Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Smart solutions: Sci-fi nebo realita?

Tisková zpráva, 6. listopadu 2017, Česká centra – ústředí

V pondělí 6. 11. 2017 začíná festival „Týden vědy a techniky AV ČR“ (TVT).  Česká centra se do festivalové přehlídky  zapojují prostřednictvím partnerství s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR, klastrem Nanoprogress, Technickou univerzitou v Liberci, Západočeskou univerzitou v Plzni a Incinity, s.r.o. V Galerii Českých center se koná světová premiéra Smart Nano – Smart City Concept. S novým konceptem přichází Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Jedná se o systémově pojatý marketing a popularizační aktivitu pro oblast nanotechnologií. Kromě interaktivních ukázek z oblasti „nano“, ukázku výroby nanovlákenných materiálů nevyjímaje, si návštěvníci Rytířské otestují také  „chytré lavičky“ nebo integrační platformu Invipo pro chytrá města.

Je Česko světovou velmocí v oblasti „nano“? Je praktické využití nanotechnologií sci-fi nebo realita? Jaký je užitek nových technologií pro běžnou domácnost? Jaký další potenciál skýtají progresivní nanotechnologie? Tyto a řadu dalších otázek klade (a současně na ně odpovídá) nová, interaktivní přehlídka konaná v Galerii Českých center v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.  Do pozoruhodného maratonu „schůzek s vědou a technikou“ se totiž Česká centra zapojují více než „hmatatelně“. Ve spolupráci s Asociací nanotechnologického průmyslu a klastrem Nanoprogress se rozhodla připravit netradiční výstavu, kterou si návštěvníci mohou ve dnech 6. – 10. 11. 2017 otestovat doslova „na vlastní kůži“. Vůbec poprvé se zde totiž představuje Smart Nano - Smart City Concept vyvinutý Asociací nanotechnologického průmyslu.

SMART SOLUTIONS
Koncept výstavy počítá s uvedením tří tematických oblastí:

Nanotechnologie tematicky obsáhne oblast životního stylu a prostředí. Do této kategorie spadá čistý vzduch ve městech i v interiérech budov, čistá voda, protiroztočové lůžkoviny s nanovláknem, funkční materiály a oblečení s nanostříbrem, vysokoúčinné a snadno prodyšné roušky, revoluční vysokokapacitní a bezpečné baterie s nižší ekonomickou náročností výroby a další zajímavé aplikace. 

Digitalizace moderních měst je společné téma pro tři české firmy, které v tureckém Izmiru úspěšně realizovaly „Smart City projekt“. Ten využívá integrační platformu Invipo. Díky propojení všech technologií je k dispozici unikátní portál pro občany, mobilní aplikace (iOS a Android) a v neposlední řadě komplexní operátorské pracoviště, kde jsou na jednom místě všechny důležité informace o městě.

Chytré lavičky poprvé veřejnosti představili studenti Západočeské univerzity v Plzni v létě 2017. Na funkčních prototypech předvedli některá chytrá řešení, například vyhřívání, USB připojení nebo ochranu sedáku před deštěm.

Pro odborníky jsou na čtvrtek 9. 11. 2017 od 14:30 nachystány dvě přednášky na téma chytrých řešení:
Český příspěvek ke konceptu Smart City - Smart Nano aneb chytrá města a nanotechnologie. Přednášku povede Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Budování Smart City - poučení z digitalizace moderních měst. Tuto část zajišťuje Libor Kašparovský, zástupce společnosti Incinity, s.r.o., která vyvinula integrační systém Invipo.

HISTORICKÝ OKAMŽIK 2016: POPULARIZACE „NANO“ V SÍTI ČESKÝCH CENTER
První významný počin Českých center v oblasti nanotechnologií představovala prezentace v madridském   institutu IMDEA. Díky iniciativě Stanislava Škody, ředitele Českého centra Madrid se podařilo realizovat setkání otevírající možnost  spolupráce v oblastech nanotechnologického výzkumu mezi ČR a španělskými partnery.  V listopadu loňského roku představili Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, a Luboš Komárek, manažer klastru Nanoprogress, v areálu Madridské autonomní univerzity v Cantoblanco nejnovější projekty řady výzkumných a podnikatelských subjektů, jejichž aktivity zastřešují v rámci „Asociace“ a „Klastru“.

Stanislav Škoda, ředitel Českého centra Madrid již v roce 2016 prohlásil, že nezůstane jen u samotné prezentace. Podle Škody byl jasný zájem ze strany španělských partnerů impulsem k tomu, aby České centrum Madrid iniciovalo návazné aktivity v koordinaci s Velvyslanectvím České republiky ve Španělsku  a se zástupcem kanceláře CzechTrade. Od roku 2016 již proběhla jednání o české účasti na veletrhu  Smagua v Zaragoze (vodohospodářské technologie), kterého se zúčastnili v březnu 2017 Luboš Komárek (Nanoprogress) a Michal Carvan (Výzkumný technologický institut). V listopadu pořádá České centrum Madrid ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Portugalsku prezentaci českých nanoprojektů za účasti Jiřího Kůse a Luboše Komárka na univerzitách v Lisabonu a dále v Aveiru.    

STANISLAV ŠKODA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA MADRID:
Na první aktivitu z roku 2016 navázala v letošním roce konference s prvky „českého dne“ na téma Energetického výzkumu v Institutu IMDEA v Móstoles, kterou jsme pořádali společně se španělskými partnery a s Velvyslanectvím ČR ve Španělsku.“ 

MIROSLAV CHOMÁT, ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, V.V.I:
Akce konaná v roce 2017 již pro nás měla první konkrétní výsledek – spolu s IMDEA Energía a dalšími dvěma výzkumnými organizacemi z Japonska a Turecka jsme podali přihlášku výzkumného projektu do programu EIG CONCERT EU-Japan v oblasti využití sluneční energie. Naši účast v tomto projektu jsme začali domlouvat právě při příležitosti Českého dne.“ 

ČESKÁ CENTRA V OBLASTI “NANO“:
Pro Česká centra nepředstavuje dané téma novinku. Geneze spolupráce s odborníky v dané oblasti spadá do roku 2014. Díky iniciativě Jana Špundy, projektového koordinátora Českých center pro VaVaI, vznikla ve spolupráci SCI-LINE s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v roce 2014 výstava s názvem „Nanormální svět.cz“. Velkoformátové fotografie zachycující pohledy do  „světa oku skrytého“ byla prezentována jako příspěvek české vědy a výzkumu k možnostem využití v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů.  Kromě několika prezentací v České republice byla expozice k vidění prostřednictvím Českého centra Bratislava také  na Slovensku.  

JAN ŠPUNDA, PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR ČESKÝCH CENTER PRO OBLAST VaVaI:
„Výstava umožnila návštěvníkům vhled do obtížně pozorovatelného prostředí nanostruktur zprostředkované elektronovou mikroskopií. Autoři představili nanosvět dvou rozdílných forem, přirozené a umělé. Je třeba připomenout český přínos světové elektronové mikroskopii. V tomto segmentu patří Česká republika díky nedávno zesnulému prof. Arminu Delongovi k absolutní světové špičce.“

Zatímco v době vzniku výstavy Nanormální svět.cz (2014) bylo k dispozici relativně málo hmatatelných výsledků, resp. výrobků, na bázi nanotechnologií, dnes se naopak zdá být množství reálných aplikací využitelných pro běžnou veřejnost těžko uchopitelné. Proto je důležité rozvíjet nově představený Smart Nano - Smart City Concept a seznamovat domácí i zahraniční veřejnost se špičkovými výsledky české VaVaI. Pro Česká centra představuje participace na obdobných popularizačních aktivitách možnost využívání rozmanitých forem spolupráce, které se daří navazovat díky osobnímu nasazení a iniciativě jednotlivých ředitelů center v daných oblastech. Ročně realizují Česká centra desítky takovýchto programů napříč sítí.
ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech.  V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků.

Od dubna 2017 je pověřena řízením Českých center Monika Koblerová. Podle analýzy Ekonomic Impact v roce 2016 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí  dalších 4,12 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 5,12 Kč pro propagaci země.

 

www. czechcentres.cz

 

Kontakt pro novináře:
Oddělení  strategie a marketingové komunikace:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center; M: 725 890 030,
E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251 

Tisková zpráva ke stažení zde:

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: