Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Japonská císařovna Mičiko poctila svou návštěvou České centrum Tokio

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 23. března 2018

V pátek, 23. března navštívila japonská císařovna Mičiko, manželka současného císaře Akihita, výstavu s názvem „Sto let s překlady Karla Čapka“, která momentálně probíhá ve výstavní síni Českého centra Tokio. Karel Čapek je v Japonsku pravděpodobně nejznámější český spisovatel a dodnes se překlady jeho knih těší velké oblibě. Samotná císařovna Mičiko zmínila, že Čapkova Pohádka pošťácká patřila k její oblíbené dětské četbě.

Členové japonské císařské rodiny musí dodržovat poměrně striktní protokol a na veřejnosti se objevují spíše výjimečně. Návštěva císařovny v Českém centru je tedy událostí mimořádného významu, která přispěje k dalšímu šíření povědomí o České republice a její kultuře. Tentokrát císařovna přijala pozvání k návštěvě výstavy od velvyslance České republiky, s nímž nedávno hovořila o Čapkově díle a projevila o toto téma zájem.

Výstava „Sto let s překlady Karla Čapka“ představuje historii, rozmanitost a také množství překladů Čapkových děl v Japonsku a seznamuje návštěvníky s překladateli významnými i těmi dnes už zapomenutými. Mezi vystavenými knihami jsou i v současnosti velmi vzácná vydání prvních japonských překladů Čapkových knih.

V Českém centru císařovnu přivítala ředitelka Eva Takamine společně s velvyslancem České republiky v Tokiu, Tomášem Dubem a jeho manželkou. Odborný výklad císařovně poskytl kurátor výstavy Lukáš Bruna, ředitelka Památníku Karla Čapka Kristina Váňová a překladatel Čapkových knih do japonštiny Tacuo Išikawa.

Císařovna Mičiko naposledy navštívila Velvyslanectví České republiky, kde sídlí také České centrum Tokio, v roce 2015, kdy se neoficiálně zúčastnila koncertu vážné hudby festivalu Mladá Praha. V loňském roce navštívil japonský císařský pár výstavu obrazů Alfonse Muchy, Slovanskou epopej, která byla v Tokiu k zhlédnutí od 8. března do 5. června 2017 a kterou za tu dobu vidělo více než 660 000 návštěvníků. To vše svědčí o tom, že císařský pár je České republice nakloněn.

Eva Takamine, ředitelka Českého centra Tokio:
„Japonští čtenáři měli dosud možnost se v japonštině seznámit s téměř všemi díly Karla Čapka, nicméně jeho bratr Josef, jehož dílo císařovna Mičiko rovněž oceňovala, na své japonské překladatele zatím čeká. Zájem císařovny Mičiko by mohl k popularizaci staršího z bratrů Čapků v Japonsku významně přispět.“

Lukáš Bruna, kurátor výstavy „Sto let s překlady Karla Čapka“:
 „Japonsko je země s největším počtem překladů knih Karla Čapka na světě, avšak „zlaté období“ mají překlady Čapkových knih už asi za sebou. Návštěva císařovny Mičiko by mohla znovu rozdmýchat zájem o Čapkovo dílo a případně také o českou literaturu jako celek.“

Tacuo Išikawa, japonský překladatel Karla Čapka:
„V roce 2016 vzbudila v Japonsku pozornost Janáčkova opera Její pastorkyňa, minulý rok to byla výstava Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy a letos navštívila výstavu Karla Čapka samotná císařovna Mičiko. Myslím, že zvlášť v posledních letech se česká kultura zaslouženě těší zvýšené pozornosti.

Internetová stránka výstavy:
http://tokyo.czechcentres.cz/news/vystava-knih-karla-capka2/

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:
Úsek strategie a marketingové komunikace:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center; M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: