Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Výstava současného českého umění v Minsku

Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 5. 10. 2017

Až do 27. října 2017 probíhá v Národním centru současného umění (NCSM) v Minsku výstava současného českého umění. Českou republiku reprezentuje sedm českých umělců. Hlavním organizátorem výstavy je Velvyslanectví ČR v Minsku za podpory Českého centra Kyjev.

 

Několik desítek originálů sedmi českých umělců je od poloviny září až do konce října k vidění v Národním centru současného umění v Minsku. Výběr děl zahrnuje malbu, kresbu, sochu, fotografii, video, počítačovou grafiku. Kurátorka Veronika Psotková se rozhodla pro výběr šestice současných mladých českých umělců. Na výstavě jsou tedy (vedle vlastních sochařských děl Psotkové) zastoupena díla  Ireny Armutidisové (fotografie), Zdeňka Daňka (malba, kresba), Romana Kudláčka (malba, video), Barbory Lungové (malba), Terezy Rullerové (počítačová grafika, video), Dušana Váni (socha).

LUCIE ŘEHOŘÍKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA KYJEV:

„Díla českých autorů budí zaslouženou pozornost.  Výstava je v Minsku hodnocena velmi pozitivně po obsahové stránce, a to zejména v řadách odborné veřejnosti z uměleckých vysokých škol a médií. Součástí doprovodného programu jsou projekce dokumentárních filmů o českých umělcích. Zájem o české výtvarné umění je značný. Reportáž o výstavě se objevila v celostátní  TV Belsat, TV Belarus 3 a dále na rozhlasové stanici Kultura Běloruského státního rozhlasu.“

Čeští umělci se v prostorách Národního centra současného umění setkali s desítkami studentů minské umělecko-technické vysoké školy a přiblížili jim vlastní tvorbu.

 

………………

 

Národní centrum současného umění v Minsku
14. 9. – 27. 10. 2017

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v Běloruské republice Milana Ekerta a ředitelky NCSM Natálie Šarangovičové.

http://ncsm.by/calendar/vystavka-sovremennogo-iskusstva-chehii-v-minske

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ČESKÁ CENTRA 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Z toho více než 300 300  událostí spadá do kategorie VÝTVARNÉ UMĚNÍ. Od dubna 2017 je pověřena řízením Českých center Monika Koblerová.

Podle analýzy Economic Impact v roce 2016 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 4,12 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 5,12 Kč pro propagaci země.

Kontakt pro novináře:

Oddělení strategie a marketingové komunikace:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center
E: jungwirthova@czech.czkomunikace@czech.cz
M: 725 890 030; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 


 

Tisková zpráva ke stažení zde:


 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: