Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

České centrum Londýn: Dagmar Hochová, fotografka pravdy o komunismu

Tisková zpráva ze dne 18. 6. 2018, Česká centra – ústředí

20. – 29. 6. 2018, 12 Star Gallery, Londýn

Více než 30 černobílých fotografií pořízených českou dokumentaristkou Dagmar Hochovou (1926 – 2012), zachycujících realitu života v komunistickém Československu, zhlédne britská veřejnost vůbec poprvé. Výstava v londýnské 12 Star Gallery s názvem „Pocta Dagmar Hochové“ vznikla ve spolupráci  Moravské galerie v Brně a Českého centra Londýn, které celou výstavu iniciovalo a zorganizovalo při příležitosti letošních oslav založení Československa a padesátého výročí od událostí Pražského jara 1968.

Program věnovaný oslavám výročí České republiky představuje jednu z příležitostí jak britskému publiku přiblížit či znovuobjevit významná jména a osobnosti uplynulého období. Jméno Dagmar Hochové bylo až donedávna většině Britů neznámé. Z toho důvodu se Tereza Porybná, ředitelka Českého centra Londýn, rozhodla oslovit Jiřího Pátka z Moravské galerie v Brně s návrhem na uspořádání výstavy z pozůstalosti české dokumentaristky právem označované jako „fotografka pravdivého života“. Kurátorský výběr napříč dokumentárními cykly přináší nezkreslený pohled na totalitu očima Dagmar Hochové.  Kromě fotografií běžného života v 50. až 80. letech minulého století budou na výstavě k vidění také snímky nejdůležitějších událostí české historie, jako byl právě vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa nebo Sametová revoluce.

TEREZA PORYBNÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA LONDÝN:
„Česká dokumentární fotografie má i díky souputníkovi Hochové Josefu Koudelkovi ve světě dobré jméno, proto jsme se při příležitosti stoletého výročí české státnosti a padesáti let uplynulých od událostí Pražského jara rozhodli připomenout právě její humanistické poselství. Zároveň je pro nás vždy radost přinést britskému publiku i tvorbu, která mu není příliš známa a objevovat ji spolu s ním.“

Dagmar Hochová neměla během svého života příliš možností k vystavení své tvorby. Její jméno se do povědomí širší veřejnosti dostalo po pádu železné opony v roce 1989. Svou pozornost věnovala tématům považovaným do té doby za okrajová, například mentálně postižené děti nebo legionáře. Na jejích snímcích se však často objevují také osobnosti zavrhované tehdejším režimem, Václav Havel, Věra Čáslavská nebo Mikuláš Medek.

JIŘÍ PÁTEK, KURÁTOR VÝSTAVY:
Hochové fotografie ukazují, že dokument nemusí mít sklon k voyerismu nebo se pást na ošklivosti světa. Laskavý nadhled neubírá fotografiím nic na jejich sdílnosti.“ 

Vedle Moravské galerie v Brně, která spravuje širokou pozůstalost, je tvorba Hochové zastoupenai v dalších prestižních uměleckých institucích v České republice (Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové museum). Do londýnské 12 Star Gallery však rozhodně nemíří náhodou. Instituce působí pod hlavičkou Evropské unie od roku 2005 a jako taková propaguje kreativitu se snahou o zprostředkování „pravdivého pohledu“ v umění. Nedávno zde proběhla výstava pozoruhodné fotografické tvorby Sarah Hickson nebo Jamese Deana Diamona. Česká fotografie se však v těchto prostorách prezentuje vůbec poprvé. Návštěvníci ji v prostorách galerie mohou zhlédnout až do konce června.

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. Návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý. 

 

 

www.czechcentres.cz


ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018
Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí. 

 

Kontakt pro novináře:
Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 


 

Tisková zpráva ke stažení:

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: