Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Rebelové roku 68: Československá Nová vlna zaplaví Itálii

Tisková zpráva, 6. 3. 2018, Česká centra – ústředí

Československá Nová vlna 60. let míří do Itálie. Jedinečná série filmových přehlídek přináší díla českých režisérů, kteří jasně profilovali své názory vůči tehdejšímu politickému režimu a pro jejichž tvorbu je signifikantní volnomyšlenkářství v konfrontaci s totalitním režimem. Děje se tak při příležitosti 50. výročí Pražského jara. Přehlídka začíná v březnu na filmovém festivalu v Bergamu, vrcholí na podzim v Parmě.  K vidění budou snímky věhlasných českých režisérů Jiřího Menzela, Jaromila Jireše, Věry Chytilové, Jana Němce, Jána Kádára a Elmara Klose. Celkem bude promítnuto na 50 českých filmů v sedmi italských městech. Za rozsáhlou přehlídkou stojí České centrum Milán.

 

Dlouhé, často improvizované dialogy, černý až absurdní humor a obsazování neherců, základní charakteristiky tohoto hnutí dodává filmům zvláštní autenticitu s vypovídací hodnotou.  České filmy „nové vlny“ jsou dodnes žádaným artiklem nejen v Čechách, ale i Evropě. Mimořádně hodnocené jsou například v Itálii. Nedávný filmový podzim v Miláně a Janově proběhl ve znamení českého nezávislého filmu a české animace, tedy tématu, jemuž se České centrum Milán věnuje dlouhodobě. Nyní se téma „český film“ do Itálie opět vrací. Velká filmová přehlídka právě pod názvem „Rebelové roku 68´“, má svou italskou premiéru v rámci Bergamo Film Meeting, festivalu s mezinárodní účasti a dlouhou tradicí. V hlavní soutěži zde bude také uveden film Bohdana Slámy Bába z ledu. Současně (rovněž v březnu) odstartuje filmová retrospektiva v dalším italském městě, a to ve Veroně a to pod názvem Nová vlna, filmy Pražského jara. Organizátoři se rozhodli představit 16 českých titulů včetně krátkometrážního filmu Oratorium pro Prahu od Jana Němce. Samostatný večer věnovaný režiséru Janu Němcovi se následně bude konat v Turíně v rámci festivalu Slavika a při příležitosti italského vydání souboru povídek „Nepodávej ruku číšníkovi“. V dubnu se pak přehlídka s názvem Rebelové roku 68  přesouvá do Říma (zde probíhá ve spolupráci s Italským národním filmovým archívem). Následují Benátky, Bologna, Parma. Sérii projekcí završí Hořící keř za účasti režisérky Agnesky Holland v prosinci 2018, kde si připomene blížící se výročí úmrtí Jana Palacha 

RADKA NEUMANNOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA MILÁN:

„Události, které předcházely Pražskému jaru a samotné Pražské jaro, je v Itálii velmi rezonující téma, s ohledem na společenské hnutí, které v tom samém období probíhalo také v Itálii. Od začátku tohoto roku vyšla již řada článků věnovaných Pražskému jaru ve velkých celostátních denících. To je pro nás signál, že přiblížit tyto politické a společenské události i prostřednictvím filmu, který na ně reflektuje, přitáhne pozornost široké italské veřejnosti.“

Velký okruh Itálií je připraven ve spolupráci s řadou místních partnerů, ať již s místními filmovými archívy, filmovými festivaly, a v neposlední řadě s katedrami českého jazyka v na Univerzitách v Neapoli, v Římě a v Benátkách. Rozsáhlý projekt se podařilo realizovat díky efektivní partnerské síti a dlouhodobým kontaktům Českého centra Milán.

 

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.


ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:
Úsek strategie a marketingové komunikace:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center; M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;  T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 


 

Tisková zpráva ke stažení zde:

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: