Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

TATR(O)MAN

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 9. května 2018

11. 5. 2018 – 20. 6. 2018
Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1

Od května do června se v galerii Českých center koná nová výstava TATR(O)MAN – současné slovenské umění, která se v Galerii Českých center pořádá v rámci výročí sta let od vzniku samostatného Československa. Jak již napovídá samotný název, cílem výstavy je představit české veřejnosti současnou podobu a specifika slovenského umění. V tomto případě stojí v pozadí výstavy Tatry a Tatrmani. Na jedné straně spatřujeme Tatry, hory a symbolicky slovenskou krajinu, a na straně druhé ironický, humorný a sarkastický pohled na dnešní dění prostřednictvím postoje komedianta, šaška – jednoduše Tatrmana.

Jak vyplývá z dvojznačného názvu výstavy, představená díla mají rozličné linie i způsoby vnímání. V první řadě jde skutečně o zobrazení slovenských hor a horolezectví. Jde o stylizované a geometrické vrchy, na kterých se vznášejí podivné sochy a dekonstruktivní schémata v podání Jána Vasilka (Sochy v horách 360; Socha v horách /Kontajnerys remix, obe 2018). Následují mohutné skulpturální hmoty s naznačením horolezeckých cest Štefana Papča (Centrálny pilier, 2014, Deviata vlna, 2015), či přepis alpinistické větrovky do dřeva (Vetrovka/Anorak, 2015).

VILMA ANÝŽOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA BRATISLAVA:
„Výtvarné scény Česka a Slovenska jsou i 25 let po rozdělení společného státu hodně propojené. Ale výstav slovenských umělců v české metropoli je nesrovnatelně méně, než českých výstav v Bratislavě. Jsme proto rádi, že Galerie Českých center výstavou Tatr(o)man představí v Praze slovenský výběr Vladimíra Beskida, respektovaného kurátora, který další slovensko-českou výstavu připravuje pro podzimní program bratislavské Kunsthalle.“

Podpůrnou linii výstavy tvoří postavené vertikály Marka Kvetána (tedy „vzhůru k výškám“), které metaforicky představují i potřebu hromadění – vrstvení židlí na sebe od babiččina „štokrlete“ až po křeslo podnikatelského baroka (Vertical II, 2016), nebo štíhlý sloup z nedělních talířů (Big Plates, 2016) a nakonec vlastní žebřík ještě nad oficiálním žebříkem Stana Masára, nebo-li kam to lze dotáhnout na společenském žebříčku (Vyššie, 2016).

V širším významu představují slovenskou hornatou krajinu objekty Jaroslava Kyši v podobě levitujícího kamene v kovovém rámu (Dávid, 2016), Kvetánova myslivecká trofej „chcíplého“ muflona, zavěšená hlavou dolů (Trofej II, 2015), či intimní koláže vzpomínek Lucie Tallové z fotografií krajiny a lidí, doplněné kameny, mechem, černým akrylem (Druhý archív 2017, More 2015, Black series 2016-7). Vztahy českého a slovenského umění vtipně komentuje Stano Masár v interaktivní instalaci „CS Art Today“ ( 2018).  Jde o 100 piktogramů děl současných českých a slovenských umělců a umělkyň od M. Adamčiaka a Z. Baladrána až po M. Zetu a M. Želibskou.

VLADIMÍR BESKID, KURÁTOR VÝSTAVY:
„Divák může na magnetické tabuli vyskládat vlastní černobílou kolekci 30 nejlepších děl. Globálnější a kritický pohled na dnešní Slovensko představuje Erik Binder v instalaci z bezpečnostních trojúhelníků s ohnutým dvojitým křížem, či videem s neustálým putováním pneumatik a hledáním cesty pokud na ‚cestě záleží‘ (Pneumatrix 2016).“

Expozici dominuje rozlehlé malířské plátno Michala Černušáka, kde jsou bývalá socialistické sídliště zatopená v minulosti a nastupující developeři. Ti, ve víře přestavby budují tak, že v tomto „kameňákově“ nezůstane kámen na kameni (Eastern Developer kryl 2018). Tatrománie a Tatrmánie se někdy setkávají na tom stejném tatranském chodníčku.

Informace o výstavě:
Výstava se pořádá v rámci výročí sta let od vzniku samostatného Československa.
Kurátorem výstavy je Vladimír Beskid.
Na výstavě spolupracovali umělci Erik Binder, Michal Černušák, Marek Kvetán, Jaroslav Kyša, Stano Masár, Štefan Papčo, Lucia Tallová, Ján Vasilko.

www.czechcentres.cz

Organizátor: Česká centra

Místo konání:
Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
11. 5. 2018  –  20. 6. 2018

Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 11.00–18.00
Sobota: 11.00–17.00

 

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

 

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018
Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

 

Kontakt pro novináře:
Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 


 

Tisková zpráva ke stažení:


 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: