Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

CZECH INNOVATION FESTIVAL V BERLÍNĚ PŘINESE SVĚTOVOU PREMIÉRU

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 13. dubna 2018

 

Czech Innovation Festival, jehož třetí ročník proběhne od 18. do 19. dubna 2018, se zabývá perspektivami inovací zaměřenými na oblast ICT. Aktuální program cílí zejména na problematiku umělé inteligence. Zároveň slouží jako česko-německá platforma spolupráci a věnuje se také rozvoji české startupové scény. Letošní zahájení ve světové premiéře obstará nový prezentační projekt Czech Innovation Expo. Unikátní výstava využívající špičkové technologie přináší ohlédnutí za stoletou historií naší země v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Jedná se o další významný projekt Českých center věnovaný oslavám 100. výročí republiky.

LETOŠEK VE ZNAMENÍ SVĚTOVÉ PREMIÉRY CZECH INNOVATION EXPO
Letošní Czech Innovation Festival bude zahájen prvním veřejným představením Czech Innovation Expo, projektu Českých center, který interaktivně prezentuje minulé i současné české klíčové hráče na poli vědy, výzkumu a inovací. Česká republika má však v rámci celého festivalu také další „želízka v ohni“. Vědci ze dvou největších českých technických univerzit představí nové mezinárodní AI Center v Praze a zajímavý brněnský výzkumný projekt zaměřený na umělou inteligenci. Právě „umělá inteligence“ je hlavní téma letošního ročníku. Zástupci špičkových IT firem, jako je Avast, a ambiciózních, inovativních projektů, jako je GoodAI Applied, pohovoří o boomu v oblasti umělé inteligence, a to nejen v businessu. Celý program zakončí Czech Startup Pitch, ve kterém se představí úspěšné české startupy s krátkými prezentacemi. Hvězdou programu (provázenou velkým očekáváním) však zůstává Czech Innovation Expo. Za jeho realizací stojí Česká centra společně s týmem odborných spolupracovníků zastupujících několik specializovaných partnerů, a to za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zbrusu nový projekt ukazuje české inovativní projekty a jejich tvůrce. V současné době probíhají jednání o uvedení české premiéry v Brně. Odsud by pak měl dále putovat do Itálie a do Španělska.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER:
„Hlavním obsahovým cílem Czech Innovation Expo je představit stoletou historii ČR v oblasti vědy, výzkumu, tradičních průmyslových značek, ale také nastupující generaci představitelů vědeckého, inovativního a podnikatelského prostředí. Forma, kterou tak činí, mne uhranula – otvírá zcela nové prezentační a výstavní možnosti. A troufám si tvrdit, že je kreativním dílem srovnatelným s naší legendární prezentací na bruselském Expo v roce 1958…“ 

Ojedinělá výstava vybavená špičkovou technikou sestává ze tří základních pilířů tvořených rodokmeny českých vědců, inovátorů, průmyslníků a značek, interaktivní vícevrstvou inovační mapou České republiky a prezentací inovativních produktů. Iniciátory celého projektu jsou Jan Špunda (Česká centra) a Robin Čumpelík (Česká inovace).

JAN ŠPUNDA, VEDOUCÍ PROJEKTU CZECH INNOVATION EXPO:
Czech Innovation Expo je logickým vyvrcholením dlouhodobých popularizačních aktivit Českých center v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Obsah výstavy je prezentován prostřednictvím nejmodernějších technologií na bázi augmentované a virtuální reality.

TOMÁŠ SACHER, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA BERLÍN:
„Těší mě, že se Czech Innovation Expo premiérově představí právě u nás. Využívá moderních technologií, jako je smíšená realita a návštěvníkům festivalu tak nabídne ještě zcela novou interakci a zážitek z festivalového prostoru."

Tvůrci si vytyčili ambiciózní cíle: průřezově představit technologickou vyspělost českého národa, přičemž forma prezentace měla vycházet z nejmodernějších prezentačních technik. Mobilní aplikace pro chytrá zařízení návštěvníkům umožní interaktivní přístup k informačnímu obsahu výstavy, a to i po ukončení prohlídky expozice. Projekt je přichystán v českém a anglickém jazyce.

ROBIN ČUMPELÍK, JEDEN Z INICIÁTORŮ PROJEKTU, ČESKÁ INOVACE:
„Absence komplexního prezentačního nástroje popularizujícího vědecké a inovační prostředí České republiky byla impulzem k formulování projektu Czech Innovation Expo.”

PŘEMYSL PELA, PŘEDSEDA ŘÍDÍCÍ RADY CZECH INNOVATION EXPO:
"Unikátnost výstavy je postavena na získaném zážitku návštěvníků, kteří se stávají prostřednictvím nejmodernějších technologií integrální součástí výstavy, kde mají možnost cestovat v čase, setkávat se s nejvýznamnějšími badateli a objevy minulosti, ale také v neomezené míře objevovat inovativní potenciál současného digitálního světa."

Koncem března letošního roku se v pražské Galerii Českých center uskutečnilo neveřejné „preview“ projektu Czech Innovation Expo. Oficiální uvedení je však plánováno až na 18. dubna 2018 v rámci berlínského festivalu. Czech Innovation Expo představuje jediný a svého druhu zcela unikátní projekt, který by v této míře a rozsahu nemohl být realizován bez odborné přípravy, spolupráce a supervize technologických partnerů.

Citace manažerů a medailonky technologických partnerů viz Příloha k tiskové zprávě 1.

Ideový obsah projektu viz Příloha k tiskové zprávě 2

Digitální podoba projektu: www.ciexpo.cz

Odkazy:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/2431678-letoun-ktery-nebyl-virtualni-vystava-prezentuje-invenci-tuzemske-vedy

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000100326/

 

ČESKÁ CENTRA  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.  

 

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018 

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo, CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10 projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

www.czechcentres.cz  

 

Kontakt pro novináře:
Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 

 


 

Tisková zpráva a její přílohy ke stažení zde:

 Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: