Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Mezinárodní knižní veletrh v Soulu historicky poprvé s masivní českou účastí

Tisková zpráva ze dne 25. 6. 2018, Česká centra – ústředí

The Seoul Book Fair 2018

 

Ve dnech 20. – 24. 6. 2018 byla Česká republika čestným hostem mezinárodního knižníhoveletrhu The Seoul Book Fair 2018. Českou republiku zde reprezentovalo 6 českých autorů, pět velkých nakladatelství a dva velké výstavní projekty. Jedná se o historicky doposud nejmasovější českou účast na této platformě.  Návštěvníci měli možnost seznámit se s knihami českých autorů v originále i v korejském překladu na stánku a zúčastnit se řady akcí s významnými českými i korejskými hosty. Při této příležitosti vyšel korejský překlad knihy Michala Ajvaze Druhé město.  Organizátorem české účasti bylo České centrum Soul s podporou Velvyslanectví ČR v Korejské republice a Asociací korejských nakladatelů.

Hlavním cílem letošního ročníku bylo podle slov Michely Lee intenzivnější zaměření na vzájemné vztahy spojené s kulturní reciprocitou mezi Českou a Korejskou republikou. Je to v dějinách vůbec poprvé, kdy se Česká republika mohla představit právě zde, v Koreji, v daleko ucelenějším a komplexnějším formátu.  V rámci projektu oslav výročí představili organizátoři šestici uznávaných českých autorů, pět významných českých nakladatelství a uvedli dvě výstavy, které místní návštěvníky seznámily s historií českého komiksu či současnými českými autory a ilustrátory literatury pro děti.  Nadto byl pro letošek udělen České republice titul „čestný host“.

ČESKÁ REPUBLIKA S TITULEM
Odborníky i laickou veřejností nejvyhledávanější knižní veletrh navštíví každoročně více než 200 000 lidí. Díky Českému centru Soul zde ČR figurovala v roli „ČESTNÉHO HOSTA“. Na platformě veletrhu jde o oficiální titul umožňující dané zemí být více v epicentru pozornosti všech účastníků veletrhu, počínaje předními korejskými (ale i dalšími zámořskými) vydavateli až po individuální čtenáře, kteří se o malou zemi v srdci Evropy zajímají. Nedílnou součástí české programové nabídky pak byly dva výstavní projekty, které Česká centra připravila v rámci rozsáhlého projektu oslav výročí, jež zajistila organizačně.  První z výstavních projektů, 12 světů (vznikl ve spolupráci Ministerstva kultury České republiky) reprezentuje tvorbu dvanácti současných českých ilustrátorů a komiksových autorů, kteří získali uznání na domácí i mezinárodní scéně. Druhý projekt je výstava s názvem Mezitím na jiném místě / Století českého komiksu, shrnující historii České republiky prostřednictvím komiksových vyobrazení.

HISTORICKY POPRVÉ DO REKORDU
Česká účast byla letos co do počtu českých účastníků a nakladatelství daleko nejsilnější.  Zajištění účasti šestice předních českých spisovatelů (Michal Ajvaz, Bianca Bellová, Renáta Fučíková, Petr Nikl, Marek Šindelka) a zástupců pěti významných českých nakladatelství (Albatros Media, Argo, Host, Meandrer, Práh) byla možná díky spolupráci Českého centra Soul, pomoci Asociace korejských nakladatelů a Velvyslanectví ČR v Korejské republice. Díky mimořádně silnému zastoupení České republiky se korejští vydavatelé mohli podrobněji seznámit nejen s možnostmi českého vydavatelského trhu, obchodními příležitostmi, ale především s osobnostmi soudobé české literární scény. Ve spolupráci s Českým centrem Soul se na veletrhu konal seminář vedený Martinem Vopěnkou, předsedou Asociace českých knihkupců a nakladatelů.   Hlavními hvězdami české účasti však byli čeští literáti, kteří zde prezentovali soudobou literární tvorbu: Součástí doprovodného programu byly performance, workshopy či hudební produkce které u návštěvníků veletrhu sklidily velký ohlas.

MICHAELA LEE, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA SOUL:
„Uvedení České republiky jako čestného hosta na letošním ročníku Mezinárodního knižního veletrhu v Soulu bylo jedinečnou příležitostí, jak představit v Koreji bohatost a rozmanitost české literatury nejenom prostřednictvím všem známých jmen, jakými jsou Franz Kafka či Milan Kundera. Při své prezentaci jsme se zaměřili především na současnou ilustraci a literaturu pro děti a také český komiks, jež se v Koreji tradičně těší největšímu zájmu. Veletrh také nabídl pěti českým nakladatelstvím prostor pro navázání kontaktů nejen s místními ale i zahraničními partnery, a tak se budeme moci těšit na to, že nejenom v Koreji vyjde řada českých knih.“

KDO NEJVÍC?
Největší pozornost vzbudily performance Petra Nikla, který společně s návštěvníky vytvářel obrazy pomocí robotických brouků. U příležitosti účasti na veletrhu v Soulu používal korejský kaligrafický papír a černou tuš.  Třebaže až doposud patřili k nejvyhledávanějším českým autorům například Milan Kundera nebo Franz Kafka, díky rozsáhlé české účasti je nyní šance tento status quo proměnit ve smyslu rozšíření povědomí o české literatuře.  Pozice čestného hosta na největším místním veletrhu knih totiž přinesla řadu předběžných dohod a plánů, které přispějí k šíření české literatury v Koreji. Navzdory faktu, že obě země dělí značná geografická vzdálenost, literatura tuto vzdálenost zcela nezpochybnitelně zkracuje. 

www.czechcentres.cz

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018
Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

 

Kontakt pro novináře:

Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 


 

Tisková zpráva ke stažení:

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: