Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Lichožrouti dobývají Polsko: Galina Miklínová hostem festivalu Kino děti

Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 20. 10. 2017

Kino dětí (pol. Kino Dzieci) je mezinárodní festival pro mladé diváky, každoročně organizovaný ve Varšavě a Vratislavi. V programu letošní edice, která se konala ve dnech 23. 09. -1. 10. 2017, byla poprvé v historii festivalu zvláštní česká sekce, organizovaná ve spolupráci s České centrum Varšava. Hlavním českým hostem festivalu ve Varšavě i Vratislavi byla ilustrátorka a režisérka Galina Miklínová.

Festival připravuje každý rok sdružení Nowe Horyzonty, spojené s nezávislým distributorem Gutek Film. Ve Varšavě se festival koná v kině Muranów, ve Vratislavi v kině Nowe Horyzonty.

TAŤJANA LANGÁŠKOVÁ, ČESKÉ CENTRUM VARŠAVA:  
„Kino pro děti je v Polsku pořád trochu opomíjené. Domácí produkce pro mladé diváky je velmi skromná, za posledních 5 let v Polsku vznikly pouze dva celovečerní filmy pro děti. Česká republika se v tomto kontextu jeví jako zaslíbená země, kde má pohádka a  film pro děti a mládež pořád velmi silnou tradici a úroveň.

V české programové sekci byly zastoupeny klasické české animace i moderní hrané filmy. Polské děti měly možnost během festivalu zhlédnout krátké filmy o Patovi a Matovi a Krtečkovi i čtyři celovečerní filmy: Modrý tygr (rež. Petr Oukropec a Bohdan Sláma), Kuky se vrací (rež. Jan Svěrák), Sedmero krkavců (rež. Alice Nellis) a Lichožrouti (rež. Galina Miklínová). Pro varšavské děti připravilo České centrum i speciální lekci češtiny.


„Ponožková dílna“ pro děti, foto: ČC Varšava

 

České filmy pro děti se jen zřídka dostanou do distribuce v Polsku. Letošní rok je výjimečný díky Lichožroutům. Tajemné postavičky, které žijí v lidských domovech a pochutnávají si na našich ponožkách, jsou v Polsku známé díky vratislavskému nakladatelství Afera, které v polštině vydalo všechny 3 díly literární předlohy Pavla Šruta a Galiny Miklínové. Jejich filmová verze patřila mezi nejúspěšnější projekce festivalu, sály byly plné a ne všichni zájemci se dostali dovnitř.

Zájem byl o to větší, že na pozvání Českého centra na letošní festival přijela režisérka filmu Galina Miklínová. Po každé projekci filmu se setkala s diváky, ale také vedla „ponožkovou dílnu“ pro děti a jejich rodiče. Každý malý fanoušek filmu měl k dispozici ponožky, knoflíky a další potřebné materiály a mohl si z nich vyrobit svého vlastního lichožrouta. Ve Varšavě se dílna konala třikrát, ve Vratislavi jednou. Jedna dílna se konala přímo v prostorech ČC Varšava a byla určena dětem z České školy bez hranic.

Českou sekci zhlédlo ve Varšavě a Vratislavi víc než 2000 nadšených diváků. Celá akce měla obrovský ohlas u dětí i jejich rodičů. Ozvěny festivalu jsou plánovány do dalších 20 polských měst ještě v průběhu tohoto roku.

 

Více informací:
http://czechcentres.cz/
http://warsaw.czechcentres.cz/
http://kinodzieci.pl/

 


 

ČESKÁ CENTRA 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech.  V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,8 mil. návštěvníků. Z toho více než 600 událostí spadá do kategorie FILM. Od dubna 2017 je pověřena řízením Českých center Monika Koblerová.

Podle analýzy Ekonomic Impact v roce 2016 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí  dalších 4,12 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 5,12 Kč pro propagaci země.

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:

Oddělení strategie a marketingové komunikace:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center
E: jungwirthova@czech.czkomunikace@czech.cz
M: 725 890 030; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 


 

Tisková zpráva ke stažení zde:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: