Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Volá Londýn – Britská premiéra filmu Masaryk

Tisková zpráva ze dne 8. 3. 2018, Česká centra – ústředí

Volá Londýn! Tímto pozdravem se pravidelně hlásil z redakce britské BBC v době 2. sv. války Jan Masaryk, člen exilové vlády v Londýně.  Právě Janu Masarykovi je v den 70. výročí jeho smrti věnována britská premiéra filmu Júlia Ševčíka Masaryk, kterou připravilo České centrum Londýn. Premiéra se uskuteční v rámci projektu Česká historie na plátně: 1918 – 2018 (série filmových projekcí a doprovodných debat) představujícího klíčové události života české společnosti uplynulého století.

BRITSKÁ PREMIÉRA FILMU MASARYK V LONDÝNĚ 10. BŘEZNA 2018
Historické drama Júlia Ševčíka Masaryk, které bylo oceněno 12 Českými lvy, představuje Jana Masaryka, bývalého československého ministra zahraničí a československého velvyslance ve Spojeném království, coby složitého, citlivého muže, který se marně snaží získat podporu Británie proti Hitlerově rozpínavosti. Film, který se odehrává v letech 1937 až 1939 z velké části také v Londýně, zhlédnou diváci v londýnském kině Gate Cinema v blízkosti sídla současné české ambasády na Notting Hill Gate.

O Masarykově skutečné roli v československé diplomacii a o jeho působení v Londýně bude v následné debatě diskutovat Mark Cornwall, profesor moderních evropských dějin na Univerzitě Southampton a přední britský odborník na moderní české dějiny, a Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

ČESKÁ HISTORIE NA PLÁTNĚ: 1918 – 2018
Premiéra filmu Masaryk zahájí pod názvem Česká historie na plátně: 1918 – 2018 sérii projekcí hraných filmů, dokumentů a archivních záběrů zobrazujících klíčové události, které během uplynulých sto let formovaly českou společnost.

Deset dekád, deset událostí a deset filmů reprezentujících atmosféru doby či na plátně reflektujících významné historické události. K tomu doprovodné diskuse s účastníky těchto událostí a předními britskými a českými odborníky o historických a společenských jevech, které filmy uvozují.

Kromě filmů vztahujících se k „osmičkovým výročím“ moderních československých dějin, budou během roku postupně uvedeny i filmy přispívající k debatě o stalinistických procesech, normalizaci, roli disentu, filmy připomínající oslavy svatováclavského milénia, rozdělení Československa nebo začlenění České republiky do evropských struktur.

Britští diváci se mohou seznámit s výjimečnými snímky z české i zahraniční provenience. Vedle dalších snímků uvidí například úspěšnou komedii Petra Zelenky o mnichovské krizi Ztraceni v Mnichově, která si v roce 2016 odnesla dvě ceny České filmové a televizní akademie. Francouzský politický thriller Doznání oskarového režiséra Costy-Gavrase nominovaný na Cenu britské akademie a Zlatý glóbus zpracovává osud komunistického ministra Artura Londona odsouzeného v procesu s Rudolfem Slánským, zatímco film Petra Nikolaeva A zítra se budenatočený podle předlohy spisovatele Jana Pelce přináší syrový obraz Husákovy normalizace 70. let a českého undergroundu.

Z archivních materiálů se pak diváci mohou těšit například na Filmový týdeník č. 35 uvedený v rámci večera věnovaného roli Československého rozhlasu během invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

TEREZA PORYBNÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA LONDÝN:
„Program Českého centra Londýn se v posledních letech orientuje hlavně na současnou českou kulturní scénu.  Výročí je tak pro nás vítanou příležitostí, jak spolu s britskými diváky znovuobjevit významná jména a díla z uplynulých sta let a skrze umění, design, společenské i exaktní vědy tak napříč rokem 2018 vyprávět příběh naší země.“

 1918 – 100 – 2018 CZECH AND SLOVAK CENTURY
Česká historie na plátně: 1918 – 2018 je pouze jedním z příkladů kulturního programu oslavujícího 100. výročí založení Československa. Bohatství minulé a současné kulturní scény představí České centrum Londýn také skrze hudbu, výtvarné umění a performance. Výročí připomene mimo jiné program Hudebního festivalu v Leamingtonu představující ikony české hudební tradice, který je plně zasvěcený oslavě 100 let Československa, výstava fotografií Dagmar Hochové uvádějící vůbec poprvé v Británii tvorbu této zástupkyně humanistické fotografie, konference věnovaná Performaci jako formě prostestu či prezentace tvorby české surrealistky Marie Čermínové (Toyen), výtvarnice a fotografky Běly Kolářové a slovenské sochařky Marie Bartuszové v galerii Tate St. Ives v rámci výstavy inspirované tvorbou spisovatelky Virginie Woolfové.

Organizátoři: České centrum Londýn

Partneři: Gate Cinema, Institut francais, Velvyslanectví České republiky v Londýně, NFA, Barbican

 

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.


ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:
Úsek strategie a marketingové komunikace:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center; M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;  T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 


 

Tisková zpráva ke stažení zde:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: