Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Don’t Worry Boy: Výstava v helsinském art centru Forum Box představuje díla současných českých umělců

Tisková zpráva – Česká centra, ústředí, 11. 7. 2017

 

7. 7. – 30. 7. 2017,
ForumBOX, Helsinky

 

Výstavní projekt uspořádaný ve spolupráci Společnosti Jindřicha Chalupeckého a Českého centra Stockholm představuje díla více než deseti současných českých umělců: Zbyňka Baladrána, Veroniky Bromové, Jakuba Hoška, Radima Labudy, Richarda Loskota, Lucie Scerankové, Pavly Scerankové, Marka Thera a Jiřího Thýna, a umělecké skupiny Rafani. Kurátorský výběr Kariny Kottové počítá s představením etablovaných, ale i začínajících umělců, kteří pracují s širokou škálou výrazových prostředků. Výstava se koná v nezávislém uměleckém centru Forum Box Helsinky.

Na přelomu roku 2015/2016 se v Galerii Českých center v Rytířské ulici představili finští umělci napojení na umělecké sdružení Forum Box. Výstava vznikla jako reciproční projekt a díky spolupráci Českých center a Společnosti Jindřicha Chalupeckého se v letošním roce prezentují vybraní čeští umělci ve Finsku. Souborná výstava tvorby deseti českých umělců nese název Don´t Worry, Boy a v prostorách galerie Forum Box je k vidění do 30. 7. 2017.

HELENA STIESSOVÁ, POVĚŘENÁ ŘÍZENÍM ČESKÉHO CENTRA STOCKHOLM:

„Finské umělecké sdružení Forum Box bylo založeno na podnět sochaře Kaina Tappera v roce 1996 a jeho cílem je stát se prostorem, který je otevřený všem formám uměleckého vyjádření. Máme radost, že se tu může prezentovat skvělý výběr aktuálních českých umělců, kteří se ve svých dílech dotýkají aktuálních otázek.“

EMOCE VYVOLANÉ NEJISTÝMI ŽIVOTNÍMI PODMÍNKAMI

Podle kurátorky Kariny Kottové, ředitelky Společnosti Jindřicha Chalupeckého, je společným jmenovatelem vystavených děl strach a další emoce vyvolané nejistými životními podmínkami v době překrývajících se politických, humanitárních a ekonomických krizí. Kottovou dlouhodobě zajímá feministická perspektiva, ale tady je otočená trochu naruby. Jde o maskulinní pohled na věc, kdy je strach z cizího, jiného (což je obvykle spíše projekcí vlastních nejistot) maskován za typicky západní, neurvalý konzumní a kapitalistický způsob života, bez velkých ohledů na následky. Není to samozřejmě pouze mužská záležitost, týká se obou pohlaví, ale je to mužský princip. Proto se výstava trochu ironicky jmenuje Don't Worry Boy.

TVORBA VÍCE NEŽ DESÍTKY LAUREÁTŮ A FINALISTŮ CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO

Na výstavě Don’t Worry Boy představuje svá díla devět umělců a jedna umělecká skupina. Byli vybráni z více než osmdesátky autorů, kteří byli od roku 1990 až po současnost finalisty či laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého. Někteří vystavují své stávající práce, jiní pro výstavu vytvořili nová díla. Například v instalaci Lucie Scerankové dvojice soch z písku – v prvním případě v prostorovém řešení a podruhé na černobílé fotografii – vypodobňuje tradiční symboly evropských a západních hodnot: obelisk a vítězný oblouk, které se symbolicky vzhledem k použitému materiálu jeví jako nanejvýš křehké, nebo dokonce rozpadající se. 

Od skupiny Rafani bylo pro instalaci vybráno loňské video Balance of the New, jehož hlavní motiv se stal vizuálem celé výstavy – mladý muž, který prochází zdevastovanou krajinou a rapuje poetický, až surrealistický text připomínající volební kampaň či jinou agitaci. Rafani pro výstavu současně připravili velkoformátovou „oponu“, která je s videem spojena velkorysou site-specific instalací.

Richard Loskot, jeden z letošních finalistů Ceny, se pro svou novou intermediální instalaci inspiroval citací americké bioložky, historičky a feministky Donny Haraway, která zní: „Obloha ještě nespadla – zatím“. V úvodu výstavy představuje velkoformátový tisk nebe, spojený se zvukovou instalací a interaktivním prvkem zapojujícím postavu diváka do celé scény. Dílo je inspirované motivem nebe na zemi a stejnojmennou kanonickou písní vzniklou na půdě Osvobozeného divadla.

Vystavující umělci: Zbyněk Baladrán, Veronika Bromová, Jakub Hošek, Radim Labuda, Richard Loskot, Rafani, Lucia Sceranková, Pavla Sceranková, Mark Ther, Jiří Thýn.

Kurátorka: Karina Kottová

Asistující kurátorka: Tereza Jindrová

Produkce: Barbora Ciprová

Místo konání: Galerie Forum Box, Ruoholahdenranta 3a, Helsinky

Termín: 7. 7. 2017 – 30. 7. 2017

Fotografie z vernisáže:

  

 


 

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Od dubna 2017 je pověřena řízením Českých center Monika Koblerová.

Podle analýzy Ekonomic Impact v roce 2015 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

 

Kontakt pro novináře:

Oddělení strategie a marketingové komunikace:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz;
komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.  

 


 

Tisková zpráva ke stažení zde:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: