Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Sestry Scerankovy představí svou tvorbu v londýnské Pump House Gallery

Česká centra, 6. dubna 2017

Londýnská galerie současného umění Pump House Gallery vystaví na tři měsíce díla Pavly a Lucie Scerankových. Výstavu nazvanou Povrchové napětí iniciovalo České centrum Londýn ve spolupráci s britskou kurátorkou Lily Hall. Umělecká prezentace kritiky oceňované tvorby Scerankových, které byly obě v minulosti nominovány na cenu Jindřicha Chalupeckého, se v této míře a rozsahu představuje britskému publiku poprvé a zahrne novou i původní tvorbu z oblasti sochařství, fotografie a videa. Dílo slovenských umělkyň, které žijí a působí v Praze, mohou návštěvníci zhlédnout od 12. 4. do 11. 6. 2017 v Pump House Gallery umístěné uprostřed krásného Battersea Parku, pro nějž umělkyně vytvořily venkovní sochařskou instalaci v jedné z fontán.

POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

Pump House Gallery vystaví jak existující tak speciálně pro galerii vytvořenou novou tvorbu Pavly a Lucie Scerankových. Jedná se o vůbec první společnou výstavu dvou umělkyň-sester v zahraničí a zároveň první větší retrospektivní prezentaci každé z nich v kontextu zavedené londýnské galerie. Ambiciózní projekt zahrnuje fotografie, sochy, videa a objekty reflektující různorodé výtvarné, materiální a konceptuální reference, o které se opírá tvorba obou umělkyň. Lucia Sceranková představí novou fotografickou sérii, v níž stále větší roli hraje práce s prostorem a řečí materiálu. Výjimečně vystaví i dvě fotografie, které jsou digitálně upravené. Pavla Sceranková vytvoří nové sochařské dílo inspirované charakterem galerie a vystaví i výběr starší tvorby a kolekci jejích oceňovaných video-performancí. Kurátorka Lily Hall se v rámci konceptu výstavy kromě zjevné společné poetiky v díle umělkyň zaměřovala i na odlišnosti a napětí. Napětí mezi jejich tvorbou; fyzické napětí ukrývající se v jednotlivých dílech a napětí mezi výstavou a jejími návštěvníky, kteří jsou přímo či nepřímo vyzváni k interakci a aktivnímu zapojení.

Výstava potrvá tři měsíce a díla budou umístěna ve všech třech patrech památkově chráněného objektu Pump House Gallery. Využit bude i veřejný prostor populárního Battersea Parku, uprostřed kterého se galerie nachází. Zde bude v jedné z fontán umístěna kinetická instalace od Pavly a Lucie Scerankových inspirovaná tvorbou britského modernistického architekta Edwarda Millse.

TEREZA PORYBNÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA LONDÝN:

Tvorbu Pavly i Lucie sleduji a obdivuji již dlouho. Nápad realizovat jejich společnou výstavu vznikl vlastně náhodou během jednoho rozhovoru v naší londýnské kanceláři. Mám velkou radost, že se po několika letech díky spolupráci řady partnerů skutečně podaří díla dvou skvělých umělkyň představit širokému veřejnému i odbornému britskému publiku. Londýn je pro rozvoj současného umění zcela zásadním místem v evropském i světovém kontextu. Tato unikátní výstava si proto kromě uvedení obou umělkyň na londýnskou scénu klade za cíl i posílení povědomí o současné české výtvarné scéně u uměleckých kritiků a galeristů.“

SESTERSKÁ DVOJICE 

Pavla a Lucie, absolventky pražské Akademie výtvarného umění, obě nominované na Cenu Jindřicha Chalupeckého, ve své tvorbě zkoumají vztah mezi prostorem a lidským vnímáním. Pavliny sochařské objekty a video instalace se vyznačují především minimalismem, jemným humorem a citlivým vztahem ke svému okolí. Její díla si s diváky trochu pohrávají a autorka skrze ně mimo jiné zkoumá hranice mezi vnímáním a skutečností. Lucie vytváří fotografické a sochařské instalace, které často vychází z jejího bezprostředního okolí.

LUCIA SCERANKOVÁ:

„Pracuji s fotografickým obrazem, možnostmi jeho výpovědi a rezonance v post-internetové době, v níž se fotografem-zaznamenavatelem stává každý. Klíčovou je pro mne práce s 3D prostorem v rámci fotografie. Přitahuje mne výzkum tohoto aktivního fyzického přístupu k fotografii, nakládání s řečí materiálu, sochařská práce s obrazem...“

Výstava se koná za podpory The Elephant Trust, Ministerstva kultury České republiky, TECHO, Velvyslanectví Slovenské republiky v Londýně, Drdova Gallery a galerie ZAHORIAN & VAN ESPEN.

…………………………………………………………………………………………………………………..

PAVLA SCERANKOVÁ  (*1980) 
Pavla se narodila ve slovenských Košicích, aktuálně žije a tvoří v Praze. Studovala na pražské Akademii výtvarného umění, kde získala v roce 2011 doktorát. Rok strávila studiem s Tonym Craggem v Berlíně v rámci postgraduálního stipendia od DAAD. Od roku 2015 vede společně s Dušanem Záhoranským Ateliér intermediální tvorby na Akademii výtvarných umění. Již dvakrát byla nominována na hlavní české ocenění pro mladé umělce - Cenu Jindřicha Chalupeckého (2007 a 2015). Získala cenu Václava Chada na Zlínském salonu mladých v roce 2009 a cenu Cyprian na bienále v Trnavě roce 2007.

Pravidelně svou práci představuje v samostatných výstavách v prestižních galeriích v České republice a na Slovensku. Byla například zastoupena na mezinárodních skupinových výstavách Model (Rudolfinum, Praha, 2015), Europe Europe  (Astrup Fearnley Museum v Oslo, 2014) kurátorované Gunnarem Kvaranem a Hansem Ulrich Olbristem nebo 9. ročníku Bienále fotografie a výtvarného umění v Liège. Mezi vybrané sólové výstavy patří například Veritas v Drdova Gallery (Praha, 2015), Konstelace v Moravské galerii (Brno, 2014), Žena na Měsíci v Galerii hlavního města Prahy (Praha, 2013).

Její díla lze nalézt ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Slovenské národní galerie v Bratislavě a v mnoha soukromých evropských sbírkách. Pavla má také mnoho zkušeností s architektonickým řešením dětských hřišť a často navrhuje řešení veřejných prostor.

Zastupuje ji Drdova Gallery v Praze.

www.drdovagallery.com  www.scerankova.wz.cz  

LUCIA  SCERANKOVÁ  (* 1985)

Lucia se narodila v Košicích na Slovensku, žije a pracuje v Praze a v Londýně. Studovala na bratislavské VŠVU a pražské AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla. V roce 2014 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. V roce 2016 vystavovala spolu s Klárou Hosnedlovou v pražské galerii Hunt Kastner, pro niž vytvořila i svoji první autorskou knihu. Absolvovala stáž na School of Arts and Cultures v Newcastlu a rezidenci v Cité Internationale des Arts v Paříži. Byla nominována na několik významných cen pro mladé umělce – vedle Start Point Prize 2011 a Ceny Václava Chada 2012 a 2015 (v rámci VI. a VII. Zlínského salonu mladých) i na českou uměleckou cenu Osobnost roku 2013.

Pravidelně vystavuje samostatně i na skupinových výstavách zejména v Čechách a na Slovensku: sólo výstava v Zahorian & Van Espen gallery (Bratislava, 2016), Hrana je hladina s Katarinou  Hruskovou v galerii OFF/Format (Brno, 2015), Staré světlo v oddělení galaxií, Fait Gallery (Brno, 2014),  Slunce ve vitríně, Fotograf Gallery (Praha, 2013). V zahraničí byla v posledních letech její tvorba představena například v Liège (9. ročník Mezinárodního bienále fotografie a výtvarného umění, 2014), v Londýně (Rural, Red gallery, 2013), Athénách (Romantic Apprehensions, Gallery metamatic:taf, 2013) nebo Paříži (Open Studio, Cité Internationale des Arts, 2012).

Zastupuje ji galerie Zahorian & Van Espen Gallery v Bratislavě a v Praze.

www.zahoriangallery.com   www.luciascerankova.com

PUMP HOUSE GALLERY 

Londýnská Pump House Gallery, zaměřující se na současné světové umění, je na britské umělecké scéně známá především pro svůj inovativní přístup k propojení galerijního interiéru s exteriérem Battersea Parku. V roce 2016 zde mimojiné vystavoval i český konceptuální umělec Jiří Kovanda. Pump House Gallery je výjimečná svým skvělým a odvážným programem, díky němuž si získává stále větší respekt i mimo Londýn. Zároveň svou přívětivou podobou, doprovodným programem pro rodiny i blízkostí parku láká publikum, které běžně současné umění nevyhledává.

http://pumphousegallery.org.uk/

 


 

Česká centra  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech.  V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Z toho více než 300 uskutečněných akcí patří do kategorie VÝTVARNÉ UMĚNÍ. Od července 2016 je generálním ředitelem Jan Závěšický.

Podle analýzy Economic Impact přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

http://czechcentres.cz/

Kontakt pro novináře:  

Oddělení marketingu a strategické komunikace  

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz;

komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: