Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

CENA ČESKÝCH CENTER PŘISPÍVÁ K ROZVOJI MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SPOLUPRÁCE

Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 13. 5.2018

V neděli 13. 5. 2017 se uskutečnilo jedno z nejvýznamnějších klání v oblasti popularizace vědy FameLab 2018.  Česká centra, partner české části této mezinárodní soutěže, poskytují ocenění Českých center, které umožní laureátovi týdenní pobyt na některém z vybraných evropských center. Držitelem letošní Ceny Českých center se stal Martin Balouch z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.  

Programová strategie Českých center se od roku 2016 zaměřuje na posilování image České republiky v zahraničí prostřednictvím efektivní propagace výsledků české vědy. Jednu z takových činností představuje mezinárodní soutěž FameLab. Česká centra jsou partnerem této ceny a pravidelně ji podporují formou udílení cen za popularizaci české vědy (Cena Českých center). Ocenění Českých center letos získal Martin Balouch z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Celkovým vítězem letošního ročníku, který bude v červnu reprezentovat Českou republiku na světovém finále v anglickém Cheltenhamu, se stal Lukáš Pekárek rovněž z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Ten současně převzal cenu publika. Odborná porota ve složení Dr. Michael Londesborough, Mgr. Marie Rodinová a doc. Karel Oliva rozhodla také o udělení dalších tří cen. Publikum pak svými hlasy rozhodlo o svém favoritovi. Nejvíce hlasů dostal již výše zmíněný Lukáš Pekárek z VŠCHT Praha. Vítěz Lukáš Pekárek svým výkonem zaujal nejen odbornou porotu, ale i přítomné publikum, jehož cenu si také odnesl.

JAN ŠPUNDA, KOORDINÁTOR PRO POPULARIZACI VĚDY, VÝKUMU A INOVACÍ Z ČESKÝCH CENTER:
„Česká centra jsou partnerem soutěže FameLab již pátým rokem. Tímto způsobem podporují prezentační dovednosti mladých popularizátorů vědy, rozvíjejí jejich mezinárodní kontakty a současně si vytvářejí databázi vhodných kandidátů pro organizaci setkávání ve formátu vědeckých kaváren. V letošním roce mne zaujal velmi výrazných úspěch zástupců Vysoké školy chemicko-technologické. Do národního finále se dostali celkem čtyři a odnesli si stejný počet udělených cen. Nezbývá, než našemu národnímu vítězi držet palce při světovém finále““

Cena Českých center podporuje prezentaci české vědy za hranicemi a obrací pozornost světové veřejnosti k českým vědcům. Vítěz získává týdenní rezidenční pobyt na jednom z evropských českých center. Vítězové Cen Českých center z minulých let oceňují její přínos spočívající v možnosti navázání nových pracovních kontaktů na mezinárodní úrovni.

JULIE NOVÁKOVÁ, DRŽITELKA CENY ČESKÝCH CENTER (2016):
„Díky Ceně Českých center jsem se v minulém roce podívala na astrobiologickou konferenci ve Švédsku a také jsem měla možnost vystoupit na Festivalu popularizace vědy v Jöteborgu. Letos jsem měla na pozvání Českého centra v Sofii několik přednášek na Sofijském veletrhu vědy, který pořádá tamní British Council. A byla jsem též jedním z hostů bulharského finále FameLabu."

MARTIN JANDA, DRŽITEL CENY ČESKÝCH CENTER (2017):
„V rámci svého pobytu na Českém centru v Bruselu jsem se prostřednictvím paní Pancové-Šimkové z CZELO (Česká styčná kancelář pro vědy, výzkum a inovace v Bruselu) postupně setkal se zástupci společnosti EuropaBio, která má za cíl propagovat biotechnologický průmysl, dále se zástupci Copa-Cogeca sdružující evropské farmáře a se zástupcem Evropské komise z odboru zdraví a bezpečnosti potravin. Se všemi zmíněnými jsem debatoval o současnosti a budoucnosti GMO plodin. Bylo velmi zajímavé slyšet názory ze všech tří zainteresovaných skupin.“

Letošní ročník byl rekordní také počtem zapojených zemí. Aktuálně se jedná o 30 zemí na pěti kontinentech.

 

Soutěž FameLab vznikla v roce 2004 v Anglii. Jejím cílem bylo najít nové talenty v oblasti popularizace vědy pro každoroční vědecký festival pořádaný organizací Cheltenham Festivals. Po prvotním úspěchu v Anglii se FameLab, díky partnerství s British Council, rozšířil do mnoha zemí světa - od Hong Kongu přes Jižní Afriku až po Českou republiku (zde je organizována od roku 2011). Další informace k soutěži naleznete zde.

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

 

Kontakt pro novináře:
Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 


 

Tisková zpráva ke stažení:

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: