Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

ČEŠI TANČÍ SVĚTEM

Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 16. 10. 2017

 

 

O český tanec je ve světě zájem. Oblibě se těší nejen klasika, ale i současné taneční umění. Díky aktivitám Českých center se každoročně uskuteční bezmála 200 událostí z oblasti taneční a scénická umění, včetně kurátorských cest zahraničních odborníků do České republiky. V těchto dnech probíhá v Madridu slavný festival Danza_mos s českou účastí VerTeDance. Italský festival Gender Bender a izraelský Jerusalem Dance Week přivítá z Česka soubor DOT 504. Zajištění české účasti na uvedených světových scénách je výsledkem úspěšných kurátorských cest Českých center.

VerTeDance na danza_mos 2017 (19. 10. 2017) 

Vystoupení tanečního souboru VerTeDance s představením Korekce, režírované Jiřím Havelkou a doprovázené hudbou skupiny Clarinet Factory mohou španělští diváci vidět podruhé a naposledy během třetího ročníku Mezinárodního festivalu tance Danza_MOS 2017 v Madridu (28. 9. – 21. 10. 2017) v Divadle Conde Duque ve čtvrtek 19. října 2017.  Uskupení VerTeDance se již dokázalo prosadit na zahraničních tanečních scénách, přičemž nyní buduje své renomé také u Španělů. České centrum Madrid v minulosti úspěšně spolupracovalo s choreografem Gastonem Corem, který v Barceloně představil například Spitfire Company. VerTeDance viděl na prestižním festivalu v Düsseldorfu. Letos se Stanislav Škoda, ředitel Českého centra Madrid,  rozhodl  nabídnout „Korekci“ kulturnímu centru Conde Duque v Madridu. Výsledkem byla hned dvě vystoupení VerTeDance v rámci tohoto festivalu. Zajištění české účasti organizuje divadlo Conde Duque ve spolupráci s Českým centrem Madrid  a Ministerstvem kultury České republiky.

STANISLAV ŠKODA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA MADRID:
„Z mého pohledu je představení Korekce skupiny VerTeDance jedním z vrcholů kulturní sezóny Českého centra Madrid i celé madridské taneční scény, přičemž skvěle zapadá do konceptu dlouhodobé propagace českého tance i fyzického divadla skrze silná a svébytná umělecká díla. V nedávné minulosti jsme spolupracovali také se soubory Nanohach, Spitfire Company a řadou dalších českých souborů. 

Další vystoupení VerTeDance jsou plánována na leden příštího roku v Německu, a to ve spolupráci s Českým centrem Berlín.

 

DOT 504 V BOLONI A JERUZALÉMĚ ( 4., 5. 11. 2017) 

Český taneční soubor DOT504 uvede letos v listopadu na interdisciplinárním mezinárodním festivalu Gender Bender v Bologni nejnovější představení You Are Not the One Who Shall Live Long.

RADKA NEUMANNOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA MILÁN:
Vystoupení DOT504 na festivalu Gender Bender je výsledkem kurátorské cesty uměleckého ředitele festivalu do Prahy, kde měl možnost se seznámit s aktuální českou tvorbou. Je to pro nás potvrzení, že tento způsob práce s hlavními uměleckými stakeholdery v Itálii přináší výsledky ve formě prezentace českých tanečních souborů na hlavních festivalech.“ 

 

JERUSALEM DANCE WEEK  (2. – 8. 12. 2017)
S dalším představením, tentokráte tanečním dílem uznávaných evropských choreografů Jozefa Fručka a Lindy Kapetaney Collective Loss of Memory, který v loňském roce získal na České taneční platformě prestižní ocenění Taneční inscenace roku 2015 a také Cenu diváka se DOT 504 představí na festivalu Jerusalem Dance Week.

LUKÁŠ PŘIBYL, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA TEL AVIV:
Uvedení v Jeruzalémě je výsledkem dlouholeté spolupráce Českého centra Tel Aviv s tanečním centrem Machol Shalem Dance House.”

Umělecká ředitelka centra si představení vybrala na České taneční platformě v roce 2016, které se účastnila v rámci kurátorské cesty zorganizované Českým centrem Tel Aviv do České republiky.

 

SIDANCE V SOULU (10. 9. – 29. 10.)
Na letošním ročníku Mezinárodního tanečního festivalu v Soulu (SIDance) se představuje choreografie Věry Ondrašíkové Guide. Pozvání Guide je výsledkem kurátorské cesty uměleckého ředitele festivalu Lee Jong-Ho I Čong-ho na Českou taneční platformu v minulém roce, podpořenou Českým centrem Soul.

MICHAELA LEE, ŘEDITELKA ČESKÉHO CETRA SOUL:
„Představení bylo zařazeno do výběru 20 nejlepších děl respektované evropské taneční plaformy AEROWAVES pro rok 2017 (Aerowaves Twenty17), kam bylo vybráno z téměř 600 přihlášených,“

 Vedle SIDance se v těchto dnech připravuje česká účast na veletrhu scénickým umění v Jižní Koreji/ PAMS. Hlavním organizátorem české účasti je Institut umění – Divadelní ústav. České centrum Soul se ujalo role koordinátora české účasti v místě.

 

 


 

ČESKÁ CENTRA 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Z toho více než 195 událostí spadá do kategorie TANEC/SCÉNICKÁ UMĚNÍ.  Od dubna 2017 je pověřena řízením Českých center Monika Koblerová.

Podle analýzy Economic Impact v roce 2016 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 4,12 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 5,12 Kč pro propagaci země.

www.czechcentres.cz

 

Kontakt pro novináře:

Oddělení strategie a marketingové komunikace:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center
E: jungwirthova@czech.czkomunikace@czech.cz
M: 725 890 030; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 


 

Tisková zpráva ke stažení zde:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: