Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká centra v „osmičkovém roce“ zahajují výstavou CzechImage

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 24. ledna 2018

Česká centra se letos zaměří na posilování image České republiky prostřednictvím projektů k oslavám výročí naší země. V této souvislosti se uskuteční v průběhu roku rozsáhlá série akcí. Hlavní programovou událost představují projekty organizované Českými centry s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.  Téma „výročí“ je rozděleno do pěti tematických linií, které zahrnují klíčové etapy soudobých dějin. Tato pětice sestává z více než deseti konkrétních literárních, filmových nebo výtvarných projektů. Jednu z těchto událostí představuje výstava CzechImage, která vznikla ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. V Galerii Českých center je k vidění od 25. ledna 2018 do 15. března 2018.


PROGRAMOVÁ LINIE ČESKÝCH CENTER CÍLÍ NA VÝROČÍ

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

CZECH IMAGE V GALERII ČESKÝCH CENTER  
(25. 1. 2018 – 15. 3. 2018, Galerie Českých center)

Ačkoli se jedná o aktivity určené převážně pro zahraničí, český návštěvník nebude opomíjen. Projekt CzechImage startuje výstavou tvorby studentů Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Ti zpracovali svůj pohled na českou historii, identitu a vnímání Česka mladou generací. Expozice představuje plakáty 38 studentů. Každý z autorů vizuálně ztvárnil odpovědi na otázku: „Jak vidíme sami sebe, jak nás vidí cizinci? Na co jsme hrdí, co nás charakterizuje?“ V rámci doprovodného programu budou probíhat diskuze a přednášky o české identitě.

MONIKA KOBLEROVÁ, POVĚŘENÁ ŘÍZENÍM ČESKÝCH CENTER:
Cílem projektu CzechImage, který iniciovala Česká centra v rámci široké řady akcí pořádaných při příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky je získat pohled mladé generace na současnou image naší země. Úvodem do celoročního projektu je právě výstava tvorby studentů designu a umění ze Západočeské univerzity v Plzni. Prostřednictvím našich center oslovujeme také zahraniční studenty, aby se do projektu zapojili a přinesli svůj pohled na Českou republiku zvenčí.

Podle Moniky Koblerové představuje téma CzechImage 2018 pomyslné  zahájení dialogu o pohledu mladé generace na současnou „značku“ Česka. Následovat budou atraktivní komunikační formáty: konference, panelové diskuse, think-tanks, ankety, kulaté stoly, rozhovory se zajímavými osobnostmi, přednášky, besedy a soutěže v zahraničí i doma.

 

OBSAHY TEMATICKÝCH OKRUHŮ

Vedle CzechImage čekají  zahraniční návštěvníky další části programové řady: Československá státnost zasazuje důležité momenty samostatného Československého státu do kontextu historie 20. století. Přitom neopomíná využívat i hravých, atraktivních forem prostřednictvím výstavy dobových dětských hraček. Organizátoři očekávají, že právě výstava Mini Wonders včera a dnes se zařadí k nejžádanějším, a to i díky tomu, že cílí na malého diváka. Český design získává ve světě stále větší zvuk.  Století českého designu v českých zemích podle očekávání patří k dalším „tahákům“ projektu.

Pražské jaro / 1968 přiblíží  politický kontext uvolnění v Československu v 60. letech a následnou okupaci sovětskými vojsky,  soustředí se však i na pestrost kulturního života v době tohoto společenského jara. Pražské jaro a panelová výstava  Jan Palach pokryje historické souvislosti, které předcházely roku 1968. Výstava Český  design mezi lety 1958 – 1968 patří k zlatému fondu nabídky, neboť v  „bruselském stylu“  ukáže na československý design doby, filmy ilustrují, jak se s komunismem a jeho táním vyrovnávala společnost a filmaři. Výstava o divadelních hrách Václava Havla přiblíží význam tohoto českého dramatika pro světovou divadelní scénu.  

Dědictví českého jazyka a literatury zohledňuje stávající  aktivity celé  sítě Českých center  jako je například mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth akcentující českou prózu.Předkládá nové možnosti k propagaci a prezentaci české literatury a jazyka prostřednictvím výstav tematizujících historii českého komiksu, knižní kulturu a typografii optikou soutěže Nejkrásnější česká kniha roku, či výběr současné ilustrace dětské knihy. Nedílnou součástí je doplňkové pásmo filmů.

Czech Innovation Expo je další, nově připravovaný prezentační projekt zařazený do oficiálního programu k oslavám 100. výročí. Využívá  nejnovějších technologií virtuální a rozšířené reality k prezentování úspěchů české vědy, výzkumu a inovací. Projekt sestává ze tří  základních pilířů tvořených rodokmeny českých vědců, inovátorů, průmyslníků a značek, interaktivní vícevrstvou inovační mapou České republiky a prezentací inovativních produktů.

Nad rámec projektů k oslavám pak Česká centra v zahraničí připravují navíc i samostatné programy přímo ve městech jejich působení, nezřídka však ale také mimo tato města, v regionech a vzdálenějších oblastech. Ročně je organizováno  více než 2 300 událostí propagujících naši zemi ve světě.

 

Informace o výstavě:

CZECH IMAGE

Organizátor: Česká centra
Partner: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara/ Západočeská univerzita v Plzni

Místo konání:
Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
25. 1. 2018 – 15. 3. 2018

Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 11.00–18.00
Sobota: 11.00–17.00 

 

PŘEHLED TEMATICKÝCH OKRUHŮ 

1/ Československá státnost

2/ Pražské jaro

3/ Dědictví českého jazyka a literatury

4/ Czech Innovation Expo

5/ CzechImage

 

1/ ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNOST / 1918

2/ PRAŽSKÉ JARO / 1968

3/ DĚDICTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Soubor projektů k reflexi a na oslavu vzniku samostatné ČSR, československé společnosti a kultury 60. let v rámci celosvětového reformního hnutí a připomenutí významu českého jazyka a literatury v mezinárodním kontextu. Jednotlivé tematické linie se doplňují a jsou složeny z několika samostatných aktivit realizovaných s významnými odbornými a oborovými partnery.

Výběr výstavních projektů:

 • 1918 | Československá státnost
 • 100 let českého designu
 • Mini Wonders/ Česká hračka
 • 1968 | Pražské jaro
 • Václav Havel – občan a dramatik
 • Jan Palach
 • 12 světů – Ilustrátoři současné české knihy pro děti
 • Mezitím na jiném místě - Století českého komiksu
 • Nejkrásnější česká kniha roku
 • Překladatelská soutěž Cena Susanny Roth (zaměření na současnou českou prózu)
 • Filmová nabídka připomínající 120 let české a československé kinematografie

4/ Czech Innovation Expo 

Projekt hravou formou s využitím nejnovějších technologií průřezově představí příspěvek svébytného národa ve středu Evropy k vědecko-technickému pokroku ve světě ve stoleté retrospektivě. Současně nastíní potenciál budoucího rozvoje, a to v souladu s koncepcí Vlády ČR: „Národní strategie inteligentní specializace“.

5/ CZECHIMAGE

Projekt otevře veřejnou i odbornou diskusi, jaká je současná značka ČR v reflexi roku 1918? Výstavy studentů grafických škol v ČR a v zahraničí na téma CzechImage 2018, otevření dialogu a pohledu mladé generace na současný brand ČR.

 

Kurátoři a hlavní partneři

1918 | Československá státnost/ digitální projekt
Národní galerie v Praze, Národní muzeum, Národní knihovna, PM, Umělecko-průmyslové museum, galerie Langhans, ČTK, Památník národního písemnictví, Národní technické muzeum, Muzeum umění Olomouc.

100 let českého designu
Umělecko-průmyslové museum v Praze
kurátor: Iva Knobloch, Jakub Berdych Karpelis; Josef Tomšej (Qubus design)

Mini Wonders včera a dnes - Česká hračka
kurátor: Tereza Bruthansová

1968, Pražské jaro
Národní galerie v Praze, Národní muzeum,  Národní knihovna, Umělecko-průmyslové museum, galerie Langhans, ČTK, Památník národního písemnictví, Národní technickém muzeum, Muzeum umění Olomouc
kurátor: Lenka Lindaurová

Václav Havel – občan a dramatik
Institut umění – Divadelní ústav
kurátor: Helena Albertová (Institut umění – Divadelní ústav)

Jan Palach
Národní muzeum

12 světů – Ilustrátoři současné české knihy pro děti
Terra Cultura, kurátor: Radim Kopáč

Nejkrásnější česká kniho roku
Památník národního písemnictví

Mezitím na jiném místě – Století českého komiksu
Centrum pro studia komiksu;  Ústav pro českou literaturu AV, v.v.i; Univerzita Palackého v Olomouci
kurátor: Pavel Kořínek, Tomáš Prokůpek

Cena Susanny Roth 2018
ve spolupráci s Českým  literárním centrem, které je zřizováno Moravskou zemskou knihovnou v Brně; oboroví partneři v zahraničí

Filmová nabídka připomínající 120 let české a československé kinematografie
Národní filmový archiv, Česká televize, Krátký film, UPP, Total HelpArt, Negativ
kurátor: Alena Prokopová
ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od dubna 2017 je pověřena řízením Českých center Monika Koblerová.

www. czechcentres.cz

 

Kontakt pro novináře:
Oddělení  strategie a marketingové komunikace:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center; M: 725 890 030,
E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;  T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251 

Tisková zpráva ke stažení zde:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: