.cz/ | http://kinomuranow.pl/ | www.dokweb.net

www.czechcentres.cz 

Česká centra

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech.  V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Z toho více 600 uskutečněných akcí patří do kategorie MÓDA/DESIGN. Od července 2016 je generálním ředitelem Jan Závěšický.

Podle analýzy Economic Impact přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

Kontakt pro novináře: 

Oddělení marketingu a strategické komunikace  

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; 

komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251. 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: